TOS KUŘIM

Firemní procesy jsou díky IFS rychlejší a efektivnější. Sjednocení skladových položek do jednotného ERP a zavedení jejich evidence pomocí čárových kódů přineslo zpřehlednění celého výrobního procesu.

 

TOS KUŘIM

O společnosti TOS KUŘIM

TOS KUŘIM je společností vyrábějící obráběcí stroje, které slouží zákazníkům v 34 zemích světa. Hlavní zahraniční trhy dnes tvoří vedle Slovenska také Polsko, Indie, Turecko, Slovinsko nebo Chorvatsko. V průběhu let se společnost vyvinula do podniku moderního střihu s inovátorským přístupem. Důkazem je produkce nových typů strojů, modernizace stávajících i patentování nových technologií.

Výroba firmy je typově engineer-to-order, s projektově řízenou produkcí horizontálních obráběcích center. Rozšíření výrobních kapacit společnosti TOS KUŘIM umožnilo přesun výroby sesterské společnosti ČKD BLANSKO–OS. Sloučením obou společností vznikl výrobní podnik s širokým portfoliem nabízených strojů a silným technologickým zázemím. Výsledkem je vyšší efektivita výzkumných i výrobních činností. Nepřetržitý výzkum a vývoj umožňuje společnosti představit výjimečná technologická řešení – kvalita, spolehlivost a kreativita se odráží i v moderním designu. V roce 2018 se společnosti TOS KUŘIM a ČKD BLANSKO–OS přiřadily do skupiny firem TOSHULIN.

Case study

Výchozí stav – popis situace před nasazením

V TOS KUŘIM byl používán ERP SAP, implementovaný v roce 2012 a dále nevyvíjený. Přestože firma zaměstnávala více než 250 zaměstnanců, s informačním systémem reálně pracovalo pouze několik desítek z nich. Nedostatečným způsobem byly zajištěny konstrukce a technologie zpracovávané v Teamcenter, nevhodně byla nastavena struktura některých projektových nákladů a hlavně scházelo workflow pro řízení interních procesů. Za neefektivní byl považován také reporting a controlling, který byl řešen  v množství Excelovských tabulek. Skladové položky a výkresy byly evidovány v několika systémech (SAP, TC, proprietární systémy…), ale žádný z nich zároveň neobsahoval všechny aktivní skladové položky. Současně nebyla implementována identifikace materiálu ve skladech, výrobě ani v montáži, ani odpisy pracovních činností.

Výběr nového ERP a požadavky na něj kladené

Jedním z hlavních cílů implementace nového ERP systému bylo sjednocení procesů s mateřskou společností (TOSHULIN) a nahrazení systému SAP, u kterého by jinak byla nutná reimplementace. Dalším důležitým záměrem bylo sdružení skladových položek do jednoho komplexního a funkčního ERP a zavedení čárových kódů do skladů, výroby a montáže pro potřeby přesné evidence. Požadavek byl též na výrazné zvýšení počtu aktivních uživatelů ERP a zavedení digitálních workflow na hlavní realizační procesy, včetně změnového řízení projektu. Dále bylo žádoucí procesně plně zahrnout outsourcing do projektového řízení (s využitím struktury DOP), převést reporting i controlling do automatizované podoby a sjednotit nákladovou strukturu projektu podle mateřské firmy TOSHULIN, a.s. Při výběru IFS sehrála svoji roli i předchozí dobrá zkušenost s dodavatelem a ERP systémem IFS.

Implementace a ostrý provoz

Implementaci systému IFS ve verzi 10 předcházela reimplementace, procesní a datová konsolidace platformy Siemens NX/TC, včetně nového interface do SAP / IFS 10. Průběh projektu byl negativně ovlivněn a prodloužen v důsledku pandemie COVID 19 a provázely ho i drobné komplikace, např. na straně nového helpdesku IFS či zdržení kvůli nutnosti programových úprav, které byly nakonec odlišné od mateřské firmy. Největší výzvou byl ale převod dat  (SAP, TC, přečíslování skladových položek, náhrady, změna typu položek). Díky velké podpoře IT týmů na obou stranách, včetně garantů z mateřské společnosti, se všechna úskalí  nakonec podařilo překonat a ostrý provoz byl spuštěn k 1. 1. 2020 v plánovaném rozsahu. Kvůli zmíněným komplikacím se nepodařilo přesně dodržet harmonogram, ale na druhou stranu celkový rozpočet byl nižší oproti původnímu plánu.

„Systém IFS nám pomohl zefektivnit interní procesy, a to i díky sjednocení hlavních postupů s mateřskou firmou. Podařilo se sjednotit skladové položky do jednotného ERP a zavést jejich evidenci a identifikaci pomocí čárových kódů napříč celým výrobním procesem. Dalším přínosem bylo plné zahrnutí outsourcingu do projektového řízení a zavedení digitálního workflow pro hlavní realizační procesy. Výhodou bylo i zapojení většiny klíčových uživatelů do tohoto projektu a i díky tomu aktivně pracuje s IFS mnohem více zaměstnanců společnosti. Došlo tedy k výraznému zjednodušení a zpřehlednění firemních procesů a to především s důrazem na výrobní část.“

Mgr. Ing. Martin Kvapilík, Quality & IT Leader TOSHULIN Group

Hlavní přínosy

  • Sjednocení hlavních procesů s mateřskou firmou
  • Nahrazení systému SAP, který by se jinak musel reimplementovat
  • Skladové položky sjednoceny do jednoho funkčního ERP
  • Čárové kódy pro identifikaci zavedeny do skladů, výroby a montáže
  • Procesně plně zahrnut outsourcing do projektového řízení (využití struktury DOP)
  • Zásadně zvýšen počet uživatelů ERP (na 145 uživatelů)
  • Zavedení digitálních workflow na hlavní realizační procesy
  • Reporting a controlling v automatizované podobě (APIS – Oracle BI)
  • Nákladová struktura projektu podle mateřské firmy

Další reference

BONATRANS

BONATRANS

Systém IFS zajišťuje přesnější přehled a kontrolu nad životním cyklem zakázek, čímž se výrazně zvýšil přístup k aktuálním informacím a zkvalitnily se služby poskytované zákazníkům.

Zjistit více
ECONOMIA

ECONOMIA

Díky kvalitní, rychlé a bezpečné bezdrátové Wi-Fi síti, mohou vznikat tituly jako Hospodářské noviny, Ekonom, Respekt, Aktuálně.cz a další i ve velkém a otevřeném prostoru mediálního domu.  

Zjistit více
KABELOVNA Děčín Podmokly, s.r.o.

KABELOVNA Děčín Podmokly, s.r.o.

Moderní a funkční ICT zajišťuje vysokou dostupnost s důrazem na bezpečnost. Virtuální IT infrastruktura je zálohována podle nejnovějších bezpečnostních pravidel a její funkčnost je tak zaručena v režimu 24/7.

Zjistit více
Kasper Kovo

Kasper Kovo

Používáním systému M-Files došlo ke zjednodušení a zrychlení práce vedoucích pracovníků, zejména s údaji z osobních spisů jejich podřízených a také k jištění dokumentů pro případ jejich poškození či ztráty.  

Zjistit více
PROFI-MEN

PROFI-MEN

Vyhledávání informací a dokumentů v M-Files je rychlé a přehledné, což přináší velkou úsporu času. Důležité je také sdílení dokumentů mezi zaměstnanci firmy, kteří k nim mají snazší přístup.

Zjistit více
GZ Digital Media

GZ Digital Media

IFS systém efektivně spravuje celý výrobní proces od příjmu zakázky, přes výrobu a expedici až po fakturaci již od roku 2003. Přínosy jsou technologické, funkční i manažerské.

Zjistit více
BONATRANS

BONATRANS

Systém M-Files eviduje životní proces dokumentů norem od jejich návrhů po seznámení s uživateli. Poskytuje snadno dohledatelnou dokumentaci včetně evidence, zda se uživatel s dokumentem seznámil.

Zjistit více
ZAT

ZAT

Hlavním přínosem systému M-Files je přehledné uspořádání dokumentů, dále jednoduchost a bohatost konfigurace, možnost nastavení workflow, využívání šablon, nebo řízení přístupu.

Zjistit více
TOSHULIN

TOSHULIN

Systém IFS pomáhá zvyšovat produktivitu již od roku 2003, zlepšuje plánování zakázek a zjednodušuje výrobní postup. Efektivní procesy snížily výrobní časy pro objednávky až o 50 %.

Zjistit více
SOPO

SOPO

Systém IFS spravuje kompletně výrobní proces, umožňuje např. přesné sledování výpadků neshodných výrobků a identifikaci jejich příčin, čímž snižuje náklady i pojistné zásoby.  

Zjistit více
ZAT

ZAT

Jsme zodpovědní za to, že ICT v této společnosti je funkční v režimu 24/7. Využíváme k tomu moderní řešení ICT s vysokou dostupností a spolehlivostí, s důrazem na bezpečnost.

Zjistit více
SOPO

SOPO

Intrexx společnosti poskytuje aktuální přehled nad výrobním procesem a stavu jeho plnění, čímž se zvýšila spolehlivost i produktivita celé výroby.

Zjistit více
MINERVA Boskovice

MINERVA Boskovice

Společnost MINERVA BOSKOVICE využívá naše tiskové služby již 20. rokem. Díky optimalizaci tiskových řešení se zbavili chaotické správy, problémů se servisem i vysokých provozních nákladů.

Zjistit více
NVH Czech

NVH Czech

CDC Data se díky svému řešení podílí na výrobě stropních dílců pro automobily značek Volkswagen a Audi ve výrobním závodě NVH Czech v severočeském Dobranově.

Zjistit více
Lesy České republiky

Lesy České republiky

Modernizace IT infrastruktury zabezpečila podniku Lesy ČR stabilitu a udržitelnost IT provozu včetně minimální energetické náročnosti.

Zjistit více

Manuál - nový servisní systém Od 1. května přecházíme na nový servisní systém - pokyny a manuál jak tento systém ovládat naleznete zde.

ZJISTIT VÍCE