Animace
Animace Animace Animace Animace Animace Animace Animace Animace Animace Animace

Správa podnikových aktiv (EAM systém IFS Cloud)

Maximalizujte hodnotu svého majetku, bezpečnost i produktivitu

Správa podnikových aktiv  (EAM systém IFS Cloud)

Proč IFS EAM?

S IFS EAM získáte kompletní přehled o stavu svého majetku a zlepšíte tak dostupnost, zvýšíte spolehlivost a podpoříte služby, které poskytujete svým zákazníkům. Monitoring stavu majetku vám umožní efektivnější řízení prediktivní údržby a rychlou opravu poruch bez dopadu na produktivitu.

Produktivita

Strukturované plánování majetku a jeho údržby sníží počet systémů používaných ke sledování a správě, čímž se zvýší celková produktivita.

Provozní efektivita

Vyvážení provozních požadavků s potřebami údržby udrží vaše aktiva k dispozici a umožní jejich špičkový výkon čímž zvýší provozní efektivitu.

Viditelnost

Větší přehled a lepší příležitosti k příjmům díky jedinému zdroji informací o vašem majetku, smlouvách a nákladech.

Rychlé reakce a kontrola

Rozhodování na základě dat v reálném čase umožňuje rychlejší reakce a udržení kontroly.

Pokrok

Program Customer Success je navržen tak, aby vás podporoval po celou dobu vaší spolupráce s námi a umožnil vám dosáhnout požadované obchodní výsledky.

IFS EAM

IFS EAM optimalizuje provoz, údržbu a výkon v průběhu celého životního cyklu majetku, čímž snižuje náklady a dosahuje provozní efektivity.

  • Správa a údržba vozového parku – rozsáhlé možnosti správy vozového parku a náročné údržby vám umožňují řídit logistické smlouvy založené na výkonu a usnadňují vyšší úrovně dostupnosti vozového parku a zároveň snižují celkové náklady životního cyklu.
  • Správa životního cyklu majetku – sledujte majetek od návrhu až po vyřazení z provozu. Snižte náklady díky vylepšené údržbě, zvyšte produktivitu uživatelů a realizujte provozní efektivitu podnikání.
  • Údržba a generální opravy – IFS EAM nabízí široká řešení MRO, která splní vaše potřeby, ať už se specializujete na těžkou údržbu, opravy součástí, OEM aftermarketové služby kapitálových zařízení nebo generální opravy motorů.
  • Technika údržby letadel –  IFS EAM poskytuje předním světovým provozovatelům letadel integrovaný systém kombinující tok informací o osvědčených postupech s viditelností dat v reálném čase, který umožňuje lepší rozhodování, rychlou reakci na změny a zajišťuje soulad všeho v jednom softwaru.

 

 

 

IFS EAM

Zkušenost s IFS od roku 2001

Status Gold Channel Partner

Support pro více než 20 zákazníků

Více než 30 odborníků na portfolio IFS