Plánování podnikových zdrojů (Enterprise Resource Planning)

IFS Applications je inovativní druh softwaru pro plánování podnikových zdrojů. Není složitý a nepružný jako některé jiné sady ERP. Místo toho je navržen tak, aby vám pomohl rychle využít rozvíjející se technologie a měnící se tržní prostředí a maximalizovat tak agilitu vašeho podnikání. Naše řešení zahrnuje funkce pro Enterprise Project Management, Enterprise Asset Management a Service Management. Aplikaci lze konfigurovat pro nejrůznější průmyslová odvětví a vyniká náročným nastavením, které kombinuje prvky výroby, projektu, služeb a správy majetku.

Nakonfigurováno pro vaše potřeby

 • CRM – řízení vztahů se zákazníky
 • Finance
 • Řízení lidských zdrojů
 • Výroba
 • Řízení nákupu
 • Projektové řízení
 • Servis a údržba
 • Dodavatelský řetězec
 • Správa dokumentů

Nekomplikujte si život a přenechte své starosti nám

CRM - řízení vztahů se zákazníky

Otevřete obchodní příležitosti a zvyšte spokojenost zákazníků s řešením IFS CRM (Customer Relationship Management).

 • Mějte jasný přehled o své pipeline a využívejte příležitosti správným způsobem a ve správný čas.
 • Využijte uložení veškerých interakcí se zákazníkem, aby každá část obchodního oddělení měla přehled.
 • Ušetřete čas a peníze díky integrovanému řešení do hlavních obchodních procesů a informačních toků.
 • Komunikujte na známé platformě s integrací Microsoft Outlook.

Finance

Rozsáhlá sada funkcí IFS Finance umožňuje nahlédnout do středu podnikání a díky tomu mít přesně a včas účetní informace pro reporting a rozhodování.

 • Mějte jasný přehled o informacích, které požadujete, kdykoli a tam, kde je nejvíc potřebujete.
 • Využijte možnosti v oblasti podnikových konsolidací, finanční kontroly projektů, strategického předpovídání nebo provozního výkonu.
 • Ušetřete čas díky automatickému zpracování dodavatelských faktur.

Řízení lidských zdrojů

IFS Human Capital Management (HCM) je navržený a zapsaný do srdce řešení IFS tak, aby byl krví každé organizace.
Jelikož globalizace a technologie neustále mění pracovní postupy, stává se zásadní integrované a flexibilní řešení ERP, které tyto změny využívá.

 • Mějte jasný přehled o lidských zdrojích i díky provázanosti s dalšími moduly IFS (personalistika, docházka, výroba, projekty, finance, atd.).
 • Využijte možností parametrického nastavení způsobu výpočtu mezd, zadávání do budoucnosti.
 • Ušetřete čas a peníze na zásoby díky vylepšeným odhadům poptávky.

Výroba

IFS Výroba vám poskytuje užší kontrolu nad celým výrobním procesem napříč několika výrobními režimy. Naše řešení vám umožní vyspělou výrobu na zakázku i jednoduchou výrobu na skladě a zároveň vše od diskrétní až po procesní výrobu.

 • Mějte jasný přehled díky pokročilé přesnosti v plánování nebo odhadování vývoje cen.
 • Využijte možnosti minimalizace výrobních nákladů a maximalizujte dostupnost materiálu.
 • V každé fázi výrobního procesu stavte kvalitu na první místo.
 • Spravujte udržitelnost výroby po celý životní cyklus produktu.

Řízení nákupu

IFS Řízení nákupu vám pomůže spravovat celý váš nákupní proces zadávání zakázek od zdroje až po platbu v jediném řešení. Mějte pod kontrolou všechny přímé i nepřímé výdaje jednodušším způsobem než při provozu samostatného systému.

 • Využijte možnosti posílit proces zadávání zakázek prostřednictvím vylepšeného strategického plánování, řízení rizik, hodnocení dodavatelů a rozvoje smluv
 • Pracujte s ERP za účelem snížení podstatných výdajů a zároveň zvýšení objemů s preferovanými dodavateli.
 • Snižte náklady a rizika vytvářením užších a více spolupracujících vztahů mezi dodavateli a subdodavateli.

 

Projektové řízení

Naše řešení, kterému důvěřují podniky po celém světě je i pro náročné podnikové projekty. Poskytne vám vše, co potřebujete pro plynulé a precizní dodání.

 • Řešení je také vhodné pro zakázkovou výrobu, sériovou výrobu, strojírenské společnosti (EPC), stavební podniky, konzultační a výzkumná a vývojová oddělení, projektové poskytovatele aktiv a další.
 • Získejte jasný přehled o svých projektech.
 • Prostřednictvím IFS získáte přesné a včasné aktualizace informací o projektech z celého podniku v reálném čase.
 • Spravujte všechny fáze životního cyklu projektu a kontrolujte rozpočty a plány napříč vaším podnikem.

Servis a údržba

Modul IFS Servis a údržba tvoří komplexní systém s vazbami na ostatní části aplikace, který poskytuje uživateli ucelený přehled o zařízeních, plánované i probíhající údržbě a pracovních objednávkách a umožňuje mu pružně do systému zasahovat.

 • Umožňuje detailně sledovat veškerá zařízení společnosti, v případě potřeby je řadit do struktur a organizačních celků. Modul obsahuje veškeré nástroje potřebné pro provádění údržby a servisu na zařízeních.
 • Na zařízeních je možno pomocí definovaných prací a vystavených pracovních objednávek provádět operativní údržbu poruch, stejně tak plánovat údržbu preventivní i prediktivní.

Dodavatelský řetězec

IFS Supply Chain Management vám pomůže řídit plynulé a ziskové operace, ať jste kdekoli na světě. Umožňuje správu více jazyků, měn a webů na jedné platformě.

 • Sdílejte jeden definitivní pohled na svá obchodní data – řešení je plně zabudováno do našeho softwaru pro plánování podnikových zdrojů.
 • Optimalizujte své skladové procesy a prostor pomocí našeho plně integrovaného systému správy skladu.
 • Vylepšete služby zákazníkům a snižte náklady na správu díky našim schopnostem plánování a předpovědi poptávky

Správa dokumentů

IFS Document Management System (DMS) umožňuje jednoduše a efektivně spravovat veškerá data a informace společnosti. Jedná se o ucelený systém, který plně komunikuje se všemi moduly aplikace a je integrovatelný s MS Office.

 • Zjednodušte proces správy dat a informací a omezte administrativní zátěž spojenou se správou velkých objemů dokumentace.
 • Vyhledávejte dokumenty jednoduše a mějte je k dispozici napříč celou firmou. Oprávnění jednotlivých uživatelů lze nastavit v rámci přístupových práv.
 • Veškerá data mohou být připojena ke struktuře projektu, k obchodním objektům nebo zařazena do volně konfigurovatelné struktury složek s kontrolou nad revizemi, zálohováním či zabezpečením.
 • DMS umožňuje odběr dokumentů prostřednictvím e-mailu nebo jiných distribučních kanálů. Obsahuje šablony, správu verzí a podporu pro skenování faktur (OCR) a zvýrazňování.

Tomra

Pro společnost TOMRA zajišťujeme zejména služby v upravování informačního systému IFS Applications. Přečtěte si, jak spolu s naším partnerem pracujeme na rozvoji centrálního informačního systému na úroveň, která společnosti pomůže udržet se na své pozici na trhu.

 

 

 

Case study

S čím vám můžeme pomoci?

Dejte nám vědět, co máte na srdci. Obratem vám odpovíme a společně vyřešíme váš problém.