14. 8. 2023
2 min.
Michaela Králová

NIS2 – Nová směrnice EU o kybernetické bezpečnosti

NIS2 – Nová směrnice EU o kybernetické bezpečnosti

V době rostoucí digitalizace se Evropská unie a její členské státy stále více zaměřují na zajištění kybernetické bezpečnosti. V této souvislosti představila Evropská komise novou směrnici NIS2 (NIS Directive 2), která je aktualizovanou verzí směrnice NIS (Network and Information Security) z roku 2016. Nově klade ještě větší důraz na zvýšení odolnosti proti kybernetickým hrozbám. Česká republika tuto směrnici nedávno přijala a začala ji implementovat do svého právního rámce. Změny by měly nastat s účinností nového zákona o kybernetické bezpečnosti (podle aktuálního plánu v druhé polovině roku 2024).

Cíle směrnice NIS2

Hlavním cílem směrnice NIS2 je zvýšení odolnosti kritických infrastruktur a digitálních služeb vůči kybernetickým útokům a incidentům. Tuto směrnici bude muset splnit jen v ČR více než 6.000 firem a organizací. Týká se totiž nejen společností, které jsou již nyní podle aktuálního zákona o kybernetické bezpečnosti povinny své systémy zabezpečovat, ale i velkého množství organizací, které budou do regulace spadat nově a do dnešního dne žádné povinnosti plnit nemusely. Rozhodujícími kritérii jsou velikost podniku a jeho zaměření (např. střední a velké podniky v oblasti dopravy, energetiky, zdravotnictví, vodárenství, financí, poskytovatelé digitálních služeb či výrobci strojů, elektroniky, potravin, zdravotnických výrobků a mnoho dalších…)

Zároveň má směrnice zajistit lepší spolupráci mezi členskými státy v případě hromadných kybernetických incidentů a posílit povědomí o kybernetických hrozbách mezi občany i podniky. Členské státy budou povinné rychle sdílet informace o incidentech a spolupracovat na jejich řešení. Subjekty budou povinny ohlásit významné kybernetické incidenty do 24 hodin po jejich zjištění, což má urychlit reakci na hrozby a minimalizovat škody.

Klíčová opatření směrnice NIS2

Česká republika provedla do svého právního řádu několik důležitých změn na základě směrnice NIS2. Jedním z klíčových prvků je povinnost stanovit minimální kybernetické bezpečnostní požadavky pro provozovatele kritické infrastruktury a digitálních služeb. Tyto subjekty budou muset pravidelně posuzovat své bezpečnostní opatření, provádět testování a mít připravené plány pro případný kybernetický incident.

Je nyní na institucích a subjektech, jak efektivně a zodpovědně tato opatření implementují, aby zajistily co nejvyšší úroveň své kybernetické bezpečnosti.

Partner pro vaší kybernetickou bezpečnost

V kontextu nové směrnice NIS2 má zvýšení kybernetické bezpečnosti stále větší význam pro firmy působící v digitálním prostředí. Jako IT firma zabývající se mimo jiné i kybernetickou bezpečností máme hluboké porozumění novým požadavkům a standardům, které směrnice NIS2 přináší. Máme vlastní tým specialistů v oblasti kybernetické bezpečnosti, kteří jsou pravidelně školeni, aby byli neustále krok před novými hrozbami.

Jsme připraveni svým zákazníkům nabídnout naše odborné znalosti a služby v oblasti kybernetické bezpečnosti. Pomůžeme vám identifikovat rizika, navrhnout a implementovat bezpečnostní opatření, ať už jde o ochranu kritické infrastruktury, digitálních služeb nebo citlivých dat. Naše firma je váš partner v cestě k větší kybernetické odolnosti a ochraně před nebezpečnými kybernetickými hrozbami.

Směrnice NIS2 je výzvou, která nás všechny zavazuje k posílení kybernetické bezpečnosti. S naší odborností a zkušenostmi jsme tu, abychom vám pomohli se tímto úkolem vypořádat a dosáhnout vyšší úrovně ochrany pro vaše digitální aktivity a infrastrukturu.

Mohlo by vás zajímat

Kybernetická bezpečnost: kdy jindy, když ne teď?

Kybernetická bezpečnost: kdy jindy, když ne teď?

4. 4. 2022

Většina všech kybernetických útoků přichází z Ruska nebo Číny. Stejně tak platí, že nejčastější motivací útočníků je snaha získat nějakou formu „výpalného“.  Válka, kterou Rusko zahájilo…

Číst více
Jak efektivně zlepšit interní komunikaci?

Jak efektivně zlepšit interní komunikaci?

2. 5. 2023

Úskalí a potíže, se kterými se interní komunikace potýká V dnešním digitálním světě, kdy zaměstnanci často pracují z domova nebo na různých místech, je efektivní interní komunikace a týmová spolupráce…

Číst více
Tým CDC Data se představuje/2.díl – Pavel Míl

Tým CDC Data se představuje/2.díl – Pavel Míl

6. 9. 2021

Nedávno jsme vám představili obchodního ředitele Jirku Prokeše, a protože měl rozhovor velký úspěch, rozhodli jsme se v představování pokračovat. Dnes nahlédneme do střediska informačního systému IFS,…

Číst více
Tým CDC Data se představuje/4.díl – Pavol Paulovčin

Tým CDC Data se představuje/4.díl – Pavol Paulovčin

8. 11. 2021

Vedoucím střediska infrastruktury a outsourcingu je v CDC Data Pavol Paulovčin. Oficiálně sídlí na naší pražské pobočce, ale vyráží i do terénu pokud je třeba, protože osobní…

Číst více