PROFI-MEN

Vyhledávání informací a dokumentů v M-Files je rychlé a přehledné, což přináší velkou úsporu času. Důležité je také sdílení dokumentů mezi zaměstnanci firmy, kteří k nim mají snazší přístup.

PROFI-MEN

O společnosti PROFI-MEN

PROFI-MEN, s.r.o. je českou personálně poradenskou a vzdělávací společností, která si klade za cíl poskytovat komplexní podporu a služby v oblasti moderního personálního řízení. Do této oblasti spadá provádění personálních auditů, organizačních auditů, budování a rozvoj personálních útvarů, tvorba systémů hodnocení a motivace zaměstnanců, vzdělávání, příprava a trénink zaměstnanců firem a společností z podnikatelské i nepodnikatelské sféry.

Velkou pozornost věnuje také vzdělávání a rozvoji HR manažerů a specialistů. Proto průběžně vytváří a dále rozvíjí odborné vzdělávací programy pro oblast HR. PROFI-MEN působí na trhu také jako personální agentura a poskytuje plnou podporu zájemcům o změnu pracovního uplatnění, kteří hledají nové možnosti a seberealizaci.

„Jedním ze základních pilířů filozofie společnosti je mít spokojené zákazníky a mít radost z výsledků práce“

Ing. Vladimír Pozdníček PROFI-MEN, s.r.o.

Case study

Rozvoj aplikace v reálném čase

Pan Ing. Vladimír Pozdníček po založení své firmy v roce 1994, začal používat pro evidenci firemních aktivit aplikaci Quatro Pro vyvinutou společností Borland. Jednalo se o velmi podařený produkt typu tabulkového kalkulátoru, ve kterém bylo možné vytvářet různé agendy, využívat makra, přizpůsobovat je aktuálním potřebám a vytvářet aplikace pro řízení firemních agend. Flexibilní prostředí aplikace umožňovalo doplňovat funkce, které se s rozvojem podnikání objevovaly. Jednalo se například o evidenci uchazečů, přiřazování kandidátů a pozic, sledovaní zakázek, automatizované vytváření nabídek a jejich exportování pro vystavení na webu nebo odeslaní e-mailem atp. Základní výhodou tohoto řešení pro společnost PROFI-MEN byla rychlá a jednoduchá přizpůsobitelnost, takže nové podnikatelské aktivity bylo možné zapracovávat již od samého počátku jejich vzniku.

Technologické změny v IT ovlivnily záměry

S příchodem nových technologií po roce 2010 přestalo být prostředí Quatro Pro výrobcem podporované a společnost PROFI-MEN byla postavena před rozhodnutí o změně firemního informačního systému. Cílem bylo najít takové prostředí, do kterého by bylo možné data za období více než dvaceti let naimportovat. Zároveň aby bylo průběžně přizpůsobitelné, umožňovalo využívat současné technologie, bylo cenově dostupné a samozřejmě podporované perspektivním dodavatelem.

M-Files pracuje s dokumenty i daty

Rozhodnutí tedy padlo na prostředí, které umožňuje jednoduše zpracovávat dokumenty, protože v této profesi je mnoho informací ukládaných právě ve formě dokumentů. Ale také umožňuje pracovat s daty, jak samostatně, tak i ve spojení s personálními dokumenty a vytvářet firemní agendy. Velmi potřebnou funkcionalitou je také scano- vání dokumentů – například poznámek z jednání, k obchodním případům, k řešení zakázek a jejich ukládání v digitalizované podobě do datového skladu. Pan Ing. Vladimír Pozdníček si nastavil systém ve spolupráci s dodavatelem M-Files, a dále si podle potřeby funkcionalitu prostředí upravuje a doplňuje zcela samostatně.

Upravované a modifikované agendy v M-Files

 • Uchazeči
 • Firmy / zákazníci
 • Pozice / zakázky
 • Pohovory a jednání
 • Statistiky
 • Diskuse a komentáře
 • Exporty pro publikaci na portále
 • Přístupová práva pro zaměstnance
 • Personální audity
 • Vzdělávací akce
 • Poradenské akce

Hlavní přínosy

 • Rychlejší a přehlednější vyhledávání dokumentů
 • Snadná správa a úpravy již vytvořených dokumentů
 • Pohodlné sdílení dokumentů v rámci firmy
 • Přístup k uloženým dokumentům a datům odkudkoli
 • Vždy aktuální data

Výhodou je bezesporu úspora času, které je dosaženo díky rychlému a přehlednému vyhledávání informací a dokumentů. Důležité je také sdílení dokumentů mezi zaměstnanci firmy, kteří k nim mají snazší přístup. A v neposlední řadě i aktuálnost uložených dat.

„Používání systému M-Files je velmi intuitivní a lehce ovladatelné. Osobně vítám, že si jako správce mohu přizpůsobit uživatelské prostředí interním potřebám firmy.“

Ing. Vladimír Pozdníček PROFI-MEN, s.r.o.

Další reference

BONATRANS

BONATRANS

Systém IFS zajišťuje přesnější přehled a kontrolu nad průběhem zakázek, čímž se výrazně snížily náklady při plánování výroby a zkvalitnily se služby poskytované zákazníkům.

Zjistit více
TOS KUŘIM

TOS KUŘIM

Firemní procesy jsou díky IFS rychlejší a efektivnější. Sjednocení skladových položek do jednotného ERP a zavedení jejich evidence pomocí čárových kódů přineslo zpřehlednění celého výrobního procesu.  

Zjistit více
ECONOMIA

ECONOMIA

Díky kvalitní, rychlé a bezpečné bezdrátové Wi-Fi síti, mohou vznikat tituly jako Hospodářské noviny, Ekonom, Respekt, Aktuálně.cz a další i ve velkém a otevřeném prostoru mediálního domu.  

Zjistit více
Kabelovna Děčín Podmokly

Kabelovna Děčín Podmokly

Moderní a funkční ICT zajišťuje vysokou dostupnost s důrazem na bezpečnost. Virtuální IT infrastruktura je zálohována podle nejnovějších bezpečnostních pravidel a její funkčnost je tak zaručena v režimu 24/7.

Zjistit více
Heineken SK

Heineken SK

Pokrytí kvalitní a rychlou Wi-Fi sítí s více než 50 přístupovými body zajišťují prvky Cisco. Dodaná síťová infrastruktura je pod neustálým monitoringem, který umožňuje předcházet chybám a výpadkům.

Zjistit více
Kasper Kovo

Kasper Kovo

Používáním systému M-Files došlo ke zjednodušení a zrychlení práce vedoucích pracovníků, zejména s údaji z osobních spisů jejich podřízených a také k jištění dokumentů pro případ jejich poškození či ztráty.  

Zjistit více
GZ Digital Media

GZ Digital Media

IFS systém efektivně spravuje celý výrobní proces od příjmu zakázky, přes výrobu a expedici až po fakturaci již od roku 2003. Přínosy jsou technologické, funkční i manažerské.

Zjistit více
Thermo Fisher Scientific

Thermo Fisher Scientific

Tiskové řešení přineslo zejména dokonalý přehled o nákladech na provoz tiskových zařízení a eliminovalo starosti s jejich správou. Dobrá zkušenost přispěla posléze k rozšíření na ostatní výrobní závody v Evropě.

Zjistit více
BONATRANS

BONATRANS

Systém M-Files eviduje životní proces dokumentů norem od jejich návrhů po seznámení s uživateli. Poskytuje snadno dohledatelnou dokumentaci včetně evidence, zda se uživatel s dokumentem seznámil.

Zjistit více
ZAT

ZAT

Hlavním přínosem systému M-Files je přehledné uspořádání dokumentů, dále jednoduchost a bohatost konfigurace, možnost nastavení workflow, využívání šablon, nebo řízení přístupu.

Zjistit více
TOSHULIN

TOSHULIN

Systém IFS pomáhá zvyšovat produktivitu již od roku 2003, zlepšuje plánování zakázek a zjednodušuje výrobní postup. Efektivní procesy snížily výrobní časy pro objednávky až o 50 %.

Zjistit více
SOPO

SOPO

Systém IFS spravuje kompletně výrobní proces, umožňuje např. přesné sledování výpadků neshodných výrobků a identifikaci jejich příčin, čímž snižuje náklady i pojistné zásoby.  

Zjistit více
ZAT

ZAT

Jsme zodpovědní za to, že ICT v této společnosti je funkční v režimu 24/7. Využíváme k tomu moderní řešení ICT s vysokou dostupností a spolehlivostí, s důrazem na bezpečnost.

Zjistit více
Heineken ČR

Heineken ČR

Spolupráce probíhá již od roku 2000. Provoz virtuálních serverů a desktopů ve společnosti HEINEKEN ČR je pod neustálým monitoringem, aby byl zaručen nepřetržitý chod 365 dní v roce.

Zjistit více
SIEMENS ČR

SIEMENS ČR

Tato případová studie představuje projekt rekonstrukce záložní serverovny u zákazníka Siemens Elektromotory Frenštát pod Radhoštěm.

Zjistit více
SOPO

SOPO

Intrexx společnosti poskytuje aktuální přehled nad výrobním procesem a stavu jeho plnění, čímž se zvýšila spolehlivost i produktivita celé výroby.

Zjistit více