14. 8. 2023
2 min.
Michaela Králová

NIS2 – Nová směrnice EU o kybernetické bezpečnosti

NIS2 – Nová směrnice EU o kybernetické bezpečnosti

V době rostoucí digitalizace se Evropská unie a její členské státy stále více zaměřují na zajištění kybernetické bezpečnosti. V této souvislosti představila Evropská komise novou směrnici NIS2 (NIS Directive 2), která je aktualizovanou verzí směrnice NIS (Network and Information Security) z roku 2016. Nově klade ještě větší důraz na zvýšení odolnosti proti kybernetickým hrozbám. Česká republika tuto směrnici nedávno přijala a začala ji implementovat do svého právního rámce. Změny by měly nastat s účinností nového zákona o kybernetické bezpečnosti (podle aktuálního plánu v druhé polovině roku 2024).

Cíle směrnice NIS2

Hlavním cílem směrnice NIS2 je zvýšení odolnosti kritických infrastruktur a digitálních služeb vůči kybernetickým útokům a incidentům. Tuto směrnici bude muset splnit jen v ČR více než 6.000 firem a organizací. Týká se totiž nejen společností, které jsou již nyní podle aktuálního zákona o kybernetické bezpečnosti povinny své systémy zabezpečovat, ale i velkého množství organizací, které budou do regulace spadat nově a do dnešního dne žádné povinnosti plnit nemusely. Rozhodujícími kritérii jsou velikost podniku a jeho zaměření (např. střední a velké podniky v oblasti dopravy, energetiky, zdravotnictví, vodárenství, financí, poskytovatelé digitálních služeb či výrobci strojů, elektroniky, potravin, zdravotnických výrobků a mnoho dalších…)

Zároveň má směrnice zajistit lepší spolupráci mezi členskými státy v případě hromadných kybernetických incidentů a posílit povědomí o kybernetických hrozbách mezi občany i podniky. Členské státy budou povinné rychle sdílet informace o incidentech a spolupracovat na jejich řešení. Subjekty budou povinny ohlásit významné kybernetické incidenty do 24 hodin po jejich zjištění, což má urychlit reakci na hrozby a minimalizovat škody.

Klíčová opatření směrnice NIS2

Česká republika provedla do svého právního řádu několik důležitých změn na základě směrnice NIS2. Jedním z klíčových prvků je povinnost stanovit minimální kybernetické bezpečnostní požadavky pro provozovatele kritické infrastruktury a digitálních služeb. Tyto subjekty budou muset pravidelně posuzovat své bezpečnostní opatření, provádět testování a mít připravené plány pro případný kybernetický incident.

Je nyní na institucích a subjektech, jak efektivně a zodpovědně tato opatření implementují, aby zajistily co nejvyšší úroveň své kybernetické bezpečnosti.

Partner pro vaší kybernetickou bezpečnost

V kontextu nové směrnice NIS2 má zvýšení kybernetické bezpečnosti stále větší význam pro firmy působící v digitálním prostředí. Jako IT firma zabývající se mimo jiné i kybernetickou bezpečností máme hluboké porozumění novým požadavkům a standardům, které směrnice NIS2 přináší. Máme vlastní tým specialistů v oblasti kybernetické bezpečnosti, kteří jsou pravidelně školeni, aby byli neustále krok před novými hrozbami.

Jsme připraveni svým zákazníkům nabídnout naše odborné znalosti a služby v oblasti kybernetické bezpečnosti. Pomůžeme vám identifikovat rizika, navrhnout a implementovat bezpečnostní opatření, ať už jde o ochranu kritické infrastruktury, digitálních služeb nebo citlivých dat. Naše firma je váš partner v cestě k větší kybernetické odolnosti a ochraně před nebezpečnými kybernetickými hrozbami.

Směrnice NIS2 je výzvou, která nás všechny zavazuje k posílení kybernetické bezpečnosti. S naší odborností a zkušenostmi jsme tu, abychom vám pomohli se tímto úkolem vypořádat a dosáhnout vyšší úrovně ochrany pro vaše digitální aktivity a infrastrukturu.

Mohlo by vás zajímat

Systém M-Files zajišťuje desetkrát jednodušší správu dokumentů pro účetní firmy

Systém M-Files zajišťuje desetkrát jednodušší správu dokumentů pro účetní firmy

18. 9. 2023

Kdybychom měli sestavit seznam všech věcí, které jsou pro dodržování předpisů ve všech podnicích zásadní, úspěšná správa základních dokumentů by byla hned na prvním místě.…

Číst více
Jak umělá inteligence radikálně mění správu informací

Jak umělá inteligence radikálně mění správu informací

15. 8. 2022

Během posledního desetiletí byla prakticky všechna průmyslová odvětví vylepšena růstem umělé inteligence. Ačkoliv se to nezdá a málokdo by to řekl, tak jedna z oblastí, která byla…

Číst více
Co může cloudové ERP přinést vaší společnosti ?

Co může cloudové ERP přinést vaší společnosti ?

10. 10. 2022

Cloudové technologie (a služby na nich postavené) jsou dnes tak běžné a rozšířené, že si jejich uživatelé často ani neuvědomují, že jejich profil na sociální síti, e-mail…

Číst více
Kdo nám věří/1.část TOSHULIN a.s.

Kdo nám věří/1.část TOSHULIN a.s.

15. 11. 2021

Zahajujeme seriál našich referencí o zákaznících, kteří nám důvěřují. Jako první představíme společnost TOSHULIN a.s., která je naším zákazníkem už téměř 20 let a díky ERP systému…

Číst více