Heineken SK

Pokrytí kvalitní a rychlou Wi-Fi sítí s více než 50 přístupovými body zajišťují prvky Cisco. Dodaná síťová infrastruktura je pod neustálým monitoringem, který umožňuje předcházet chybám a výpadkům.

Heineken SK

O společnosti Heineken

Společnost HEINEKEN Slovensko patří do pivovarnické skupiny HEINEKEN a její slovenská odnož je více než 15 let lídrem na slovenském pivním trhu. Společnost má s více než 600 zaměstnanci stabilní přibližně 40% podíl na trhu.

Case study

Výchozí stav

Naše společnost poskytuje své servisní služby a dodávky síťové infrastruktury pro HEINEKEN Slovenská republika od roku 2015. Služby spočívají v dodávkách nových technologií a servisního zajištění na dodaný HW. Vzhledem k nutnosti zavést systém elektronické evidence tržeb bylo nutné na 13 distribučních lokalitách po celém Slovensku vybudovat Wi-Fi infrastrukturu. Ta primárně slouží řidičům, kteří jsou vybavení přenosnou fiskální pokladnou, a právě v době nakládky je možné synchronizovat všechna data o uskutečněných transakcích.

Cíle a požadavky zákazníka

Cílem bylo vybudovat kvalitní, stabilní a bezpečnou Wi-Fi síť s centrálním řízením a správou. Nutností bylo dodržení harmonogramu prací pro návaznost na další fáze projektu.

Výzvy a rizika projektu

Při realizaci jsme museli plánovat instalační práce s ohledem na náročný provoz a nenarušit tak logistiku jednotlivých distribučních center.

Řešení dodané CDC

Naimplementované řešení Wi-Fi je v rozsahu více než 50 přístupových bodů. Vzhledem k dlouhodobým pozitivním zkušenostem s výrobcem CISCO jsme instalovali právě jejich produkty ve verzích pro venkovní a vnitřní využití. Centrální správa je řešena pomocí virtuálního kontroléru, který je nainstalován na stávající virtualizační vrstvě zákazníka. Tím je zajištěna vysoká dostupnost pro efektivní centrální konfiguraci celého řešení. Dodaná síťová infrastruktura všech lokalit společnosti Heineken Slovensko je začleněna do systému monitoringu Centreon Enterprise, který je neustále sledován monitorovacím naším centrem v Brně. Monitoring nám umožňuje proaktivně předcházet chybám a možným výpadkům a zároveň automatizovat vybrané procesy nápravy.

Další reference

BONATRANS

BONATRANS

Systém IFS zajišťuje přesnější přehled a kontrolu nad průběhem zakázek, čímž se výrazně snížily náklady při plánování výroby a zkvalitnily se služby poskytované zákazníkům.

Zjistit více
TOS KUŘIM

TOS KUŘIM

Firemní procesy jsou díky IFS rychlejší a efektivnější. Sjednocení skladových položek do jednotného ERP a zavedení jejich evidence pomocí čárových kódů přineslo zpřehlednění celého výrobního procesu.  

Zjistit více
ECONOMIA

ECONOMIA

Díky kvalitní, rychlé a bezpečné bezdrátové Wi-Fi síti, mohou vznikat tituly jako Hospodářské noviny, Ekonom, Respekt, Aktuálně.cz a další i ve velkém a otevřeném prostoru mediálního domu.  

Zjistit více
Kabelovna Děčín Podmokly

Kabelovna Děčín Podmokly

Moderní a funkční ICT zajišťuje vysokou dostupnost s důrazem na bezpečnost. Virtuální IT infrastruktura je zálohována podle nejnovějších bezpečnostních pravidel a její funkčnost je tak zaručena v režimu 24/7.

Zjistit více
Kasper Kovo

Kasper Kovo

Používáním systému M-Files došlo ke zjednodušení a zrychlení práce vedoucích pracovníků, zejména s údaji z osobních spisů jejich podřízených a také k jištění dokumentů pro případ jejich poškození či ztráty.  

Zjistit více
PROFI-MEN

PROFI-MEN

Vyhledávání informací a dokumentů v M-Files je rychlé a přehledné, což přináší velkou úsporu času. Důležité je také sdílení dokumentů mezi zaměstnanci firmy, kteří k nim mají snazší přístup.

Zjistit více
GZ Digital Media

GZ Digital Media

IFS systém efektivně spravuje celý výrobní proces od příjmu zakázky, přes výrobu a expedici až po fakturaci již od roku 2003. Přínosy jsou technologické, funkční i manažerské.

Zjistit více
Thermo Fisher Scientific

Thermo Fisher Scientific

Tiskové řešení přineslo zejména dokonalý přehled o nákladech na provoz tiskových zařízení a eliminovalo starosti s jejich správou. Dobrá zkušenost přispěla posléze k rozšíření na ostatní výrobní závody v Evropě.

Zjistit více
BONATRANS

BONATRANS

Systém M-Files eviduje životní proces dokumentů norem od jejich návrhů po seznámení s uživateli. Poskytuje snadno dohledatelnou dokumentaci včetně evidence, zda se uživatel s dokumentem seznámil.

Zjistit více
ZAT

ZAT

Hlavním přínosem systému M-Files je přehledné uspořádání dokumentů, dále jednoduchost a bohatost konfigurace, možnost nastavení workflow, využívání šablon, nebo řízení přístupu.

Zjistit více
TOSHULIN

TOSHULIN

Systém IFS pomáhá zvyšovat produktivitu již od roku 2003, zlepšuje plánování zakázek a zjednodušuje výrobní postup. Efektivní procesy snížily výrobní časy pro objednávky až o 50 %.

Zjistit více
SOPO

SOPO

Systém IFS spravuje kompletně výrobní proces, umožňuje např. přesné sledování výpadků neshodných výrobků a identifikaci jejich příčin, čímž snižuje náklady i pojistné zásoby.  

Zjistit více
ZAT

ZAT

Jsme zodpovědní za to, že ICT v této společnosti je funkční v režimu 24/7. Využíváme k tomu moderní řešení ICT s vysokou dostupností a spolehlivostí, s důrazem na bezpečnost.

Zjistit více
Heineken ČR

Heineken ČR

Spolupráce probíhá již od roku 2000. Provoz virtuálních serverů a desktopů ve společnosti HEINEKEN ČR je pod neustálým monitoringem, aby byl zaručen nepřetržitý chod 365 dní v roce.

Zjistit více
SIEMENS ČR

SIEMENS ČR

Tato případová studie představuje projekt rekonstrukce záložní serverovny u zákazníka Siemens Elektromotory Frenštát pod Radhoštěm.

Zjistit více
SOPO

SOPO

Intrexx společnosti poskytuje aktuální přehled nad výrobním procesem a stavu jeho plnění, čímž se zvýšila spolehlivost i produktivita celé výroby.

Zjistit více