SOPO

Intrexx společnosti poskytuje aktuální přehled nad výrobním procesem a stavu jeho plnění, čímž se zvýšila spolehlivost i produktivita celé výroby.

SOPO

O společnosti SOPO

Společnost SOPO s.r.o. se specializuje na navíjení a kompletní výrobu rotorů a statorů všech druhů elektromotorů. Vyrábí malé, střední i velké série rotorů a statorů. 90 % výroby tvoří export. Díky špičkovému technologickému vybavení a především vysoké odbornosti zaměstnanců může SOPO splnit jakékoli požadavky svých zákazníků v oblasti navíjení v té nejvyšší kvalitě, krátkých termínech a za výhodnou cenu.

Společnost SOPO je součástí KV Holdingu a.s. a generuje roční obrat cca 33 mil. EUR s meziročním nárůstem obratu cca 10 – 20 %. Výrobní střediska jsou v Modleticích u Prahy, Nebovidech u Kolína, Bystřici nad Pernštejnem a Jedovnicích u Blanska. Ústředí, prodej, nákup a centrální sklad jsou v nově vybudované centrále v Modleticích u Prahy.

„Intrexx nám poskytuje aktuální přehled nad výrobním procesem a stavu jeho plnění, čímž se zvýšila spolehlivost i produktivita celé výroby.“

Petr Přibyl, COO SOPO s.r.o.

Case study

Popis situace před nasazením

Pro zvyšování produktivity a motivace zaměstnanců bylo třeba zavést online vizualizaci plnění výrobního plánu a dopad tohoto plnění do variabilní složky mzdy zaměstnanců. Do implementace řešení Intrexx dostávali zaměstnanci pouze měsíční vyhodnocení dat, které již nemohli ovlivnit, a zcela chyběl motivační prvek.

Implementace a ostrý provoz

Od prvotní myšlenky po finální odladění aplikace trvala Implementace 6 měsíců, včetně vyřešení všech problémů, které se v průběhu objevily. Největší komplikací bylo nastavení aplikace pro zpracování nestandardních situací a odchylek. Aplikace fungovala výborně pro 95 % výrobních zakázek, teprve s nestandardními přišla ta pravá výzva. A to právě proto, že oněch 5 % je hranice, kdy se hodnotí, zda plán byl splněn, či nikoli, a zda bude vyplacena variabilní složka mzdy. Bylo třeba ošetřit veškeré odchylky do detailů, aby byl plán vyhodnocen správně.

Řešení nemělo přímý vliv na realizaci výrobního procesu, ten byl již před nasazením řešení plánován, řízen pomocí aplikace IFS. Výrazného posunu bylo dosaženo ve vizualizaci získaných dat z odpisů operací v reálném čase. Možnost sledování plnění plánu online umožnila operativně reagovat na odchylky a celková produktivita výroby se zvýšila přibližně o 15 %.

Přínosy systému v praxi

Systém společnosti zajišťuje průběžný přehled o stavu plnění výrobního plánu, možnost okamžité reakce na nežádoucí vývoj, motivace zaměstnanců i managementu výrobního závodu. Díky tomu se zvýšila produktivita celého výrobního procesu až o 15 % a navýšily se o 10 % včasné dodávky směrem k zákazníkům, tzv OTD (z angl. On Time Delivery).

Hlavní výhody

  • přehled o stavu výrobního plánu a jeho aktuálním plnění
  • vyšší produktivita výroby až o 15 %
  • spolehlivější dodávky zákazníkům OTD o cca 10 %

Plány do budoucna

V blízké budoucnosti společnost plánuje upgrade IFS aplikace na verzi IFS Cloud, což z aktuální verze 7.5 bude obrovský posun. Petr Přibyl k tomu dodává: „Chtěli bychom maximálně využít potenciálu verze IFS Cloud, minimalizovat customizace a jsme připraveni naše procesy standardizovat podle procesů v IFS, kde to bude možné.“

Nadále je v plánu některé specifické agendy či analýzy, zejména ty, které vyžadují napojení na datové zdroje mimo IFS, realizovat pomocí aplikací Intrexx, která se pro takováto řešení velmi osvědčila.

Další reference

Lesy České republiky

Lesy České republiky

Modernizace IT infrastruktury zabezpečila podniku Lesy ČR stabilitu a udržitelnost IT provozu včetně minimální energetické náročnosti.

Zjistit více
BONATRANS

BONATRANS

Systém IFS zajišťuje přesnější přehled a kontrolu nad životním cyklem zakázek, čímž se výrazně zvýšil přístup k aktuálním informacím a zkvalitnily se služby poskytované zákazníkům.

Zjistit více
TOS KUŘIM

TOS KUŘIM

Firemní procesy jsou díky IFS rychlejší a efektivnější. Sjednocení skladových položek do jednotného ERP a zavedení jejich evidence pomocí čárových kódů přineslo zpřehlednění celého výrobního procesu.  

Zjistit více
ECONOMIA

ECONOMIA

Díky kvalitní, rychlé a bezpečné bezdrátové Wi-Fi síti, mohou vznikat tituly jako Hospodářské noviny, Ekonom, Respekt, Aktuálně.cz a další i ve velkém a otevřeném prostoru mediálního domu.  

Zjistit více
KABELOVNA Děčín Podmokly, s.r.o.

KABELOVNA Děčín Podmokly, s.r.o.

Moderní a funkční ICT zajišťuje vysokou dostupnost s důrazem na bezpečnost. Virtuální IT infrastruktura je zálohována podle nejnovějších bezpečnostních pravidel a její funkčnost je tak zaručena v režimu 24/7.

Zjistit více
Kasper Kovo

Kasper Kovo

Používáním systému M-Files došlo ke zjednodušení a zrychlení práce vedoucích pracovníků, zejména s údaji z osobních spisů jejich podřízených a také k jištění dokumentů pro případ jejich poškození či ztráty.  

Zjistit více
PROFI-MEN

PROFI-MEN

Vyhledávání informací a dokumentů v M-Files je rychlé a přehledné, což přináší velkou úsporu času. Důležité je také sdílení dokumentů mezi zaměstnanci firmy, kteří k nim mají snazší přístup.

Zjistit více
GZ Digital Media

GZ Digital Media

IFS systém efektivně spravuje celý výrobní proces od příjmu zakázky, přes výrobu a expedici až po fakturaci již od roku 2003. Přínosy jsou technologické, funkční i manažerské.

Zjistit více
BONATRANS

BONATRANS

Systém M-Files eviduje životní proces dokumentů norem od jejich návrhů po seznámení s uživateli. Poskytuje snadno dohledatelnou dokumentaci včetně evidence, zda se uživatel s dokumentem seznámil.

Zjistit více
ZAT

ZAT

Hlavním přínosem systému M-Files je přehledné uspořádání dokumentů, dále jednoduchost a bohatost konfigurace, možnost nastavení workflow, využívání šablon, nebo řízení přístupu.

Zjistit více
TOSHULIN

TOSHULIN

Systém IFS pomáhá zvyšovat produktivitu již od roku 2003, zlepšuje plánování zakázek a zjednodušuje výrobní postup. Efektivní procesy snížily výrobní časy pro objednávky až o 50 %.

Zjistit více
SOPO

SOPO

Systém IFS spravuje kompletně výrobní proces, umožňuje např. přesné sledování výpadků neshodných výrobků a identifikaci jejich příčin, čímž snižuje náklady i pojistné zásoby.  

Zjistit více
ZAT

ZAT

Jsme zodpovědní za to, že ICT v této společnosti je funkční v režimu 24/7. Využíváme k tomu moderní řešení ICT s vysokou dostupností a spolehlivostí, s důrazem na bezpečnost.

Zjistit více
MINERVA Boskovice

MINERVA Boskovice

Společnost MINERVA BOSKOVICE využívá naše tiskové služby již 20. rokem. Díky optimalizaci tiskových řešení se zbavili chaotické správy, problémů se servisem i vysokých provozních nákladů.

Zjistit více
NVH Czech

NVH Czech

CDC Data se díky svému řešení podílí na výrobě stropních dílců pro automobily značek Volkswagen a Audi ve výrobním závodě NVH Czech v severočeském Dobranově.

Zjistit více

Manuál - nový servisní systém Od 1. května přecházíme na nový servisní systém - pokyny a manuál jak tento systém ovládat naleznete zde.

ZJISTIT VÍCE