GZ Digital Media

IFS systém efektivně spravuje celý výrobní proces od příjmu zakázky, přes výrobu a expedici až po fakturaci již od roku 2003. Přínosy jsou technologické, funkční i manažerské.

GZ Digital Media

O společnosti GZ Digital Media

Historie společnosti GZ Media, dříve známé jako Gramofonové závody Loděnice, sahá do roku 1948, o tři roky později v Loděnici na Berounsku vyrobili první gramofonovou desku. V roce 1988 tehdejší Gramofonové závody vylisovaly první CD a v roce 2001 i první DVD. Firma má sídlo a hlavní výrobní závod v Loděnici, další v jihočeské Soběslavi a také tiskárnu PBtisk v Příbrami. Dceřiné společnosti jsou ve Velké Británii, Spojených státech, Kanadě či Francii.

Společnost GZ Media je světovou jedničkou ve výrobě gramofonových desek, v roce 2022 očekává výrobu 75 milionů kusů a tržby v hodnotě pěti miliard korun. Druhou významnou činností je polygrafický průmysl, konkrétně výroba obalů. Nejprve chtěli zaujmout co nejzajímavějším balením hudebních nosičů, ale postupem času se stali poskytovatelem nejkomplexnějších polygrafických služeb v České republice. Firma zaměstnává v Čechách cca 2300 zaměstnanců. Většina provozů funguje 24 hodin denně 7 dní v týdnu.

„Při překonávání překážek v projektu hrály důležitou roli tři věci: ochota a síla našeho vlastního týmu, schopnosti a zkušenosti konzultantů dodavatele a konečně kvalita implementovaného produktu.“

Ing. Josef Bouška, ředitel odboru IT GZ Media

Case study

Popis stavu

Ve společnosti GZ Media (dále jen GZ) byl nasazen a od roku 1998 využíván informační systém UniPack. Tento informační systém během několika let přestal splňovat potřeby firmy a nepodporoval dostatečně její podnikatelské záměry. Výrobce informačního systému totiž ukončil jeho vývoj. Aplikace tak postupně ztrácela kontakt s moderními technologiemi. Například uživatelské rozhraní aplikace bylo pouze ve znakovém prostředí (terminál) bez ovládání myší a použitá postrelační databáze neumožňovala napojení standardních aplikací (Excel, Word, B2B, MIS apod.). Tato omezení se pak nadále promítala do řady dalších nevýhod a problémů, se kterými se musela jak administrace provozu IS, tak i samotní uživatelé vyrovnávat. Proto firma GZ hledala dodavatele nového integrovaného programového systému, který by plně nahradil stávající informační systém.

Požadavky na informační systém

V roce 2002 bylo zahájeno interní výběrové řízení. Bylo osloveno asi deset nejvýznamnějších firem, čtyři postoupily do druhého kola. Na základě nabídek, pohovorů a také osobních referenčních návštěv u zákazníků, byla vybrána společnost IFS Czech. Důraz při výsledném hodnocení byl kladen především na dostupné funkce v ERP systému, použité technologie, mobilitu, otevřenost, reference dodavatele a v neposlední řadě i celkovou cenu.

Implementace

Vlastní implementace byla zahájena v roce 2003 zpracováním implementační analýzy, spuštění ostrého provozu všech modulů bylo naplánováno od 1. července 2003. Vzhledem k množství zákaznických úprav, především v oblasti TPV a výroby, se datum spuštění ostrého provozu posunul na 1. ledna 2004. Během té doby probíhaly u IFS programovací práce, především na konfigurovaných položkách a v GZ bylo prováděno testování a upřesňování požadavků. Po spuštění IFS Aplikací do ostrého provozu byly ještě na základě reakce uživatelů provedeny menší úpravy parametrů, dodatečná proškolování uživatelů a podobně. „Během projektu jsme museli překonat spoustu překážek a vynaložit spoustu úsilí. Ty největší se týkaly změny uvažování koncových uživatelů, které byly mnohdy způsobeny srovnáváním nového systému se zneužívanými postupy starého systému. Bylo nutné zasahovat do primárních procesů, měnit zvyky lidí, sladit a řídit implementační tým,“ uvádí Ing. Josef Bouška.

Rozvoj systému a nové výzvy

Využívání dat z IFS Aplikací bylo následně rozšířeno na další oblasti např. vážení a focení palet na expedici, zobrazování katalogu a technických výkresů pro zákazníky na webu apod. V souvislosti s potřebou být stále rychlejším a spolehlivějším partnerem zákazníků, přibývaly požadavky na nutnost velmi dobré přehlednosti o aktuální situaci ve výrobě, možnosti rychle přeplánovat a přitom okamžitě odhalit dopady nového plánu na všechny zakázky. Tato situace přiměla management společnosti uvažovat o zásadní změně systému plánování a řízení výroby v podniku, tzv. pokročilé plánování a rozvrhování (APS), které by zdokonalilo schopnost plánovat, rychle identifikovat a řešit problémy v oblasti kapacit, řídit realizaci obchodních případů, lépe termínovat potřeby materiálu, stanovovat reálné termíny dodání a možnost provádět simulace plánu. Proto byl implementován špičkový plánovací SW Logis.

 

Upgrady a správa systému

Systém IFS v GZ prošel dvěma upgrady. První proběhl v roce 2012, kdy byla implementována verze IFS 7,5 a poté v roce 2018, kdy byla uvedena do provozu verze IFS Applications 9 pro zhruba 330 uživatelů. Klíčovou oblastí pro modernizaci bylo řešení pro výrobu a dodávky konfigurovaných položek. Dále bylo ve spolupráci se společností SOCOS v roce 2018 naimplementováno řešení DOCU-X pro vytěžování dokumentů, konkrétně faktur s přímou integrací do IFS. Přijaté faktury jsou automaticky zpracovány – po naskenování dokumentu dojde v DOCU-X ke strojovému načtení/vytěžení dat a následuje automatický přenos do úloh IFS pro další zpracování. Údaje z faktury se tedy nemusí přepisovat do systému, což vede k výraznému zrychlení celého procesu zpracování a snížení chybovosti způsobné ručním zadáváním dat.

Hlavní přínosy

  • Technologické – aplikační software na platformě Windows a plnohodnotná relační databáze, která přináší bezpečnost a bezchybnou konzistenci dat.
  • Funkční – podstatné zlepšení podpory procesu: příjem zakázky – plánování – zásobování – výroba – expedice – účetnictví.
  • Manažerské – využití controllingových nástrojů v podrobném členění a zkrácení data měsíční závěrky.

Implementované řešení

  • IFS Finance
  • IFS Výroba
  • IFS Distribuce
  • IFS Lidské zdroje

„Projekt zavedení informačního systému lze rozhodně hodnotit kladně, protože určitě splnil většinu našich očekávání. Přínosy lze rozdělit na technologické, funkční a manažerské,“

Ing. Josef Bouška, ředitel odboru IT GZ Media

Další reference

BONATRANS

BONATRANS

Systém IFS zajišťuje přesnější přehled a kontrolu nad životním cyklem zakázek, čímž se výrazně zvýšil přístup k aktuálním informacím a zkvalitnily se služby poskytované zákazníkům.

Zjistit více
TOS KUŘIM

TOS KUŘIM

Firemní procesy jsou díky IFS rychlejší a efektivnější. Sjednocení skladových položek do jednotného ERP a zavedení jejich evidence pomocí čárových kódů přineslo zpřehlednění celého výrobního procesu.  

Zjistit více
ECONOMIA

ECONOMIA

Díky kvalitní, rychlé a bezpečné bezdrátové Wi-Fi síti, mohou vznikat tituly jako Hospodářské noviny, Ekonom, Respekt, Aktuálně.cz a další i ve velkém a otevřeném prostoru mediálního domu.  

Zjistit více
KABELOVNA Děčín Podmokly, s.r.o.

KABELOVNA Děčín Podmokly, s.r.o.

Moderní a funkční ICT zajišťuje vysokou dostupnost s důrazem na bezpečnost. Virtuální IT infrastruktura je zálohována podle nejnovějších bezpečnostních pravidel a její funkčnost je tak zaručena v režimu 24/7.

Zjistit více
Kasper Kovo

Kasper Kovo

Používáním systému M-Files došlo ke zjednodušení a zrychlení práce vedoucích pracovníků, zejména s údaji z osobních spisů jejich podřízených a také k jištění dokumentů pro případ jejich poškození či ztráty.  

Zjistit více
PROFI-MEN

PROFI-MEN

Vyhledávání informací a dokumentů v M-Files je rychlé a přehledné, což přináší velkou úsporu času. Důležité je také sdílení dokumentů mezi zaměstnanci firmy, kteří k nim mají snazší přístup.

Zjistit více
BONATRANS

BONATRANS

Systém M-Files eviduje životní proces dokumentů norem od jejich návrhů po seznámení s uživateli. Poskytuje snadno dohledatelnou dokumentaci včetně evidence, zda se uživatel s dokumentem seznámil.

Zjistit více
ZAT

ZAT

Hlavním přínosem systému M-Files je přehledné uspořádání dokumentů, dále jednoduchost a bohatost konfigurace, možnost nastavení workflow, využívání šablon, nebo řízení přístupu.

Zjistit více
TOSHULIN

TOSHULIN

Systém IFS pomáhá zvyšovat produktivitu již od roku 2003, zlepšuje plánování zakázek a zjednodušuje výrobní postup. Efektivní procesy snížily výrobní časy pro objednávky až o 50 %.

Zjistit více
SOPO

SOPO

Systém IFS spravuje kompletně výrobní proces, umožňuje např. přesné sledování výpadků neshodných výrobků a identifikaci jejich příčin, čímž snižuje náklady i pojistné zásoby.  

Zjistit více
ZAT

ZAT

Jsme zodpovědní za to, že ICT v této společnosti je funkční v režimu 24/7. Využíváme k tomu moderní řešení ICT s vysokou dostupností a spolehlivostí, s důrazem na bezpečnost.

Zjistit více
SOPO

SOPO

Intrexx společnosti poskytuje aktuální přehled nad výrobním procesem a stavu jeho plnění, čímž se zvýšila spolehlivost i produktivita celé výroby.

Zjistit více
MINERVA Boskovice

MINERVA Boskovice

Společnost MINERVA BOSKOVICE využívá naše tiskové služby již 20. rokem. Díky optimalizaci tiskových řešení se zbavili chaotické správy, problémů se servisem i vysokých provozních nákladů.

Zjistit více
NVH Czech

NVH Czech

CDC Data se díky svému řešení podílí na výrobě stropních dílců pro automobily značek Volkswagen a Audi ve výrobním závodě NVH Czech v severočeském Dobranově.

Zjistit více
Lesy České republiky

Lesy České republiky

Modernizace IT infrastruktury zabezpečila podniku Lesy ČR stabilitu a udržitelnost IT provozu včetně minimální energetické náročnosti.

Zjistit více

Manuál - nový servisní systém Od 1. května přecházíme na nový servisní systém - pokyny a manuál jak tento systém ovládat naleznete zde.

ZJISTIT VÍCE