BONATRANS

Systém IFS zajišťuje přesnější přehled a kontrolu nad životním cyklem zakázek, čímž se výrazně zvýšil přístup k aktuálním informacím a zkvalitnily se služby poskytované zákazníkům.

BONATRANS

O společnosti BONATRANS

BONATRANS GROUP a.s., největší evropský výrobce železničních dvojkolí, patří mezi přední světové firmy ve svém oboru. Své produkty exportuje do více než 80 zemí světa na 5 kontinentech. Firma vyvíjí, vyrábí a dodává široký sortiment jak dvojkolí, tak jeho části jako jsou kola, nápravy, kotouče a obruče pro všechny typy kolejových vozidel od rychlovlaků přes tramvaje po lokomotivy a nákladní vozy. BONATRANS  datuje své kořeny do roku 1965, k založení závodu Železniční dvojkolí v rámci Železáren a drátoven Bohumín.

Zásadní krok ke svému dalšímu růstu společnost učinila začátkem roku 2014, kdy koupila významného německého konkurenta GHH-Radsatz, lídra v dodávkách výrobků i komplexních řešení pro nízkopodlažní tramvaje. V roce 2016 úspěšně zahájila dodávky dvojkolí z nového závodu v Indii a otevřela obchodní kancelář pro čínský trh. Pro BONATRANS v regionu Moravskoslezského kraje pracuje více než 1500 lidí. Tržby společnosti překračují 8 mld. Kč. BONATRANS vystupuje na trhu pod značkou GHH-BONATRANS, zahrnující i společnosti GHH-Radsatz, Bonatrans India a Bonatrans Asia.

Case study

Výběr a implementace systému

Hlavní důraz při výběru informačního systému byl kladen na možnost postupného pokrývání nejdůležitějších podnikových procesů, mezi které patří především oblast výroby, distribuce až po fakturaci. K základním požadavkům, které ovlivňují úspěšnost výrobní společnosti, bezesporu patří potřeba mít přehled o stavu obchodních a výrobních zakázek. IFS Aplikace se díky své komponentové architektuře, technologické vyspělosti a obsáhlé funkcionalitě pokrývající široké spektrum podnikových procesů, staly optimálním řešením pro záměr postupného pokrývání podnikových procesů aplikační funkcionalitou. Nemalá pozornost byla věnována i zárukám stability a perspektivy poskytovatele řešení a zkušenostem implementačního partnera.

Projekt implementace, byl zahájen v červnu 2002 a byl rozdělen do tří základních etap. Během první etapy došlo k realizaci výrobních a přímo navazujících logistických procesů nákupu, expedice a fakturace včetně podpory plánování výroby. Tyto procesy byly aplikačně pokryty vybranými moduly IFS s vazbou na stávající řešení pro oblast financí. Důležité pro tuto etapu bylo vyhodnocování informací o stavu zakázek, vytížení strojů a zaměstnanců a to se podařilo díky využití technologie čárových kódů zajišťujících efektivní a přesný sběr dat z výroby a logistiky. Cílem druhé etapy byla optimalizace implementací pokrytých procesů a optimalizace vypovídací schopnosti celého řešení, a to především v oblasti nastavení reportingových a analytických nástrojů. Třetí etapa pak byla zaměřena na řešení otázky údržby a to jak interní, tak externí. Interní údržba je zaměřena na optimalizaci nákladů a zajištění promítnutí stavu strojních zařízení do plánovacích procesů výroby. Externí údržba pak na kvalitní poskytování servisu zákazníkům a v důsledku toho zkvalitnění jim poskytovaných služeb.

Vývoj a současný stav

V roce 2013-2014 proběhl upgrade IFS na verzi 8. Pro společnost to znamenalo využití nejen technologicky inovovaného řešení včetně nového klientského prostředí aplikace, tak pokrytí dalších procesů. Hlavním rozšířením byla implementace modulu IFS Aplikace pro zpracování financí a účetnictví samozřejmě včetně provázání na již dříve používané moduly pro výrobu, logistiku a údržbu. Tím došlo k nasazení IFS pro řízení všech klíčových procesů společnosti. Zmínit však můžeme také úspěšné nasazení systému pro elektronické vytěžování faktur s následným schvalovacím workflow a implementaci modulu pro zpracování investičních projektů. Před další inovací systému IFS se rozšířilo celkové řešení o systém operativního řízení údržby. Tento projekt byl realizován ve spolupráci s externí firmou a opět zvýšil komplexnost pokrytí procesů společnosti BONATRANS.V současné době probíhá upgrade IFS na verzi 10, který by měl být dokončen na jaře 2023. Cílem projektu je vedle další technologické obnovy systému a implementace integrovaného CRM systému přímo v IFS aplikaci, rovněž revize a aktualizace využívaných procesů a dodaných programových i vlastních úprav systému. Nasazením nové verze dojde také ke sjednocení ERP informačního systému se sesterskou společností MS UTILITIES & SERVICES a.s.. která již IFS ve verzi 10 používá.

Hlavní přínosy

  • Informační podpora pro zachování konkurenceschopnosti na evropském i světovém trhu
  • Jednotná datová základna pro téměř všechny procesy společnosti
  • Zkvalitnění služeb poskytovaných zákazníkům
  • Přesné informace o stavu zakázek
  • Pružné stanovení a následné dodržování dodacích termínů
  • Jednotné a efektivnější procesy se sesterskou společností

„Systém IFS nám umožňuje zachovat naši konkurenceschopnost na trhu, přístup k aktuálním datům zásadních procesů společnosti a kvalitnější služby našim zákazníkům. Zároveň máme přesné informace o stavu zakázek a objednávek. Toto nám umožňuje pružně reagovat na požadavky zákazníka a dodávat produkt ve stanové kvalitě a termínu, což je pro náš podnik klíčové.“

Pavel Dráb, ředitel IT BONATRANS GROUP a.s.

Další reference

ZAT

ZAT

Jsme zodpovědní za to, že ICT v této společnosti je funkční v režimu 24/7. Využíváme k tomu moderní řešení ICT s vysokou dostupností a spolehlivostí, s důrazem na bezpečnost.

Zjistit více
SOPO

SOPO

Intrexx společnosti poskytuje aktuální přehled nad výrobním procesem a stavu jeho plnění, čímž se zvýšila spolehlivost i produktivita celé výroby.

Zjistit více
MINERVA Boskovice

MINERVA Boskovice

Společnost MINERVA BOSKOVICE využívá naše tiskové služby již 20. rokem. Díky optimalizaci tiskových řešení se zbavili chaotické správy, problémů se servisem i vysokých provozních nákladů.

Zjistit více
NVH Czech

NVH Czech

CDC Data se díky svému řešení podílí na výrobě stropních dílců pro automobily značek Volkswagen a Audi ve výrobním závodě NVH Czech v severočeském Dobranově.

Zjistit více
Lesy České republiky

Lesy České republiky

Modernizace IT infrastruktury zabezpečila podniku Lesy ČR stabilitu a udržitelnost IT provozu včetně minimální energetické náročnosti.

Zjistit více
TOS KUŘIM

TOS KUŘIM

Firemní procesy jsou díky IFS rychlejší a efektivnější. Sjednocení skladových položek do jednotného ERP a zavedení jejich evidence pomocí čárových kódů přineslo zpřehlednění celého výrobního procesu.  

Zjistit více
ECONOMIA

ECONOMIA

Díky kvalitní, rychlé a bezpečné bezdrátové Wi-Fi síti, mohou vznikat tituly jako Hospodářské noviny, Ekonom, Respekt, Aktuálně.cz a další i ve velkém a otevřeném prostoru mediálního domu.  

Zjistit více
KABELOVNA Děčín Podmokly, s.r.o.

KABELOVNA Děčín Podmokly, s.r.o.

Moderní a funkční ICT zajišťuje vysokou dostupnost s důrazem na bezpečnost. Virtuální IT infrastruktura je zálohována podle nejnovějších bezpečnostních pravidel a její funkčnost je tak zaručena v režimu 24/7.

Zjistit více
Kasper Kovo

Kasper Kovo

Používáním systému M-Files došlo ke zjednodušení a zrychlení práce vedoucích pracovníků, zejména s údaji z osobních spisů jejich podřízených a také k jištění dokumentů pro případ jejich poškození či ztráty.  

Zjistit více
PROFI-MEN

PROFI-MEN

Vyhledávání informací a dokumentů v M-Files je rychlé a přehledné, což přináší velkou úsporu času. Důležité je také sdílení dokumentů mezi zaměstnanci firmy, kteří k nim mají snazší přístup.

Zjistit více
GZ Digital Media

GZ Digital Media

IFS systém efektivně spravuje celý výrobní proces od příjmu zakázky, přes výrobu a expedici až po fakturaci již od roku 2003. Přínosy jsou technologické, funkční i manažerské.

Zjistit více
BONATRANS

BONATRANS

Systém M-Files eviduje životní proces dokumentů norem od jejich návrhů po seznámení s uživateli. Poskytuje snadno dohledatelnou dokumentaci včetně evidence, zda se uživatel s dokumentem seznámil.

Zjistit více
ZAT

ZAT

Hlavním přínosem systému M-Files je přehledné uspořádání dokumentů, dále jednoduchost a bohatost konfigurace, možnost nastavení workflow, využívání šablon, nebo řízení přístupu.

Zjistit více
TOSHULIN

TOSHULIN

Systém IFS pomáhá zvyšovat produktivitu již od roku 2003, zlepšuje plánování zakázek a zjednodušuje výrobní postup. Efektivní procesy snížily výrobní časy pro objednávky až o 50 %.

Zjistit více
SOPO

SOPO

Systém IFS spravuje kompletně výrobní proces, umožňuje např. přesné sledování výpadků neshodných výrobků a identifikaci jejich příčin, čímž snižuje náklady i pojistné zásoby.  

Zjistit více

Manuál - nový servisní systém Od 1. května přecházíme na nový servisní systém - pokyny a manuál jak tento systém ovládat naleznete zde.

ZJISTIT VÍCE