SOPO

Systém IFS spravuje kompletně výrobní proces, umožňuje např. přesné sledování výpadků neshodných výrobků a identifikaci jejich příčin, čímž snižuje náklady i pojistné zásoby.

 

SOPO

O společnosti SOPO

Společnost SOPO se specializuje na navíjení a kompletní výrobu rotorů a statorů všech druhů elektromotorů. Vyrábí malé, střední i velké série rotorů a statorů. 90 % výroby tvoří export. Díky špičkovému technologickému vybavení a především vysoké odbornosti zaměstnanců může SOPO splnit jakékoli požadavky svých zákazníků v oblasti navíjení v té nejvyšší kvalitě, krátkých termínech a za výhodnou cenu.

Skupinu SOPO tvoří společnosti SOPO s.r.o., SOPO-SERVIS s.r.o. a SOPO MOTOR s.r.o. Jedná se o české privátní firmy s ročním obratem cca 13 mil. EUR a meziročním nárůstem obratu 10 – 20 %. Výrobní střediska jsou v Modleticích u Prahy, Nebovidech u Kolína a Jedovnici u Blanska. Ústředí, prodej, nákup a centrální sklad jsou v Modleticích u Prahy.

Case study

Výběr informačního systému a rozhodující kritéria

Před zavedením nového systému používala společnost SOPO několik nekompatibilních informačních systémů pro různé firemní agendy. Některé z těchto systémů byly vyvíjené přímo vlastními silami. Kvůli nejednotnosti systémů a jejich dat však docházelo k častým chybám v ručním přenosu dat a sdílené informace nebyly průběžně aktuální. Proto bylo třeba hledat komplexní řešení pokrývající firemní procesy v rámci jednoho systému či několika kompatibilních. „Hlavním problémem byla neschopnost používaných informačních systémů pokrýt všechny potřeby hlavních výrobních procesů a mnoho případů se řešilo nestandardními způsoby. Procesy na každém ze 6-ti výrobních středisek poskytovaly nejednotné a neporovnatelné výstupy. To mělo za následek nedostatečnost důvěryhodných podkladů při strategických rozhodováních,“ popisuje Petr Přibyl, vedoucí úseku řízení kvality a IT. Proto bylo v rámci dotačního projektu Operačního programu Podnikání a Inovace vypsáno výběrové řízení realizované a financované z evropských strukturálních fondů. Objektivními kritérii na výběr informačního systému byla funkčnost a technologická vyspělost navrhovaného řešení, jeho cena a kvalita nabízené podpory a servisu. Subjektivně pak byl kladen důraz na komplexnost nabízeného řešení, stabilitu a zkušenosti dodavatele, zejména zkušenosti navrhovaných konzultantů s projekty podobného charakteru. Nabídky pro SOPO objektivně a nezávisle vyhodnotila odborná externí poradenská organizace. Nabídka systému IFS Aplikace získala nejvíce bodů v hodnocení kritérií výběrového řízení a při následných jednáních o smlouvách bylo od dodavatelské společnosti dodrženo vše, co bylo v nabídce obsaženo.

Implementace

Implementace systému trvala celkem 9 měsíců. Za tuto dobu se podařilo zprovoznit veškeré procesy a zajistit jejich správné vazby. Během implementace se objevilo několik skutečností, které nebylo možno předvídat, zejména v oblasti výroby a specifických požadavků některých zákazníků společnosti nebo pokrytí konkrétních výrobních procesů. Různé provozní podmínky na jednotlivých pracovištích a vysoká benevolence pro vstupní data v užívaném informačním systému způsobovaly neporovnatelnost výstupů z procesů. Zavedení nového podnikového systému a vstupní validace sbíraných dat tak umožnilo vedení společnosti procesy řídit jednotně napříč všemi provozovnami.

Ostrý provoz a přínosy systému v praxi

Výzvou při implementaci a následném ostrém provozu bylo zejména pokrytí procesu výroby se všemi jeho specifiky. Nakonec se podařilo vyřešit vše s použitím běžných nástrojů, několika zákaznických úprav a v neposlední řadě i netradičním a nápaditým využitím standardních nástrojů v systému.

„Za unikátní považujeme proces řízení neshodných výrobků, sledování nákladů na jejich opravy s možností objektivního posouzení rentability oprav,“ uvádí k tomu Petr Přibyl.

Velkým přínosem nového informačního systému pro běžné uživatele je především přehlednost a přívětivost pracovního prostředí, snadná konfigurovatelnost pro různé pracovní úlohy a přímočarost při získávání požadované informace.

 

Vedení firmy navíc oceňuje propracované předdefinované ukazatele výkonnosti, možnost konfigurace vlastních a souhrnné přehledy výkonnosti firmy generované v reálném čase. Pro správce IT je důležitá také spolehlivost použitých technologií s minimálními nároky na údržbu. V rámci vlastního systému pak snadná správa uživatelů a přístupových práv.

Výsledkem zavedení systému bylo snížení pojistných zásob o 15 % a v následujících letech došlo ještě k dalšímu snížení. Díky přesnému sledování výpadků neshodných výrobků a odhalení jejich příčin se snížily náklady na neshodné výrobky o 25 %.

V roce 2020 bylo ve spolupráci s firmou SOCOS IT nasazeno řešení DOCU-X pro vytěžování dokumentů (faktur) s přímou integrací do IFS. Nový způsob pořizování přijatých faktur spočívá v automatizaci zpracování  – po naskenování dokumentu dojde v DOCU-X ke strojovému načtení (vytěžení) dat s jejich automatickým přenosem přímo do IFS úloh pro zpracování přijaté faktury (zároveň s připojením scanu ve formátu PDF). Odpadla tím tedy nutnost přepisovat údaje z přijaté faktury do systému, což v konečném důsledku vedlo ke zvýšení rychlosti zpracování a snížení chybovosti vložených dat.

Hlavní přínosy

  • Snížení pojistných zásob o 15 %
  • Snížení nákladů na neshodné výrobky o 25 %
  • Jednoduché a rychlé generování přehledů o výkonnosti firmy v reálném čase
  • Přehledné a přívětivé pracovní prostředí – intuitivní ovládání
  • Snadná správa uživatelů přístupových práv

„Přesným sledováním výpadků neshodných výrobků a příčin výpadků se snížily náklady na neshodné výrobky o 25 %.“

Petr Přibyl, vedoucí úseku řízení kvality a IT SOPO

Další reference

BONATRANS

BONATRANS

Systém M-Files eviduje životní proces dokumentů norem od jejich návrhů po seznámení s uživateli. Poskytuje snadno dohledatelnou dokumentaci včetně evidence, zda se uživatel s dokumentem seznámil.

Zjistit více
ZAT

ZAT

Hlavním přínosem systému M-Files je přehledné uspořádání dokumentů, dále jednoduchost a bohatost konfigurace, možnost nastavení workflow, využívání šablon, nebo řízení přístupu.

Zjistit více
TOSHULIN

TOSHULIN

Systém IFS pomáhá zvyšovat produktivitu již od roku 2003, zlepšuje plánování zakázek a zjednodušuje výrobní postup. Efektivní procesy snížily výrobní časy pro objednávky až o 50 %.

Zjistit více
ZAT

ZAT

Jsme zodpovědní za to, že ICT v této společnosti je funkční v režimu 24/7. Využíváme k tomu moderní řešení ICT s vysokou dostupností a spolehlivostí, s důrazem na bezpečnost.

Zjistit více
SOPO

SOPO

Intrexx společnosti poskytuje aktuální přehled nad výrobním procesem a stavu jeho plnění, čímž se zvýšila spolehlivost i produktivita celé výroby.

Zjistit více
MINERVA Boskovice

MINERVA Boskovice

Společnost MINERVA BOSKOVICE využívá naše tiskové služby již 20. rokem. Díky optimalizaci tiskových řešení se zbavili chaotické správy, problémů se servisem i vysokých provozních nákladů.

Zjistit více
NVH Czech

NVH Czech

CDC Data se díky svému řešení podílí na výrobě stropních dílců pro automobily značek Volkswagen a Audi ve výrobním závodě NVH Czech v severočeském Dobranově.

Zjistit více
Lesy České republiky

Lesy České republiky

Modernizace IT infrastruktury zabezpečila podniku Lesy ČR stabilitu a udržitelnost IT provozu včetně minimální energetické náročnosti.

Zjistit více
BONATRANS

BONATRANS

Systém IFS zajišťuje přesnější přehled a kontrolu nad životním cyklem zakázek, čímž se výrazně zvýšil přístup k aktuálním informacím a zkvalitnily se služby poskytované zákazníkům.

Zjistit více
TOS KUŘIM

TOS KUŘIM

Firemní procesy jsou díky IFS rychlejší a efektivnější. Sjednocení skladových položek do jednotného ERP a zavedení jejich evidence pomocí čárových kódů přineslo zpřehlednění celého výrobního procesu.  

Zjistit více
ECONOMIA

ECONOMIA

Díky kvalitní, rychlé a bezpečné bezdrátové Wi-Fi síti, mohou vznikat tituly jako Hospodářské noviny, Ekonom, Respekt, Aktuálně.cz a další i ve velkém a otevřeném prostoru mediálního domu.  

Zjistit více
KABELOVNA Děčín Podmokly, s.r.o.

KABELOVNA Děčín Podmokly, s.r.o.

Moderní a funkční ICT zajišťuje vysokou dostupnost s důrazem na bezpečnost. Virtuální IT infrastruktura je zálohována podle nejnovějších bezpečnostních pravidel a její funkčnost je tak zaručena v režimu 24/7.

Zjistit více
Kasper Kovo

Kasper Kovo

Používáním systému M-Files došlo ke zjednodušení a zrychlení práce vedoucích pracovníků, zejména s údaji z osobních spisů jejich podřízených a také k jištění dokumentů pro případ jejich poškození či ztráty.  

Zjistit více
PROFI-MEN

PROFI-MEN

Vyhledávání informací a dokumentů v M-Files je rychlé a přehledné, což přináší velkou úsporu času. Důležité je také sdílení dokumentů mezi zaměstnanci firmy, kteří k nim mají snazší přístup.

Zjistit více
GZ Digital Media

GZ Digital Media

IFS systém efektivně spravuje celý výrobní proces od příjmu zakázky, přes výrobu a expedici až po fakturaci již od roku 2003. Přínosy jsou technologické, funkční i manažerské.

Zjistit více

Manuál - nový servisní systém Od 1. května přecházíme na nový servisní systém - pokyny a manuál jak tento systém ovládat naleznete zde.

ZJISTIT VÍCE