15. 4. 2024
3 min.
Michaela Králová

Optimalizace plánování údržby majetku nemusí být náročnou výzvou díky umělé inteligenci v rámci ERP

Optimalizace plánování údržby majetku nemusí být náročnou výzvou díky umělé inteligenci v rámci ERP Plánování údržby a její optimalizace díky AI

Pro minimální narušení provozu, bezpečnosti, dodržení předpisů a ochrany zdraví musí být týmy údržby schopny efektivně plánovat a rozvrhovat činnosti, opravy a kontroly třeba i tisíců složitých zařízení a zároveň vyvažovat dobu provozuschopnosti strojů a jejich oprav. Podniky zaměřené na správu majetku čelí značným výzvám při řízení zdrojů a efektivním provádění kritických operací. Pro některé organizace je standardní software pro plánování údržby nedostatečný. Právě zde může být velice přínosné plánování a optimalizace údržby na bázi umělé inteligence. Při správné implementaci mohou mít tato řešení okamžitý a hmatatelný přínos pro všechny aspekty podnikání.

Vyvážená doba provozuschopnosti a údržby

Organizace se snaží vyhnout nadměrné údržbě majetku, protože tím vznikají zbytečné náklady a také prostoje (přitom v průměru 65-75 % všech pravidelných úkonů údržby mimo záruční dobu není nutných). Zatímco nedostatečná údržba prostředků může mít dopad na náklady a výnosy v důsledku nenadálých odstávek způsobených poruchou nebo rozbitím stroje. To může mít obrovský dopad na provoz podniku, což následně vede i k nespokojenosti zákazníků. Neplánovaná údržba stojí v průměru o 20-30 % více než údržba plánovaná, a to kvůli přesčasům a expedičním nákladům na náhradní díly. Proto je velmi důležité důsledně zvážit plánování a rozvrhování údržby, aby se těmto negativním dopadům předešlo.

Čím dál tím náročnější plánování a rozvrhování údržby z důvodu velkého množství prostředků, nástrojů, náhradních dílů a zvyšující se složitosti

Organizace s velkým množstvím strojů na různých místech mají složité operace. Tyto řetězce se mohou skládat ze stovek nebo i tisíců vzájemně propojených prostředků se složitými požadavky, které vyžadují údržbu, kontroly i neočekávané opravy. Některá z těchto zařízení mohou být kriticky důležitá, zejména pokud jsou klíčové pro výrobu nebo na nich jsou závislá jiná zařízení, bez kterých nemůže firma vyrábět či testovat své produkty. Efektivní řízení a plánování údržby majetku může být obtížné např. kvůli závislosti, potřebě údržby a omezené kapacitě. Správná koordinace činností při zohlednění dostupnosti zařízení, personálu a materiálu vyžaduje pečlivé plánování a optimalizaci.

Výpadky nepříznivě ovlivňují jak kontinuitu provozu, tak náklady i dobrou pověst značky

Jako koncoví spotřebitelé spoléháme na to, že základní služby, jako je voda, elektřina, plyn a internet, budou v našich domácnostech fungovat nepřetržitě. I plánované opravy mohou výrazně ovlivnit náš každodenní režim. Organizace s prostředky, které vyžadují neustálou údržbu, proto musí dbát na kontinuitu provozu a minimalizovat prostoje zařízení, aby zajistily vysokou dostupnost a neohrozili spokojenost zákazníků. Také výrobci nezbytného vybavení musí udržovat své stroje a továrny v provozu, aby zajistili nepřerušenou výrobu a včasné dodávky výrobků koncovým spotřebitelům.

Výhody optimalizace plánování a rozvrhování údržby

Optimalizace plánování a rozvrhování údržby může být pro společnosti důležitým faktorem, který zajistí ziskovost jejich provozu a odliší je od konkurence. Vedoucí pracovníci zabývající se plánováním či údržbou majetku mají díky umělé inteligenci možnost vyvažovat potřebu provozuschopnosti majetku s požadavky na údržbu. To jim umožňuje stanovit priority nejdůležitějších činností v jejich plánu. Mohou se tak zaměřit na odchylky, které jim umožňují řešit problémy s plánováním a rozvrhováním údržby.

Využitím optimalizovaného plánování a rozvrhování údržby spolu s odborným poradenstvím, pokročilými technikami, umělou inteligencí a softwarem může provozní ředitel a jeho tým efektivně řídit podnik tak, aby splnil cíle a zajistil spokojenost zákazníků. Vedoucí personálních oddělení mohou mít větší jistotu při plnění bezpečnostních požadavků na pracovníky na pracovišti i v terénu. Vlastníci a vedoucí údržby mohou minimalizovat prostoje majetku a prodloužit jeho životnost. Finanční ředitelé budou svědky zlepšení návratnosti prostředků, poměru provozní marže a výkonu na zaměstnance.

Největší výhody:

  • Zvýšení marže a cash flow
  • Vyšší spokojenost zákazníků
  • Maximální využití majetku a produktivity zaměstnanců
  • Pomoc s řízením bezpečnosti pracovníků a s dodržováním předpisů
  • Maximalizace dostupnosti prostředků
  • Lepší výkonnost a údržba majetku
  • Vyšší hodnota a  životnost prostředků
  • Méně neplánovaných prostojů, nákladů a omezení provozu
  • Vyšší produktivita techniků

Souhrnně lze říci, že optimalizace plánování a rozvrhování údržby je pro podniky náročným a složitým úkolem. S vhodnými strategiemi a technologiemi však mohou podniky prostřednictvím preventivní a pravidelné údržby maximalizovat hodnotu a životnost všech svých prostředků.

Naštěstí jsme zde, abychom vám pomohli. Řešení IFS nabízí optimalizaci plánování a rozvrhování údržby v reálném čase, která je nedílnou součástí IFS Cloud, tohoto jednoplatformního podnikového softwarového řešení pro společnosti po celém světě. Dovolte našemu řešení podpořenému umělou inteligencí, aby vašim pracovníkům a plánovačům umožnilo přinášet vašemu podniku skutečnou hodnotu.

Chcete-li získat další informace, kontaktujte nás, nebo navštivte naši stránku věnovanou IFS Cloud.

Zdroj: www.ifs.com

Mohlo by vás zajímat

Kdo nám věří/8.část KASPER KOVO

Kdo nám věří/8.část KASPER KOVO

27. 6. 2022

Dalším naším zákazníkem využívajícím DMS systém M-Files je společnost KASPER KOVO, svoji personální agendu s v něm přehledně zpracovává již od roku 2016. V následujícím referenčním příběhu se…

Číst více
Novým generálním ředitelem CDC Data byl jmenován Pavel Smoleň. Luboš Strapina se stal členem představenstva firmy

Novým generálním ředitelem CDC Data byl jmenován Pavel Smoleň. Luboš Strapina se stal členem představenstva firmy

17. 1. 2022

Brno, 17. leden 2022 – Společnost CDC Data, poskytovatel komplexních ICT služeb, oznamuje významné personální změny: Novým generálním ředitelem společnosti se od 6. ledna 2022 stal Pavel…

Číst více
Slavíme 25 let CDC Data

Slavíme 25 let CDC Data

11. 7. 2022

Dne 10. července 2022 to bylo přesně 25 let od založení CDC Data, resp. CoNet Data Communications. Historie se začala psát v Mikulově a za těch 25 let…

Číst více
Přínosy IFS Cloud pro energetiku, veřejné služby a zdroje IFS Cloud - správná volba pro náročná odvětví

Přínosy IFS Cloud pro energetiku, veřejné služby a zdroje

6. 11. 2023

Obor energetiky, veřejných služeb a zdrojů je složité a rychle se vyvíjející odvětví, které vyžaduje specializovaná řešení. Dobrou zprávou je, že společnost IFS může vaší organizaci pomoci…

Číst více

Manuál - nový servisní systém Od 1. května přecházíme na nový servisní systém - pokyny a manuál jak tento systém ovládat naleznete zde.

ZJISTIT VÍCE