Kasper Kovo

Používáním systému M-Files došlo ke zjednodušení a zrychlení práce vedoucích pracovníků, zejména s údaji z osobních spisů jejich podřízených a také k jištění dokumentů pro případ jejich poškození či ztráty.

 

Kasper Kovo

O společnosti KASPER

Společnost KASPER KOVO s.r.o., člen skupiny KASPER Group, je moderní strojírenská firma se zaměřením na zakázkovou výrobu produktů z plechu. Společnost byla založena v roce 1992 a dnes představuje dva výrobní provozy umístěné v Trutnově. Mateřský provoz Žitná je moderní strojírenskou firmou, která se soustřeďuje na malosériovou výrobu spektra produktů od plechových komponentů až po komplexní stroje včetně finální montáže. Hlavní obory, kam výrobky směřují, jsou potravinářský průmysl, výroba autobusů, výroba obráběcích strojů, filtrace vzduchu a energetika. Výrobky směřují k zákazníkům po celém světě, přičemž hlavním odbytištěm je západní Evropa, ale řada dodávek směřuje i do Jižní a Severní Ameriky a Asie.

Druhý výrobní provoz je provozovna Elektrárenská, která nabízí kompletní vývoj a výrobu tlakových a netlakových nádob v oceli, nerezu a hliníku. Tato provozovna byla do firmy začleněna v roce 2011 a nyní představuje hlavní rozvojovou základnu z hlediska nových zakázek a z hlediska zaměstnanosti. V rámci této provozovny jsou tři oddělené výrobní sekce, které splňují nároky na oddělený tok materiálu – oddělení nerezu a hliníku od výrobního sortimentu z oceli. Hlavním odbytištěm tlakových nádob jsou firmy v rámci Evropy, ale řada dodávek směřuje i do Asie, zemí bývalé Ruské federace a do Ameriky.

Case study

Výběrové řízení

Výběrové řízení na systém pro správu dokumentů bylo vypsáno ke konci roku 2015, kdy vznikla potřeba reagovat na postupující rozvoj firmy a efektivněji zpracovávat stále rostoucí množství dokumentů. Vedení firmy klade velký důraz na proces trvalého vzdělávání personálu a trvalého zlepšování výrobních procesů, záměrem tedy bylo vyřešit primárně personální agendu. Personální agenda společnosti je velmi rozsáhlá a s tím, jak se firma rozrůstala, narážela stále více na problémy spojené s dostupností, archivací a zálohováním dokumentů. Většina dokumentů v této oblasti byla do té doby evidovaná pouze v papírové podobě. Cílem tedy bylo usnadnit přístup k dokumentům pro klíčové vedoucí pracovníky, zajistit rychlejší vyhledávání a také snížit časovou zátěž personálního oddělení. Do hledáčku při výběru vhodného produktu se tak dostalo i DMS řešení M-Files. Důvodem pro konečné rozhodnutí a výběr M- Files bylo jednak jeho přívětivé uživatelské rozhraní, ale také příznivý poměr cena/ výkon ve srovnání s ostatními produkty ve výběru. Svou roli hrála také dostupnost a předchozí zkušenosti s dodavatelem.

Implementace a ostrý provoz

Implementace nového systému trvala necelé 3 měsíce a vše probíhalo podle představ zákazníka. „Implementace probíhala hladce bez zásadních problémů, některé dílčí části jsme zpracovávali vlastními silami,“ popisuje IT manažer Martin Kubík. Výhodou je možnost nastavení přístupových oprávnění. Zpracovávána je v něm zejména personální agenda, kde slouží k evidenci pracovně právních dokumentů. Během této doby se v databázi nahromadilo kolem 10 tisíc dokumentů. Nespornou výhodou je, že jsou dokumenty dostupné z jednoho místa. Přístup k nim tak mají i jednotliví vedoucí, což přináší významnou úsporu času při vyhledávání informací. Dříve bylo potřeba hledat převážně v kartotéce s osobními spisy a v šanonech na personálním oddělení.

Hlavní přínosy

  • Rychlejší vyhledávání a úspora času
  • Větší dostupnost dokumentů
  • Přístup odkudkoli
  • Větší flexibilita při schvalování dokumentů
  • Možnost verzování dokumentů
  • Přívětivé uživatelské rozhraní
  • Archivace dokumentů
  • Snadná implementace

Další reference

Lesy České republiky

Lesy České republiky

Modernizace IT infrastruktury zabezpečila podniku Lesy ČR stabilitu a udržitelnost IT provozu včetně minimální energetické náročnosti.

Zjistit více
BONATRANS

BONATRANS

Systém IFS zajišťuje přesnější přehled a kontrolu nad životním cyklem zakázek, čímž se výrazně zvýšil přístup k aktuálním informacím a zkvalitnily se služby poskytované zákazníkům.

Zjistit více
TOS KUŘIM

TOS KUŘIM

Firemní procesy jsou díky IFS rychlejší a efektivnější. Sjednocení skladových položek do jednotného ERP a zavedení jejich evidence pomocí čárových kódů přineslo zpřehlednění celého výrobního procesu.  

Zjistit více
ECONOMIA

ECONOMIA

Díky kvalitní, rychlé a bezpečné bezdrátové Wi-Fi síti, mohou vznikat tituly jako Hospodářské noviny, Ekonom, Respekt, Aktuálně.cz a další i ve velkém a otevřeném prostoru mediálního domu.  

Zjistit více
KABELOVNA Děčín Podmokly, s.r.o.

KABELOVNA Děčín Podmokly, s.r.o.

Moderní a funkční ICT zajišťuje vysokou dostupnost s důrazem na bezpečnost. Virtuální IT infrastruktura je zálohována podle nejnovějších bezpečnostních pravidel a její funkčnost je tak zaručena v režimu 24/7.

Zjistit více
PROFI-MEN

PROFI-MEN

Vyhledávání informací a dokumentů v M-Files je rychlé a přehledné, což přináší velkou úsporu času. Důležité je také sdílení dokumentů mezi zaměstnanci firmy, kteří k nim mají snazší přístup.

Zjistit více
GZ Digital Media

GZ Digital Media

IFS systém efektivně spravuje celý výrobní proces od příjmu zakázky, přes výrobu a expedici až po fakturaci již od roku 2003. Přínosy jsou technologické, funkční i manažerské.

Zjistit více
BONATRANS

BONATRANS

Systém M-Files eviduje životní proces dokumentů norem od jejich návrhů po seznámení s uživateli. Poskytuje snadno dohledatelnou dokumentaci včetně evidence, zda se uživatel s dokumentem seznámil.

Zjistit více
ZAT

ZAT

Hlavním přínosem systému M-Files je přehledné uspořádání dokumentů, dále jednoduchost a bohatost konfigurace, možnost nastavení workflow, využívání šablon, nebo řízení přístupu.

Zjistit více
TOSHULIN

TOSHULIN

Systém IFS pomáhá zvyšovat produktivitu již od roku 2003, zlepšuje plánování zakázek a zjednodušuje výrobní postup. Efektivní procesy snížily výrobní časy pro objednávky až o 50 %.

Zjistit více
SOPO

SOPO

Systém IFS spravuje kompletně výrobní proces, umožňuje např. přesné sledování výpadků neshodných výrobků a identifikaci jejich příčin, čímž snižuje náklady i pojistné zásoby.  

Zjistit více
ZAT

ZAT

Jsme zodpovědní za to, že ICT v této společnosti je funkční v režimu 24/7. Využíváme k tomu moderní řešení ICT s vysokou dostupností a spolehlivostí, s důrazem na bezpečnost.

Zjistit více
SOPO

SOPO

Intrexx společnosti poskytuje aktuální přehled nad výrobním procesem a stavu jeho plnění, čímž se zvýšila spolehlivost i produktivita celé výroby.

Zjistit více
MINERVA Boskovice

MINERVA Boskovice

Společnost MINERVA BOSKOVICE využívá naše tiskové služby již 20. rokem. Díky optimalizaci tiskových řešení se zbavili chaotické správy, problémů se servisem i vysokých provozních nákladů.

Zjistit více
NVH Czech

NVH Czech

CDC Data se díky svému řešení podílí na výrobě stropních dílců pro automobily značek Volkswagen a Audi ve výrobním závodě NVH Czech v severočeském Dobranově.

Zjistit více

Manuál - nový servisní systém Od 1. května přecházíme na nový servisní systém - pokyny a manuál jak tento systém ovládat naleznete zde.

ZJISTIT VÍCE