11. 3. 2024
2 min.
Michaela Králová

Zálohování a obnova dat po havárii aneb klíčové aspekty pro zajištění kontinuity podnikání

Zálohování a obnova dat po havárii aneb klíčové aspekty pro zajištění kontinuity podnikání Důležitost RTO a RPO při zálohování a obnově dat po havárii

V dnešní digitální době se zálohování a obnova dat po haváriích staly nezbytnou součástí každé firemní IT strategie. Bezpečnost dat a schopnost rychle obnovit operace po neočekávaných událostech jsou základními pilíři pro udržení kontinuity podnikání. V tomto kontextu hrají klíčovou roli dva pojmy: RTO (Recovery Time Objective) a RPO (Recovery Point Objective).

Co jsou RTO a RPO?

RTO, nebo cílová doba obnovy, je maximální doba, po kterou může být podnikový systém mimo provoz po havárii, než začnou vznikat významné ztráty nebo škody. Tato metrika je klíčová pro určení požadované rychlosti obnovy systémů a aplikací.

RPO, neboli cílový bod obnovy, udává maximální tolerovanou míru ztráty dat v čase, což v praxi znamená, jak často by data měla být zálohována. Tato hodnota je rozhodující pro stanovení frekvence zálohování dat, aby byla zajištěna jejich aktuálnost a minimalizována potenciální ztráta.

Důležitost definování RTO a RPO

Stanovení RTO a RPO je zásadním krokem v procesu plánování obnovy po haváriích a zálohování. Pomáhá organizacím identifikovat a priorizovat klíčové systémy a data, které jsou nezbytné pro rychlou obnovu operací. Tím je zajištěno, že zdroje jsou alokovány efektivně a že podnik může pokračovat v činnosti i v případě nepředvídaných událostí. U obou hodnot je žádoucí, aby byly co nejnižší.

Jak správně definovat RTO a RPO

Definování RTO a RPO vyžaduje důkladné pochopení podnikových procesů, hodnoty dat pro podnik a možných dopadů jejich ztráty nebo nedostupnosti. Je velmi důležité provést analýzu případného dopadu na podnikání, aby byly tyto metriky nastaveny realisticky a v souladu s potřebami a kapacitami organizace. Tento proces zahrnuje:

  1. Identifikaci klíčových procesů a systémů potřebných pro jejich provoz.
  2. Hodnocení potenciálního dopadu výpadku nebo ztráty dat na podnikání.
  3. Stanovení přijatelné doby obnovy a frekvence zálohování.

Pomoc od odborníků

V procesu zajištění efektivního zálohování a obnovy po haváriích může být cenným partnerem specializovaná firma, jako je např. CDC Data. Můžeme poskytnout odborné znalosti a technologie potřebné k zajištění spolehlivého zálohování dat a rychlé obnovy systémů. Můžete se spolehnout na to, že vaše zálohovací a obnovovací strategie budou nejen efektivní, ale i plně integrované do celkové firemní IT strategie. Konkrétně můžeme pomoci s:

  • Analýzou požadavků na zálohování a obnovu.
  • Navržením a implementací efektivní strategie zálohování.
  • Testováním plánu obnovy po havárii, aby bylo zajištěno, že cíle RTO a RPO jsou splněny.
  • Poskytováním monitorování a správy zálohovacích a obnovovacích procesů.

Závěr

Zálohování a obnova po haváriích jsou nezbytné pro zajištění kontinuity podnikání v dnešní nejisté digitální době. Klíčové metriky RTO a RPO umožňují organizacím plánovat a připravit se na potenciální výpadky a ztráty dat s jasně definovanými cíli. Veškeré postupy jsou směřovány k tomu, aby škody v případě jakékoliv havárie byly co nejmenší a významně neohrozily chod podniku.

Mohlo by vás zajímat

Tým CDC Data se představuje/3.díl – Michael Vojtek

Tým CDC Data se představuje/3.díl – Michael Vojtek

11. 10. 2021

Středisko dokumentových služeb a tiskáren má v CDC již řadu let na starost Ing. Michael Vojtek. Co se v jeho středisku dennodenně odehrává, jaké má vzpomínky na své…

Číst více
Slepé uličky software aneb čemu věnovat pozornost při výběru správného dodavatele

Slepé uličky software aneb čemu věnovat pozornost při výběru správného dodavatele

23. 8. 2021

Je důležité, aby byl váš podnikový software schopen splnit vaše požadavky v oblastech jako je udržitelnost, shromažďování a vykazování dat, transparentnost procesů a další. Ne každý software je…

Číst více
Dokončené projekty střediska IFS Applications

Dokončené projekty střediska IFS Applications

10. 3. 2021

V letošním roce došlo k úspěšnému dokončení upgrade systému IFS Applications na verzi 10 z verze 7.5 ve společnostech VIADRUS a.s. a MS UTILITIES & SERVICES a.s. Společnost VIADRUS a.s. patří k předním českým výrobcům…

Číst více
Dobrý kolektiv je nade všechny benefity

Dobrý kolektiv je nade všechny benefity

12. 6. 2023

V dnešní době je stabilita a loajalita zaměstnanců v podnikovém prostředí spíš vzácným jevem než běžnou praxí. Průměrná doba setrvání zaměstnance u jednoho zaměstnavatele bývá závislá na moha…

Číst více

Manuál - nový servisní systém Od 1. května přecházíme na nový servisní systém - pokyny a manuál jak tento systém ovládat naleznete zde.

ZJISTIT VÍCE