14. 8. 2023
2 min.
Michaela Králová

NIS2 – Nová směrnice EU o kybernetické bezpečnosti

NIS2 – Nová směrnice EU o kybernetické bezpečnosti

V době rostoucí digitalizace se Evropská unie a její členské státy stále více zaměřují na zajištění kybernetické bezpečnosti. V této souvislosti představila Evropská komise novou směrnici NIS2 (NIS Directive 2), která je aktualizovanou verzí směrnice NIS (Network and Information Security) z roku 2016. Nově klade ještě větší důraz na zvýšení odolnosti proti kybernetickým hrozbám. Česká republika tuto směrnici nedávno přijala a začala ji implementovat do svého právního rámce. Změny by měly nastat s účinností nového zákona o kybernetické bezpečnosti (podle aktuálního plánu v druhé polovině roku 2024).

Cíle směrnice NIS2

Hlavním cílem směrnice NIS2 je zvýšení odolnosti kritických infrastruktur a digitálních služeb vůči kybernetickým útokům a incidentům. Tuto směrnici bude muset splnit jen v ČR více než 6.000 firem a organizací. Týká se totiž nejen společností, které jsou již nyní podle aktuálního zákona o kybernetické bezpečnosti povinny své systémy zabezpečovat, ale i velkého množství organizací, které budou do regulace spadat nově a do dnešního dne žádné povinnosti plnit nemusely. Rozhodujícími kritérii jsou velikost podniku a jeho zaměření (např. střední a velké podniky v oblasti dopravy, energetiky, zdravotnictví, vodárenství, financí, poskytovatelé digitálních služeb či výrobci strojů, elektroniky, potravin, zdravotnických výrobků a mnoho dalších…)

Zároveň má směrnice zajistit lepší spolupráci mezi členskými státy v případě hromadných kybernetických incidentů a posílit povědomí o kybernetických hrozbách mezi občany i podniky. Členské státy budou povinné rychle sdílet informace o incidentech a spolupracovat na jejich řešení. Subjekty budou povinny ohlásit významné kybernetické incidenty do 24 hodin po jejich zjištění, což má urychlit reakci na hrozby a minimalizovat škody.

Klíčová opatření směrnice NIS2

Česká republika provedla do svého právního řádu několik důležitých změn na základě směrnice NIS2. Jedním z klíčových prvků je povinnost stanovit minimální kybernetické bezpečnostní požadavky pro provozovatele kritické infrastruktury a digitálních služeb. Tyto subjekty budou muset pravidelně posuzovat své bezpečnostní opatření, provádět testování a mít připravené plány pro případný kybernetický incident.

Je nyní na institucích a subjektech, jak efektivně a zodpovědně tato opatření implementují, aby zajistily co nejvyšší úroveň své kybernetické bezpečnosti.

Partner pro vaší kybernetickou bezpečnost

V kontextu nové směrnice NIS2 má zvýšení kybernetické bezpečnosti stále větší význam pro firmy působící v digitálním prostředí. Jako IT firma zabývající se mimo jiné i kybernetickou bezpečností máme hluboké porozumění novým požadavkům a standardům, které směrnice NIS2 přináší. Máme vlastní tým specialistů v oblasti kybernetické bezpečnosti, kteří jsou pravidelně školeni, aby byli neustále krok před novými hrozbami.

Jsme připraveni svým zákazníkům nabídnout naše odborné znalosti a služby v oblasti kybernetické bezpečnosti. Pomůžeme vám identifikovat rizika, navrhnout a implementovat bezpečnostní opatření, ať už jde o ochranu kritické infrastruktury, digitálních služeb nebo citlivých dat. Naše firma je váš partner v cestě k větší kybernetické odolnosti a ochraně před nebezpečnými kybernetickými hrozbami.

Směrnice NIS2 je výzvou, která nás všechny zavazuje k posílení kybernetické bezpečnosti. S naší odborností a zkušenostmi jsme tu, abychom vám pomohli se tímto úkolem vypořádat a dosáhnout vyšší úrovně ochrany pro vaše digitální aktivity a infrastrukturu.

Mohlo by vás zajímat

Nenechte se vypnout

Nenechte se vypnout

31. 10. 2022

Určitě jste zaznamenali, že kybernetická bezpečnost je pro podniky na celém světě stále větším problémem a články na toto téma se na vás valí ze všech…

Číst více
Předpovědi IFS a významné trendy pro rok 2024 v oblasti služeb podporovaných umělou inteligencí Trendy služeb založených na umělé inteligenci v roce 2024

Předpovědi IFS a významné trendy pro rok 2024 v oblasti služeb podporovaných umělou inteligencí

12. 2. 2024

Vzhledem k tomu, že umělá inteligence (AI) a strojové učení pronikají do stále většího počtu operací a procesů napříč odvětvím služeb, Mark Brewer, viceprezident pro odvětví služeb ve…

Číst více
Minimalizace prostojů s IFS Cloud ve výrobním závodě

Minimalizace prostojů s IFS Cloud ve výrobním závodě

17. 10. 2022

Výrobci jsou nuceni být stále efektivnější a zároveň se honit za klesajícími ziskovými maržemi.  To je patrné ze shrnutí „Výhled výroby“, které zdůrazňuje, že být efektivní…

Číst více
M-Files se staly lídrem v roce 2022 v Nucleus Research Content Services and Collaboration Value Matrix

M-Files se staly lídrem v roce 2022 v Nucleus Research Content Services and Collaboration Value Matrix

18. 7. 2022

AUSTIN, Texas – 11. července 2022 – Společnost M-Files, globální lídr v oblasti správy informací, oznámila, že byla jmenována lídrem ve zprávě Nucleus Research Content Services and Collaboration Value…

Číst více

Manuál - nový servisní systém Od 1. května přecházíme na nový servisní systém - pokyny a manuál jak tento systém ovládat naleznete zde.

ZJISTIT VÍCE