ZAT

Jsme zodpovědní za to, že ICT v této společnosti je funkční v režimu 24/7. Využíváme k tomu moderní řešení ICT s vysokou dostupností a spolehlivostí, s důrazem na bezpečnost.

ZAT

O společnosti ZAT

Společnost ZAT a.s. patří mezi významné světové dodavatele řídicího systému pro energetiku a průmysl. Systémy a know-how příbramské společnosti najdete na třetině jaderných elektráren v EU a na 10 procentech těchto elektráren ve světě. V oblasti klasické energetiky firma působí v 300 elektrárnách na celkem 5ti kontinentech.

Společnost ZAT sídlící v Příbrami s pobočkami v Plzni, na Slovensku a na Kubě je nejstarší českou firmou v oboru automatizace technologických procesů s více než 55letou historií. Orientuje se na vývoj, projekci, výrobu, instalaci i servis elektronických zařízení, řídicích systémů a jejich komponent.

Zaměřuje se na obory s vysokými nároky na bezpečnost a spolehlivost a na technologie a služby vyžadující inovativní a individuální řešení. Svým zákazníkům pomáhá trvale zvyšovat efektivitu provozu jejich technologií. Je zakládajícím členem Aliance české energetiky (CPIA). ZAT se také aktivně zabývá vývojem v kontextu Průmyslu 4.0 včetně nových technologií a platforem v IoT. Inovativní technologie implementuje také do svých interních procesů. Firma velmi dobře hodnotí integraci systému M-Files do svého podnikového informačního systému.

Case study

Výchozí stav

Naše společnost poskytuje své servisní služby v ZATu již od svého vzniku v roce 1997. Služby spočívaly v dodávkách nových technologií a servisního zajištění na dodaný HW. V průběhu roku 2012 se zákazník rozhodl zkvalitnit poskytování IT služeb formou kompletního outsourcingu. Od konce roku 2012 tedy poskytujeme pro ZAT a.s. i komplexní outsourcing IT služeb.

Cíle a požadavky zákazníka

Během náročného výběrového řízení jsme museli zákazníkovi prokázat naši kompetentnost, splnit jeho požadavky na odbornost a připravenost, a dodržovat stanovené SLA.

Výzvy a rizika projektu

V průběhu projektu bylo potřeba upravit stávající systém práce. Během prvního měsíce jsme museli změnit dlouhodobě zažité hlášení požadavků kolegům na systém se stanoveným SLA externí firmě, která nese zodpovědnost za vyřešení všech požadavků dle platné smlouvy.

Řešení dodané CDC Data

Provádíme zde kompletní správu IT infrastruktury, poskytujeme služby HelpDesku na 1. a 2. úrovni, s využitím ticketovacího systému. Správa jednotlivých služeb je poskytována s jasně definovanými parametry SLA a jejich měsíčním vyhodnocováním. Naši pracovníci řeší on-site denní požadavky provozu a další specialisté jsou dostupní pomocí služby vzdálené správy. Infrastruktura je rozdělena na on-premise části pro dosažení vysokého výkonu a dostupnosti. Dále poskytujeme cloudové služby, zejména využití aplikací a služeb poskytovaných v rámci enterprise řešení Office 365. Datová síť je pro uživatele neustále dostupná i pomocí bezpečného VPN řešení vzdálených přístupů. Bezpečnost uživatelů ICT je dále zvyšována řešením Kaspersky Security se širokým portfoliem bezpečnostních služeb.

Infrastruktura obou lokalit společnosti ZAT je začleněna do systému monitoringu Centreon Enterprise, který je neustále sledován monitorovacím centrem CDC v Brně. Monitoring nám umožňuje proaktivně předcházet chybám a možným výpadkům, a navíc automatizovat vybrané procesy nápravy. Vysoké dostupnosti dosahujeme s využitím technologií virtualizace nejen pro servery, ale také pro aplikace a síťové prvky. Pro provoz serverů používáme virtualizační prostředky VMware a Veeam, pro vysokou dostupnost aplikací je provozován systém Citrix. Pro dostatečně vysokou dostupnost v datových sítích používáme redundantní zapojení core prvků s virtuálními interface a technologie dualpath v SAN sítích. Sledujeme nové trendy a snažíme se o neustálý rozvoj ICT tak, abychom plnili požadavky provozu na vysokou dostupnost systémů a aplikací. Stejně tak předcházíme novým bezpečnostním hrozbám a modernizujeme a rozšiřujeme stávající řešení. Pomáháme dále i se zlepšováním procesů v rámci společnosti a plánováním dlouhodobého rozvoje ICT.

„Pracuji ve společnosti od spuštění kompletního outsourcingu IT služeb. Za celou dobu trvání mohu konstatovat plnou spokojenost s poskytovanými službami. Tyto jsou dodavatelem zajištovány kvalitně a včas. Též musím ocenit odbornou erudovanost, ochotu a vstřícnost pracovníků dodavatele.“

Michal Merta, IT manager ZAT

Další reference

TOS KUŘIM

TOS KUŘIM

Firemní procesy jsou díky IFS rychlejší a efektivnější. Sjednocení skladových položek do jednotného ERP a zavedení jejich evidence pomocí čárových kódů přineslo zpřehlednění celého výrobního procesu.  

Zjistit více
ECONOMIA

ECONOMIA

Díky kvalitní, rychlé a bezpečné bezdrátové Wi-Fi síti, mohou vznikat tituly jako Hospodářské noviny, Ekonom, Respekt, Aktuálně.cz a další i ve velkém a otevřeném prostoru mediálního domu.  

Zjistit více
KABELOVNA Děčín Podmokly, s.r.o.

KABELOVNA Děčín Podmokly, s.r.o.

Moderní a funkční ICT zajišťuje vysokou dostupnost s důrazem na bezpečnost. Virtuální IT infrastruktura je zálohována podle nejnovějších bezpečnostních pravidel a její funkčnost je tak zaručena v režimu 24/7.

Zjistit více
Kasper Kovo

Kasper Kovo

Používáním systému M-Files došlo ke zjednodušení a zrychlení práce vedoucích pracovníků, zejména s údaji z osobních spisů jejich podřízených a také k jištění dokumentů pro případ jejich poškození či ztráty.  

Zjistit více
PROFI-MEN

PROFI-MEN

Vyhledávání informací a dokumentů v M-Files je rychlé a přehledné, což přináší velkou úsporu času. Důležité je také sdílení dokumentů mezi zaměstnanci firmy, kteří k nim mají snazší přístup.

Zjistit více
GZ Digital Media

GZ Digital Media

IFS systém efektivně spravuje celý výrobní proces od příjmu zakázky, přes výrobu a expedici až po fakturaci již od roku 2003. Přínosy jsou technologické, funkční i manažerské.

Zjistit více
BONATRANS

BONATRANS

Systém M-Files eviduje životní proces dokumentů norem od jejich návrhů po seznámení s uživateli. Poskytuje snadno dohledatelnou dokumentaci včetně evidence, zda se uživatel s dokumentem seznámil.

Zjistit více
ZAT

ZAT

Hlavním přínosem systému M-Files je přehledné uspořádání dokumentů, dále jednoduchost a bohatost konfigurace, možnost nastavení workflow, využívání šablon, nebo řízení přístupu.

Zjistit více
TOSHULIN

TOSHULIN

Systém IFS pomáhá zvyšovat produktivitu již od roku 2003, zlepšuje plánování zakázek a zjednodušuje výrobní postup. Efektivní procesy snížily výrobní časy pro objednávky až o 50 %.

Zjistit více
SOPO

SOPO

Systém IFS spravuje kompletně výrobní proces, umožňuje např. přesné sledování výpadků neshodných výrobků a identifikaci jejich příčin, čímž snižuje náklady i pojistné zásoby.  

Zjistit více
SOPO

SOPO

Intrexx společnosti poskytuje aktuální přehled nad výrobním procesem a stavu jeho plnění, čímž se zvýšila spolehlivost i produktivita celé výroby.

Zjistit více
MINERVA Boskovice

MINERVA Boskovice

Společnost MINERVA BOSKOVICE využívá naše tiskové služby již 20. rokem. Díky optimalizaci tiskových řešení se zbavili chaotické správy, problémů se servisem i vysokých provozních nákladů.

Zjistit více
NVH Czech

NVH Czech

CDC Data se díky svému řešení podílí na výrobě stropních dílců pro automobily značek Volkswagen a Audi ve výrobním závodě NVH Czech v severočeském Dobranově.

Zjistit více
Lesy České republiky

Lesy České republiky

Modernizace IT infrastruktury zabezpečila podniku Lesy ČR stabilitu a udržitelnost IT provozu včetně minimální energetické náročnosti.

Zjistit více
BONATRANS

BONATRANS

Systém IFS zajišťuje přesnější přehled a kontrolu nad životním cyklem zakázek, čímž se výrazně zvýšil přístup k aktuálním informacím a zkvalitnily se služby poskytované zákazníkům.

Zjistit více

Manuál - nový servisní systém Od 1. května přecházíme na nový servisní systém - pokyny a manuál jak tento systém ovládat naleznete zde.

ZJISTIT VÍCE