Animace
Animace Animace Animace Animace Animace Animace Animace Animace Animace Animace

Zálohování a Disaster recovery

Spolehlivá záloha vašich dat

Zálohování a Disaster recovery

Proč zálohování dat?

Zálohujte svou virtuální infrastrukturu bezpečně mimo budovu firmy. Snadno tak ochráníte důležitá data i při požáru, povodni nebo třeba závadě v elektrické síti. S využitím Veeam Cloud Connect vám vytvoříme soukromý cloud na míru. A obvykle levněji než konkurence.

 

Zálohy on site

Využíváme osvědčené produkty, které nabízí výkon a kvalitu za rozumnou cenu. Můžeme využívat například 2 úložiště, která se zrcadlí a vzájemně zálohují, nebo data ukládat do sofistikovaného páskového archivu.

Zálohování do cloudu

Zálohujte svou virtuální infrastrukturu bezpečně mimo budovu firmy. Snadno tak ochráníte důležitá data i při požáru, povodni nebo třeba závadě v elektrické síti.

Disaster recovery

Mějte plán, jak rychle obnovit provoz při výpadku primární serverovny ze záložní lokality.

Dodržování pravidla 3-2-1

Úplný přehled a kontrola

Příznivé ceny

Rychlá obnova serverů

Dočasný provoz serverů z náhradní lokality

Náhradní zařízení pro klíčové body infrastruktury

Proč je důležité mít definováno RTO a RPO?

RPO a RTO jsou klíčové pro definování a následnou implementaci strategií a technologií pro Disaster recovery a kontinuitu provozu, aby organizace minimalizovaly ztrátu dat a časově omezily potenciální výpadky.

RTO (Recovery Time Objective)

RTO vyjadřuje kolik času je zapotřebí pro obnovu dat a celého provozu poškozeného systému. Dnešním trendem je již v oblasti dat uvádět tento ukazatel nejen ve dnech, ale i hodinách, minutách či sekundách. Samozřejmostí je obnovení systému v co nejkratší době.

RPO (Recovery Point Objective)

RPO vyjadřuje bod obnovy v čase, ke kterému se obnovení zálohy dat může vrátit. Jedná se tedy o údaj vyjadřující frekvenci, v jaké je prováděna záloha dat, resp. za jaký časový úsek je zákazník ochoten přijít o data. U tohoto údaje je taktéž trendem přiblížení k 0.

Pravidlo 3-2-1

Toto pravidlo je osvědčeným standardem pro efektivní a spolehlivé zálohování dat a zajištění ochrany před ztrátou nebo poškozením důležitých informací. Pravidlo 3-2-1 definuje tři kopie dat, z toho dvě uchované na různých médiích a jedna mimo hlavní lokalitu.