11. 4. 2023
3 min.
Michaela Králová

Jak na úspěšnou implementaci ERP systému

Jak na úspěšnou implementaci ERP systému

Podniky neustále inovují a zavádějí nové technologie, proto se stává úspěšná implementace nejen ERP systémů ve firmách rozhodujícím faktorem pro dosažení požadovaných výsledků. Špatně provedená implementace může vést ke zpoždění, zvýšeným nákladům a dokonce k nedosažení očekávaných přínosů.

Úspěšná implementace je zásadní pro získání maximální hodnoty z vašich investic do technologií. Podle společnosti Deloitte může úspěšná implementace digitálních technologií pomoci urychlit dosažení podnikových cílů o 22 %.

Proč je úspěšná implementace tak důležitá? Zde jsou hlavní důvody:

  1. Maximalizace návratnosti investic: Zavedení nové technologie může být pro organizace významnou investicí a je důležité zajistit, aby tato investice byla maximálně využita. Zajištění úspěšné implementace nové technologie je klíčem k tomu, aby technologie přinesla očekávané výhody a generovala pozitivní návratnost investic.
  2. Udržení konkurenceschopnosti: Úspěšné zavedení nových technologií, které umožní pracovat efektivněji, může organizacím poskytnout konkurenční výhodu, kterou potřebují k tomu, aby se staly lídry na trhu.
  3. Zvýšení spokojenosti koncových uživatelů: Pokud se vám podařilo úspěšně implementovat novou technologii, která zlepšuje kvalitu služeb, může to vést ke zvýšení spokojenosti zákazníků i zaměstnanců.
  4. Umožnění inovací: Díky novým nástrojům a možnostem mohou organizace zkoumat nové nápady a obchodní modely, které dříve nebyly možné.

Časté výzvy spojené se zaváděním nových technologií

Zavádění nových technologií s sebou může nést nejrůznější potíže, může se jednat např. o:

  1. Nechuť ke změnám: Lidé se často brání změnám, zejména pokud jsou zvyklí pracovat se stávajícími nástroji a procesy. (Společnost McKinsey dokonce uvádí, že 70 % projektů řízení změn selže kvůli odporu zaměstnanců.)
  2. Nedostatečné odborné znalosti: Zavádění nových technologií často vyžaduje specializované znalosti, které nemusí být v podniku k dispozici. (Průzkum Harvey Nash/KPMG zjistil, že 67 % vedoucích pracovníků v oblasti IT má problémy s hledáním talentů se správnými dovednostmi a znalostmi.)
  3. Integrace se stávajícími systémy: Nová technologie nemusí být vždy kompatibilní se stávajícími systémy, což může ztížit její implementaci. To může být způsobeno buď nedostatkem integračních prvků mezi systémy, nebo efektivním sloučením dat. Pokud se neprovede pečlivě, může to vést k nesourodým pracovním postupům nebo nepřesným informacím v rámci infrastruktury.
  4. Náklady: Implementace nové technologie může být nákladná a organizace musí před rozhodnutím pečlivě zvážit návratnost investice. A poměrně často, zejména v současné ekonomické situaci, se ukazuje, že je obtížné zajistit rozpočet pro nové technologické iniciativy.
  5. Zabezpečení: Nová technologie může také přinést bezpečnostní rizika, takže období implementace je pro podniky zranitelným obdobím. Vzhledem k tomu, že v posledních třech letech došlo k úniku dat u každé čtvrté společnosti na světě, je nezbytné provést vhodná bezpečnostní opatření.

5 hlavních bodů, které přispívají k úspěšné implementaci

Abyste překonali problémy spojené se zaváděním nových technologií, uvádíme pět věcí, které přispívají k úspěšné implementaci.

1. Jasně definované cíle

Jasné cíle jsou klíčovou součástí každé úspěšné implementace. Jasně definované cíle zajišťují, že všichni účastníci procesu implementace usilují o stejný cíl. Když všichni pracují na stejném cíli, je snazší stanovit priority úkolů a přijímat rozhodnutí. Organizace, v nichž jsou cíle projektu pevně sladěny s obchodní strategií, mají o 38 % vyšší míru úspěšnosti.

2. Komplexní plánování

Bez pevného plánu může být obtížné dosáhnout požadovaných výsledků. Komplexní plánování zahrnuje určení kroků potřebných k dosažení cílů, stanovení časového harmonogramu a přidělení odpovědností. Do plánování by se měly zapojit všechny zúčastněné strany, včetně IT a obchodních jednotek. Měla by se také identifikovat všechna potenciální rizika a strategie jejich zmírnění. S jejich zavedením je snazší identifikovat potenciální problémy a řešit je dříve, než se z nich stanou závažné problémy. Plánování pomáhá také předcházet zmatkům a zajišťuje, že všichni pracují na stejném cíli, což umožňuje všem pracovat efektivněji.

3. Dostatečné prostředky

Je důležité identifikovat potřebné zdroje již v počáteční fázi plánování a vhodně je rozdělit. Bez nich může být obtížné dosáhnout požadovaných výsledků. Pokud jsou zdroje omezené, hrozí, že se úkoly zpozdí a termíny se nedodrží. Nedostatečné zdroje ovlivní nejen načasování implementace, ale také její kvalitu.

4. Efektivní komunikace

Efektivní komunikace je zásadní pro informování a zapojení zúčastněných stran v průběhu realizace. Měla by být obousměrná, transparentní a včasná. Pravidelné zprávy o pokroku a mechanismy zpětné vazby mohou pomoci řešit problémy a udržet realizaci na správné cestě. Když jsou všichni na stejné vlně a komunikují jasně, je snazší identifikovat a napravit případné chyby nebo nedorozumění. Pomáhá to také udržet angažovanost všech. A když jsou zaměstnanci angažovaní, jsou produktivnější. Studie společnosti Gallup ukázala, že vysoce angažované obchodní jednotky dosahují 14% rozdílu v produktivitě. To zase pomáhá všem zapojit se do práce, čímž se zvyšuje úspěšnost vaší implementační iniciativy.

5. Průběžné monitorování a hodnocení

Jak můžete vědět, zda je vaše implementace úspěšná, když nevíte, jak se jí daří? Pravidelné monitorování a hodnocení jsou nezbytné k zajištění toho, aby implementace dosahovala požadovaných výsledků. Metriky by měly být stanoveny na počátku a sledovány po celou dobu. Zůstat takto informován také usnadňuje rozhodování založené na důkazech. Pokud jsou v průběhu implementace shromažďována a analyzována data, můžete využít dostupné informace k rozhodování o dalších krocích. Kromě toho můžete identifikovat oblasti, které by bylo možné zlepšit, a provést příslušné úpravy.

Implementace ERP systému

Vše výše uvedené platí nejen o implementaci ERP systému, ta bývá pro společnosti nemalým oříškem. Velice důležitý je výběr vhodného ERP systému a zároveň spolehlivého dodavatele a implementátora. My máme s implementací systému IFS Cloud letité zkušenosti a potvrzuje to naše základna stálých a spokojených zákazníků. Obraťte se na nás a přidejte se k nim.

Mohlo by vás zajímat

Společnost Fujitsu se stala vítězem ceny VMware Global Social Impact Partner 2021

Společnost Fujitsu se stala vítězem ceny VMware Global Social Impact Partner 2021

19. 7. 2021

Náš významný partner, společnost Fujitsu, byla v rámci programu VMware Partner Achievement Awards jmenována jako VMware Global Social Impact Partner roku 2021. Toto ocenění je odměnou…

Číst více
Tým CDC Data se představuje/5.díl – manželé Strapinovi

Tým CDC Data se představuje/5.díl – manželé Strapinovi

20. 12. 2021

Na předvánoční čas jsme si pro naše čtenáře připravili speciální rozhovor s Lubošem a Zdenkou Strapinovými, vrcholnými představiteli CDC Data. Dozvíte se v něm něco z historie, něco ze…

Číst více
Kdo nám věří/2.část SOPO s.r.o.

Kdo nám věří/2.část SOPO s.r.o.

13. 12. 2021

Pokračujeme v našem seriálu zákaznických referencí a představujeme vám společnost SOPO, která je naším zákazníkem od roku 2013. Díky systému IFS se podařilo snížit náklady i pojistné zásoby.…

Číst více
Aston Martin Cognizant F1™ Team očekává od IFS efektivitu a vítězství v závodech

Aston Martin Cognizant F1™ Team očekává od IFS efektivitu a vítězství v závodech

5. 9. 2022

V rychle se rozvíjejícím prostředí a pod velkým tlakem soutěže Formule 1™, jsou přesnost, rychlost a organizace to klíčové. Team Aston Martin Cognizant F1™ s více než 500…

Číst více