NVH Czech

CDC Data se díky svému řešení podílí na výrobě stropních dílců pro automobily značek Volkswagen a Audi ve výrobním závodě NVH Czech v severočeském Dobranově.

NVH Czech

O společnosti NVH Czech

NVH Czech s.r.o. v Dobranově na Českolipsku je velmi úspěšná neustále se rozvíjející automotive společnost, která se specializuje na hlukové, vibrační a tepelné součásti pro automobilový průmysl. Je součástí mezinárodní společnosti NVH Korea, jejíž historie sahá až do roku 1984.

Case study

Výchozí stav

Vzhledem k neustálému růstu společnosti vznikla potřeba důmyslnější evidence a důkladnější kontroly kvality výrobků včetně vzdáleného přístupu pro podporu a servis.

Pro realizaci byla vybrána společnost CDC Data, neboť námi navržené řešení zcela pokrývalo potřeby a představy zákazníka.

Naše řešení

V NVH Czech v Dobranově bylo zprovozněno řešení sofistikovaného pracoviště kontroly kvality stropních dílců pro vozidla VW a AUDI.

Aplikace zajišťuje následné činnosti

 • Scanování čárových kódů dílů
 • Zobrazování pracovních postupů a vzorových fotografií na LED monitoru
 • Pořízení fotografie výsledného dílu ve 12Mpx kvalitě (kontrola kvality)
 • Ukládání fotografií finálního dílu na vzdálený NAS s nascanovanými atributy, včetně fotografie nascanovaného štítku a SN daného dílu

V rámci projektu bylo vytvořeno

 • Aplikace pro logiku zpracování scanování a fotografování dílů
 • Návrh a instalace kamer se světly a čtečky čárových kódů
 • VPN přístup pro vzdálenou podporu a servis

Hlavní výhody

 • Přehlednější evidence
 • Důkladnější výstupní kontrola kvality
 • Vzdálený přístup pro podporu a servis
 • Fotografické podklady v případě řešení reklamace
 • Rychlá dohledatelnost fotografií díky jasné logice pojmenování a strukturace souborů
 • Eliminace montážních chyb díky instalaci Pick to Light systému a systému pro detekci barev

„Pracoviště bylo pro svou úspěšnost v Dobranově ještě 2x zkopírován a celý koncept byl následně použit pro další 3 ještě sofistikovanější pracoviště společnosti NVH Czech v Hannoveru.“

SOPO

SOPO

Systém IFS spravuje kompletně výrobní proces, umožňuje např. přesné sledování výpadků neshodných výrobků a identifikaci jejich příčin, čímž snižuje náklady i pojistné zásoby.  

Zjistit více
ZAT

ZAT

Jsme zodpovědní za to, že ICT v této společnosti je funkční v režimu 24/7. Využíváme k tomu moderní řešení ICT s vysokou dostupností a spolehlivostí, s důrazem na bezpečnost.

Zjistit více
SOPO

SOPO

Intrexx společnosti poskytuje aktuální přehled nad výrobním procesem a stavu jeho plnění, čímž se zvýšila spolehlivost i produktivita celé výroby.

Zjistit více
MINERVA Boskovice

MINERVA Boskovice

Společnost MINERVA BOSKOVICE využívá naše tiskové služby již 20. rokem. Díky optimalizaci tiskových řešení se zbavili chaotické správy, problémů se servisem i vysokých provozních nákladů.

Zjistit více
Lesy České republiky

Lesy České republiky

Modernizace IT infrastruktury zabezpečila podniku Lesy ČR stabilitu a udržitelnost IT provozu včetně minimální energetické náročnosti.

Zjistit více
BONATRANS

BONATRANS

Systém IFS zajišťuje přesnější přehled a kontrolu nad životním cyklem zakázek, čímž se výrazně zvýšil přístup k aktuálním informacím a zkvalitnily se služby poskytované zákazníkům.

Zjistit více
TOS KUŘIM

TOS KUŘIM

Firemní procesy jsou díky IFS rychlejší a efektivnější. Sjednocení skladových položek do jednotného ERP a zavedení jejich evidence pomocí čárových kódů přineslo zpřehlednění celého výrobního procesu.  

Zjistit více
ECONOMIA

ECONOMIA

Díky kvalitní, rychlé a bezpečné bezdrátové Wi-Fi síti, mohou vznikat tituly jako Hospodářské noviny, Ekonom, Respekt, Aktuálně.cz a další i ve velkém a otevřeném prostoru mediálního domu.  

Zjistit více
KABELOVNA Děčín Podmokly, s.r.o.

KABELOVNA Děčín Podmokly, s.r.o.

Moderní a funkční ICT zajišťuje vysokou dostupnost s důrazem na bezpečnost. Virtuální IT infrastruktura je zálohována podle nejnovějších bezpečnostních pravidel a její funkčnost je tak zaručena v režimu 24/7.

Zjistit více
Kasper Kovo

Kasper Kovo

Používáním systému M-Files došlo ke zjednodušení a zrychlení práce vedoucích pracovníků, zejména s údaji z osobních spisů jejich podřízených a také k jištění dokumentů pro případ jejich poškození či ztráty.  

Zjistit více
PROFI-MEN

PROFI-MEN

Vyhledávání informací a dokumentů v M-Files je rychlé a přehledné, což přináší velkou úsporu času. Důležité je také sdílení dokumentů mezi zaměstnanci firmy, kteří k nim mají snazší přístup.

Zjistit více
GZ Digital Media

GZ Digital Media

IFS systém efektivně spravuje celý výrobní proces od příjmu zakázky, přes výrobu a expedici až po fakturaci již od roku 2003. Přínosy jsou technologické, funkční i manažerské.

Zjistit více
BONATRANS

BONATRANS

Systém M-Files eviduje životní proces dokumentů norem od jejich návrhů po seznámení s uživateli. Poskytuje snadno dohledatelnou dokumentaci včetně evidence, zda se uživatel s dokumentem seznámil.

Zjistit více
ZAT

ZAT

Hlavním přínosem systému M-Files je přehledné uspořádání dokumentů, dále jednoduchost a bohatost konfigurace, možnost nastavení workflow, využívání šablon, nebo řízení přístupu.

Zjistit více
TOSHULIN

TOSHULIN

Systém IFS pomáhá zvyšovat produktivitu již od roku 2003, zlepšuje plánování zakázek a zjednodušuje výrobní postup. Efektivní procesy snížily výrobní časy pro objednávky až o 50 %.

Zjistit více

Manuál - nový servisní systém Od 1. května přecházíme na nový servisní systém - pokyny a manuál jak tento systém ovládat naleznete zde.

ZJISTIT VÍCE