Lesy České republiky

Modernizace IT infrastruktury zabezpečila podniku Lesy ČR stabilitu a udržitelnost IT provozu včetně minimální energetické náročnosti.

Lesy České republiky

Lesy České republiky s.p.

Lesy ČR jsou státní organizací s bohatou historií a závazkem k udržitelnému lesnímu hospodářství a ochraně přírody. Jako správce rozsáhlých lesních ploch a přírodních rezervací si uvědomují důležitost spolehlivého a bezpečného provozu své rozsáhlé IT infrastruktury. V rámci jejího dlouhodobého rozvoje došlo k vypsání tendru na modernizaci decentralizované sítě serverů pro všech 100 poboček. Jeho součástí byla dodávka serverů, datových úložišť a také UPS s cílem zabezpečit a ochránit IT infrastrukturu před případnými výpadky elektrické sítě.

Case study

Výchozí stav

Organizace Lesy ČR pracuje v hybridním prostředí centralizované a decentralizované IT infrastruktury. Vzhledem k rozsahu a distribuované povaze po celé ČR vyžadují jednotlivé lokality částečně vlastní výpočetní výkon, stabilní úložiště dat a zdroje záložního napájení. Řada poboček se nachází ve vzdálených lokalitách náchylných na výpadky a přepětí na elektrické síti. Většinou se jedná o standardní kancelářské prostory bez ideálních podmínek pro IT infrastrukturu, které slouží zejména jako pracovní prostředí administrativních pracovníků zadavatele. To je i důvod, proč zadavatel kladl důraz na stabilitu, velký rozsah provozních podmínek a minimální rušení pro okolí.

Výběr řešení

V rámci otevřené veřejné zakázky CDC Data nabídla technologií Fujitsu v oblasti serverového řešení, QNAP pro část úložiště dat a CyberPower pro oblast záložních zdrojů.

Po důkladném posouzení nabídek Lesy ČR vybraly v souladu se zákonem o veřejných zakázkách naši společnost, jako dodavatele kompletního řešení. Hlavním faktorem při výběru bylo naplnění požadované technické specifikace a provozních vlastností. U serverů byl předmětem nabídky, a tedy i výběru Fujitsu Primergy TX1330 M5. Tyto servery se vyznačují velmi stabilním výkonem a nadstandardní nenáročností na provozní podmínky. Výhodou je i jejich velmi tichý chod a až extrémně nízká spotřeba el. Energie. Ta se ve standardním provozu LČR pohybuje mezi 40 a 75 W. Benefitem UPS CyberPower je řešení přesahující požadavky zadavatele v typu UPS (On-line) a přístup výrobce při řešení právě nestandardně nízkého odběru výše zmíněných serverů Fujitsu.

Servis a podpora

Součástí dodávky pro je také servisní smlouva na 5 let, která zahrnuje jak záruky na dodané zařízení, tak i případné opravy v následující pracovní den (NBD). Tato dohoda byla důležitá pro zajištění rychlé a spolehlivé podpory v případě jakýchkoliv problémů a zajištění dostupnosti.

Přínosy

LČR touto dodávkou zajistily modernizaci původního řešení vzdálených poboček a tím i udržitelnost stávajícího modelu infrastruktury ICT LČR na další období.

„Po roce provozu mohu potvrdit, že jsme se při výběru dodavatele rozhodli správně. Spolupráci s CDC Data vnímám jako velmi efektivní. Jejich řešení nám poskytlo solidní stabilitu a zabezpečení našeho IT provozu na regionální úrovni. V oblasti udržitelnosti minimální energetická náročnost řešení zapadá i do naší strategie ohledu na životní prostředí. Jsem spokojen i s postojem týmu CDC Data, který doposud veškeré naše požadavky vyřešil k plné spokojenosti.“

Michal Havlíček, ICT manažer Lesy ČR

ECONOMIA

ECONOMIA

Díky kvalitní, rychlé a bezpečné bezdrátové Wi-Fi síti, mohou vznikat tituly jako Hospodářské noviny, Ekonom, Respekt, Aktuálně.cz a další i ve velkém a otevřeném prostoru mediálního domu.  

Zjistit více
KABELOVNA Děčín Podmokly, s.r.o.

KABELOVNA Děčín Podmokly, s.r.o.

Moderní a funkční ICT zajišťuje vysokou dostupnost s důrazem na bezpečnost. Virtuální IT infrastruktura je zálohována podle nejnovějších bezpečnostních pravidel a její funkčnost je tak zaručena v režimu 24/7.

Zjistit více
Kasper Kovo

Kasper Kovo

Používáním systému M-Files došlo ke zjednodušení a zrychlení práce vedoucích pracovníků, zejména s údaji z osobních spisů jejich podřízených a také k jištění dokumentů pro případ jejich poškození či ztráty.  

Zjistit více
PROFI-MEN

PROFI-MEN

Vyhledávání informací a dokumentů v M-Files je rychlé a přehledné, což přináší velkou úsporu času. Důležité je také sdílení dokumentů mezi zaměstnanci firmy, kteří k nim mají snazší přístup.

Zjistit více
GZ Digital Media

GZ Digital Media

IFS systém efektivně spravuje celý výrobní proces od příjmu zakázky, přes výrobu a expedici až po fakturaci již od roku 2003. Přínosy jsou technologické, funkční i manažerské.

Zjistit více
BONATRANS

BONATRANS

Systém M-Files eviduje životní proces dokumentů norem od jejich návrhů po seznámení s uživateli. Poskytuje snadno dohledatelnou dokumentaci včetně evidence, zda se uživatel s dokumentem seznámil.

Zjistit více
ZAT

ZAT

Hlavním přínosem systému M-Files je přehledné uspořádání dokumentů, dále jednoduchost a bohatost konfigurace, možnost nastavení workflow, využívání šablon, nebo řízení přístupu.

Zjistit více
TOSHULIN

TOSHULIN

Systém IFS pomáhá zvyšovat produktivitu již od roku 2003, zlepšuje plánování zakázek a zjednodušuje výrobní postup. Efektivní procesy snížily výrobní časy pro objednávky až o 50 %.

Zjistit více
SOPO

SOPO

Systém IFS spravuje kompletně výrobní proces, umožňuje např. přesné sledování výpadků neshodných výrobků a identifikaci jejich příčin, čímž snižuje náklady i pojistné zásoby.  

Zjistit více
ZAT

ZAT

Jsme zodpovědní za to, že ICT v této společnosti je funkční v režimu 24/7. Využíváme k tomu moderní řešení ICT s vysokou dostupností a spolehlivostí, s důrazem na bezpečnost.

Zjistit více
SOPO

SOPO

Intrexx společnosti poskytuje aktuální přehled nad výrobním procesem a stavu jeho plnění, čímž se zvýšila spolehlivost i produktivita celé výroby.

Zjistit více
MINERVA Boskovice

MINERVA Boskovice

Společnost MINERVA BOSKOVICE využívá naše tiskové služby již 20. rokem. Díky optimalizaci tiskových řešení se zbavili chaotické správy, problémů se servisem i vysokých provozních nákladů.

Zjistit více
NVH Czech

NVH Czech

CDC Data se díky svému řešení podílí na výrobě stropních dílců pro automobily značek Volkswagen a Audi ve výrobním závodě NVH Czech v severočeském Dobranově.

Zjistit více
BONATRANS

BONATRANS

Systém IFS zajišťuje přesnější přehled a kontrolu nad životním cyklem zakázek, čímž se výrazně zvýšil přístup k aktuálním informacím a zkvalitnily se služby poskytované zákazníkům.

Zjistit více
TOS KUŘIM

TOS KUŘIM

Firemní procesy jsou díky IFS rychlejší a efektivnější. Sjednocení skladových položek do jednotného ERP a zavedení jejich evidence pomocí čárových kódů přineslo zpřehlednění celého výrobního procesu.  

Zjistit více

Manuál - nový servisní systém Od 1. května přecházíme na nový servisní systém - pokyny a manuál jak tento systém ovládat naleznete zde.

ZJISTIT VÍCE