Safe & Secure

Množství kybernetických zločinů stále roste a na útoky hackerů doplatilo již velké množství organizací, často s fatálními následky. Účinnou obranou je neustálá osvěta a zejména důsledná prevence, kterou lze díky naší službě dosáhnout.

 

Safe & Secure

Prevence před kybernetickými hrozbami

Služba Safe and Secure nabízí soubor aktivit vedoucích k identifikaci zranitelnosti a rizik ve vašem firemním IT prostředí.

  • Identifikace slabých míst a klasifikace rizik
  • Návrh a realizace efektivních opatření
  • Efektivní služba ochrany proti aktuálním kybernetických hrozbám
  • Průběžné testování, aktualizace hrozeb a vyhodnocení opatření
  • Výrazně nižší náklady vůči vlastnímu řešení

„Jako stěžejní prvek kybernetické bezpečnosti u našich zákazníků řešíme zabezpečení firemní sítě, serverů a uživatelských stanic. Pomocí naší služby Safe & Secure provedeme test, který prověří stav zabezpečení a identifikuje zranitelná místa v IT infrastruktuře. Následně navrhneme řešení, jak bezpečnost zdokonalit.“

Jiří Prokeš, Operations Director & Key Account Manager CDC Data

Proč Safe & Secure?

Ochrana vašich firemních dat před kybernetickými hrozbami

Pomůžeme vám sledovat vaši síť a aplikace, odhalovat a bránit se proti různým typům hrozeb, což snižuje riziko úspěšného útoku a krádeže dat.

Úspora nákladů oproti vlastnímu řešení

Službou Safe and Secure eliminujete potřebu investovat do vlastního hardwaru, softwaru a odborného personálu pro bezpečnostní účely. Za naše profesionální služby zaplatíte mnohem méně, což přináší výrazné úspory nákladů a předvídatelnější rozpočet.

Špičkové nástroje k detekci zranitelnosti vaší infrastruktury

Využíváme špičkové nástroje pro detekci zranitelností vaší infrastruktury a aplikací. To znamená, že máte lepší přehled o bezpečnostních rizicích ve vaší síti a můžete rychle reagovat na potenciální hrozby.

Tým bezpečnostních specialistů sledující aktuální trendy

Naši specialisté se neustále vzdělávají a certifikují. Zároveň sledujeme aktuální trendy v oblasti bezpečnosti a jsme schopni rychle reagovat na nové hrozby a taktiky útočníků.

Pravidelný reporting stavu zabezpečení vaší sítě

Náš bezpečnostní technik vám pravidelně poskytuje reporty a analýzy o stavu zabezpečení vaší sítě. Tyto reporty vám poskytují přehled o identifikovaných hrozbách, přijatých opatřeních a celkovém stavu vaší bezpečnosti.

Jak to celé probíhá?

Testování

Vaši síť otestujeme na přítomnost aktuálních bezpečnostních hrozeb pomocí profesionálních nástrojů.

Reporting

Pravidelným výstupem jsou 2 typy reportů určené jak pro management, tak i pro IT specialisty.

Komentovaná zpráva

Kvartálním výstupem je zpráva okomentovaná naším specialistou na kyberbezpečnost.

Individuální konzultace

Součástí kvartální zprávy je konzultace a návrh nápravných opatření.

Blog

Kybernetická bezpečnost- její trendy a fakta

Kybernetická bezpečnost- její trendy a fakta

21. 2. 2022

Kybernetické útoky a kyberkriminalita jsou v celé Evropě čím dál častější a sofistikovanější. Bezpečnost dat by měla být prioritou jak pro poskytovatele cloudových služeb, tak pro samotného koncového…

Číst více
Kybernetické hrozby a jak se před nimi chránit

Kybernetické hrozby a jak se před nimi chránit

27. 3. 2023

Kybernetickými hrozbami nazýváme různé druhy nebezpečí, které vznikají v důsledku zneužití informačních a komunikačních technologií. Zaměřují se na různé cíle, jako jsou například firmy, organizace či jednotlivci. Nejčastějším…

Číst více
Nenechte si zastavit svůj business kyberútokem – řešení se jmenuje Safe and Secure

Nenechte si zastavit svůj business kyberútokem – řešení se jmenuje Safe and Secure

6. 2. 2023

Kybernetické hrozby stále rostou a na útoky hackerů doplatilo již velké množství organizací, často s fatálními následky. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) opakovaně upozorňuje na…

Číst více
Představujeme službu Safe and Secure

Představujeme službu Safe and Secure

7. 6. 2021

Automatizované penetrační testování vaší sítě – pozitivní hacker na vaší straně Kybernetické hrozby jsou všudypřítomné a na útoky doplatilo již velké množství organizací často s fatálními následky.…

Číst více

Manuál - nový servisní systém Od 1. května přecházíme na nový servisní systém - pokyny a manuál jak tento systém ovládat naleznete zde.

ZJISTIT VÍCE