11. 3. 2024
2 min.
Michaela Králová

Zálohování a obnova dat po havárii aneb klíčové aspekty pro zajištění kontinuity podnikání

Zálohování a obnova dat po havárii aneb klíčové aspekty pro zajištění kontinuity podnikání Důležitost RTO a RPO při zálohování a obnově dat po havárii

V dnešní digitální době se zálohování a obnova dat po haváriích staly nezbytnou součástí každé firemní IT strategie. Bezpečnost dat a schopnost rychle obnovit operace po neočekávaných událostech jsou základními pilíři pro udržení kontinuity podnikání. V tomto kontextu hrají klíčovou roli dva pojmy: RTO (Recovery Time Objective) a RPO (Recovery Point Objective).

Co jsou RTO a RPO?

RTO, nebo cílová doba obnovy, je maximální doba, po kterou může být podnikový systém mimo provoz po havárii, než začnou vznikat významné ztráty nebo škody. Tato metrika je klíčová pro určení požadované rychlosti obnovy systémů a aplikací.

RPO, neboli cílový bod obnovy, udává maximální tolerovanou míru ztráty dat v čase, což v praxi znamená, jak často by data měla být zálohována. Tato hodnota je rozhodující pro stanovení frekvence zálohování dat, aby byla zajištěna jejich aktuálnost a minimalizována potenciální ztráta.

Důležitost definování RTO a RPO

Stanovení RTO a RPO je zásadním krokem v procesu plánování obnovy po haváriích a zálohování. Pomáhá organizacím identifikovat a priorizovat klíčové systémy a data, které jsou nezbytné pro rychlou obnovu operací. Tím je zajištěno, že zdroje jsou alokovány efektivně a že podnik může pokračovat v činnosti i v případě nepředvídaných událostí. U obou hodnot je žádoucí, aby byly co nejnižší.

Jak správně definovat RTO a RPO

Definování RTO a RPO vyžaduje důkladné pochopení podnikových procesů, hodnoty dat pro podnik a možných dopadů jejich ztráty nebo nedostupnosti. Je velmi důležité provést analýzu případného dopadu na podnikání, aby byly tyto metriky nastaveny realisticky a v souladu s potřebami a kapacitami organizace. Tento proces zahrnuje:

  1. Identifikaci klíčových procesů a systémů potřebných pro jejich provoz.
  2. Hodnocení potenciálního dopadu výpadku nebo ztráty dat na podnikání.
  3. Stanovení přijatelné doby obnovy a frekvence zálohování.

Pomoc od odborníků

V procesu zajištění efektivního zálohování a obnovy po haváriích může být cenným partnerem specializovaná firma, jako je např. CDC Data. Můžeme poskytnout odborné znalosti a technologie potřebné k zajištění spolehlivého zálohování dat a rychlé obnovy systémů. Můžete se spolehnout na to, že vaše zálohovací a obnovovací strategie budou nejen efektivní, ale i plně integrované do celkové firemní IT strategie. Konkrétně můžeme pomoci s:

  • Analýzou požadavků na zálohování a obnovu.
  • Navržením a implementací efektivní strategie zálohování.
  • Testováním plánu obnovy po havárii, aby bylo zajištěno, že cíle RTO a RPO jsou splněny.
  • Poskytováním monitorování a správy zálohovacích a obnovovacích procesů.

Závěr

Zálohování a obnova po haváriích jsou nezbytné pro zajištění kontinuity podnikání v dnešní nejisté digitální době. Klíčové metriky RTO a RPO umožňují organizacím plánovat a připravit se na potenciální výpadky a ztráty dat s jasně definovanými cíli. Veškeré postupy jsou směřovány k tomu, aby škody v případě jakékoliv havárie byly co nejmenší a významně neohrozily chod podniku.

Mohlo by vás zajímat

Společnost M-Files získala ocenění Gartner® Peer Insights™ 2023 Strong Performer v oblasti platforem pro obsahové služby Ocenění M-Files

Společnost M-Files získala ocenění Gartner® Peer Insights™ 2023 Strong Performer v oblasti platforem pro obsahové služby

21. 8. 2023

Společnost M-Files, globální lídr v oblasti správy informací, byla zákazníky v červnovém průzkumu Gartner Peer Insights™ „Voice of the Customer“ oceněna jako společnost s významnými výsledky. Ve zprávě…

Číst více
Nezbytné technologie pro úspěšnou automatizaci ve výrobě

Nezbytné technologie pro úspěšnou automatizaci ve výrobě

6. 6. 2022

Data nám ukazují, že nejlepšími výrobci ve své třídě jsou ti, kteří migrovali z manuálních procesů na elektronickou automatizaci kvality procesů. Ale aby to všechno fungovalo…

Číst více
Benefity využívání systému správy dokumentů

Benefity využívání systému správy dokumentů

12. 9. 2022

Systém správy dokumentů (dále jen DMS) je softwarový nástroj, který automatizuje a zjednodušuje proces ukládání, vyhledávání a sdílení dokumentů v rámci vaší organizace. Řešení DMS lze upravit tak,…

Číst více
Panel evidence práce údržbáře a jeho propojení s IFS Applications

Panel evidence práce údržbáře a jeho propojení s IFS Applications

14. 6. 2021

Cílem CDC Data není jen implementace ERP řešení, ale zároveň hledáme i možnosti vylepšení pro naše zákazníky. Jednou z takových „vychytávek“, které umíme propojit s IFS je panel…

Číst více