Animace
Animace Animace Animace Animace Animace Animace Animace Animace Animace Animace

Kybernetická bezpečnost

Firemní data jsou to nejcennější, co máte, nevyplácí se podceňovat jejich bezpečí

Kybernetická bezpečnost

Kybernetická bezpečnost

Zajistíme bezpečnost na všech úrovních IT. Od fyzické bezpečnosti přístupů po autentizaci do jednotlivých systémů na úrovni datových sítí a aplikací. Data zabezpečíme před hackery, lidskou chybou, živelnou pohromou i selháním techniky.

Síťové detekce a prevence (IDS/IPS)

Ochrana proti hrozbám na síťové úrovni. IDS/IPS (Intrusion Detection/Prevention System) slouží k monitorování síťového provozu, detekci podezřelých a nebezpečných aktivit a následné prevenci útoků.

Ochrana koncových stanic

Tato oblast se zaměřuje na ochranu koncových zařízení, jako jsou počítače, notebooky a mobilní telefony, proti malwaru, neoprávněným přístupům a dalším hrozbám.

Ochrana perimetru

Ochrana perimetru se snaží kontrolovat a monitorovat všechny body vstupu a výstupu z firemní sítě, aby se minimalizovala možnost neautorizovaného přístupu.

Bezpečnost ve WiFi sítích

Zabezpečení WiFi sítí zahrnuje ochranu přístupových bodů, šifrování komunikace a prevenci odposlechu nebo útoků typických pro bezdrátová prostředí.

MDM (Mobile Device Management)

MDM řeší zabezpečení a správu mobilních zařízení, jak osobních, tak firemních, zahrnující například vzdálené vymazání dat nebo nastavení bezpečných politik.

Penetrační testování

Penetrační testování je cílené testování, kdy etický hacker simuluje reálný útok na systém, aby identifikoval slabá místa a navrhl zlepšení bezpečnosti.

Log management / SIEM

Centrální správa a analýza logů o bezpečnostních událostech, která umožňuje identifikaci a reakci na kybernetické hrozby.

Šifrování dat

Proces převodu čitelných dat do nečitelné podoby za účelem ochrany důvěrnosti a integrity citlivých informací.

Zabezpečení webového přístupu

Implementace opatření, jako je proti-DDoS ochrana, WAF a pravidelné aktualizace, pro zajištění bezpečnosti webových aplikací a ochranu uživatelů.

Bezpečnostní politiky

Definujeme pravidla a směrnice pro kybernetickou bezpečnost, které určují standardy a zásady pro ochranu IT zdrojů a dat organizace.

Safe & Secure

Účinná prevence před kybernetickými hrozbami ve vaší firmě může být i naše služba Safe & Secure, která pomocí systematického souboru aktivit eliminuje úspěšnost kybernetických útoků na vaši firmu.

Safe & Secure

Blog

Phishing – kybernetický útok, který doslova číhá na každém kroku

Phishing – kybernetický útok, který doslova číhá na každém kroku

22. 5. 2023

Phishing je v současné době celosvětově nejčetnějším kybernetickým útokem a to z toho důvodu, že je jednoduchý na provedení a bohužel ve velkém procentu i účinný. Jeho pojmenování pochází z anglického…

Číst více
Pět bezpečnostních postupů a doporučení pro práci se zaměstnanci na home-office

Pět bezpečnostních postupů a doporučení pro práci se zaměstnanci na home-office

6. 5. 2021

S ohledem na nárůst kybernetických hrozeb a s rostoucími obavami IT oddělení ve firmách skrze bezpečné postupy práce se zaměstnanci na home-office, je dobré zvážit některé osvědčené…

Číst více
Kybernetická bezpečnost- její trendy a fakta

Kybernetická bezpečnost- její trendy a fakta

21. 2. 2022

Kybernetické útoky a kyberkriminalita jsou v celé Evropě čím dál častější a sofistikovanější. Bezpečnost dat by měla být prioritou jak pro poskytovatele cloudových služeb, tak pro samotného koncového…

Číst více
Představujeme službu Safe and Secure

Představujeme službu Safe and Secure

7. 6. 2021

Automatizované penetrační testování vaší sítě – pozitivní hacker na vaší straně Kybernetické hrozby jsou všudypřítomné a na útoky doplatilo již velké množství organizací často s fatálními následky.…

Číst více