15. 1. 2024
5 min.
Michaela Králová

Předpovědi IFS pro oblast výroby v roce 2024

Předpovědi IFS pro oblast výroby v roce 2024 IFS předpovědi pro výrobní průmysl 2024

V roce 2023 čelili výrobci intenzivním výzvám, od zvýšené konkurence na trhu, přes složité požadavky zákazníků až po zpřísňující se předpisy. Aby si výrobci udrželi konkurenceschopnost i v roce 2024, bude pro jejich odlišení se od konkurence klíčové zavádění nových technologií, které jim umožní zmírnit proměnlivost a pomohou jim vše zvládnout.

Maggie Slowik a Andrew Burton se ve svých předpovědích pro rok 2024 podrobně zabývají poznatky o trhu a poukazují na 4 předpovědi, které budou hnacím motorem odolnosti podnikání ve výrobě.

Předpověď č. 1: V příštích 3 letech se očekává nárůst investic a poptávky po umělé inteligenci a rozpoznávání datových vzorů o 40 %.

Očekává se, že během několika let vzrostou výdaje na umělou inteligenci v IT o 40 %. Tento nárůst investic pomůže výrobcům zvýšit efektivitu díky rozpoznávání vzorů dat pomocí AI. Pomocí historických dat AI rychle analyzuje výrobní data v reálném čase a identifikuje vzory a anomálie. Dlouhodobá hodnota AI a rozpoznávání vzorů dat poskytne výrobcům průběžnou analýzu příčin, zefektivnění práce a předvídání potenciálních problémů s kvalitou výrobků porovnáváním různých datových zdrojů.

Vzhledem k tomu, že se výrobní systémy stávají stále složitějšími, rozpoznávání datových vzorů řízené umělou inteligencí je zásadní pro zpřesnění kontroly kvality, předvídání problémů se zařízením a optimalizaci výroby pro méně defektů, vyšší OEE a významné úspory nákladů. S Průmyslem 4.0 a nastupujícím Průmyslem 5.0 bude každou sekundu generováno příliš mnoho dat na to, aby se s nimi lidská mysl vyrovnala – AI se stane pro výrobce nepostradatelným nástrojem. 

Předpověď č. 2: V příštích 2–5 letech přijmou digitálně vyspělí výrobci dynamické plánování, integraci technologií poháněných umělou inteligencí, aby zlepšili své systémy EAM a ERP.

Tradiční, statické plánování již pro moderní výrobu nestačí. Podle McKinsey může použití nástrojů pro rozpoznávání vzorů AI vést ke 4% nárůstu příjmů, až 20% snížení zásob a snížení nákladů dodavatelského řetězce až o 10 %.  

Nedávný výzkum IFS ukázal, že výrobci i nadále čelí neustálým problémům v dodavatelském řetězci. Využitím AI, ERP a EAM však mohou výrobci optimalizovat své zásoby, zdroje a data o strojích v reálném čase. S přidáním nástrojů poháněných umělou inteligencí budou mít výrobci možnost rychle reagovat na změny poptávky, narušení dodavatelského řetězce a změny na trhu.  

Například pomocí umělé inteligence zabudované do ERP se výrobci budou moci rychle přizpůsobit neočekávaným změnám v dodávkách surovin a předvídat potenciální zpoždění dodavatelů. Výrobci tak mohou zlepšit svou přizpůsobivost, zkrátit dobu realizace a minimalizovat dopad narušení dodavatelského řetězce pro efektivní výrobu. 

Předpověď č. 3: Do roku 2026 bude 60 % výrobců investovat do nových technologií, aby využili zkušenosti dílenských pracovníků, zamezili tak jejich úbytku a snižování produktivity.  

Výrobní průmysl po celém světě čelí tak hluboké krizi talentů, že by mohla ohrozit jeho růst a obnovu. Britská obchodní komora (BCC) uvádí, že nejméně 78 % firem ve více sektorech zahrnujících stavebnictví, výrobu, zpracovatelský průmysl a logistiku čelí závažným problémům s náborem nových zaměstnanců a kvalifikovaných pracovníků. 

Klíčovými příčinami krize talentů jsou stárnutí pracovní síly a „dezintegrační chování“ včetně změny pracovní etiky a nároků. Pracovníci stále více očekávají větší flexibilitu a další nepeněžní odměny, což je jev, který pravděpodobně urychlila pandemie COVID-19. Mezitím rostoucí fluktuace zaměstnanců výrazně narušila produktivitu, harmonogramy a pracovní postupy v dílnách.

Nicméně, jak bylo zdůrazněno na nedávném setkání IFS Customer Advisory Board meeting, „Získání správných dovedností je jen polovinou bitvy, trénink a udržení talentů je ten větší.“ Navíc noví zaměstnanci nemusí být tak efektivní nebo zkušení jako odcházející zaměstnanci, což má za následek nižší produktivitu a potenciální problémy s kvalitou. 

Studie IDC zadaná společností IFS odhalila, že pro 45 % výrobců je prioritou rozšířit pracovní zkušenosti pomocí technologie. Začlenění technologie zapojením pracovníků do procesu – koncept známý také jako „propojený pracovník“ – umožní výrobcům zvýšit produktivitu, efektivitu a zlepšit zkušenost dělníků z dílny.  

Využití technologie propojených pracovníků a digitální spolupráce má potenciál uvolnit hodnotu více než 100 miliard USD pro výrobní průmysl. Navíc by to mohlo vést ke zvýšení produktivity o 20–30 % v rámci intenzivních pracovních procesů.  

Vzhledem k tomu, že lidé zůstávají nejdůležitějším aktivem společnosti, propojené nástroje a platformy pro pracovníky mohou zvýšit angažovanost, zvýšit produktivitu a zlepšit spokojenost s prací a tím podpořit konkurenční odlišnost. V budoucnu bude hrát důležitou roli také umělá inteligence, která dále posílí postavení propojených pracovníků tím, že jim poskytne přehled a přesnost pro zvýšení efektivity.

Předpověď č. 4: V roce 2025 zakomponuje 30 % výrobců do svých obchodních modelů strategie oběhového hospodářství, které pomohou snížit množství odpadu a efektivněji využívat zdroje.

Je stále zřejmější, že lineární obchodní modely výrobců typu „take-make-waste“ se stávají neudržitelnými, nepopulárními a vystavenými většímu obchodnímu riziku.  

Téměř polovina, 42 % světových výrobců se obává nedostatku klíčových dodávek, stejné procento vyjadřuje obavy z rostoucích nákladů na suroviny. Aby výrobci snížili závislost na dostupnosti a kolísavosti nákladů na suroviny a učinili své podnikání do budoucna odolnějším, musí přehodnotit své stávající obchodní modely a přijmout oběhové hospodářství.

Společnost Bain & Consulting mezitím zjistila, že 33 % vedoucích pracovníků očekává, že jejich odvětví bude narušeno začínajícími podniky, které se zabývají oběhovým hospodářstvím a vracejí výrobky nebo materiály zpět do dodavatelského řetězce. Opakovaným používáním materiálů tyto společnosti nejen vytvářejí odolnost díky snížené závislosti na původních materiálech, ale také přinášejí větší ziskovost ze stejného produktu.

Pro výrobce je otázka cirkulace stále naléhavější, protože regulační prostředí a politiky oběhového hospodářství se ve Spojeném království, Evropě a USA rychle vyvíjejí. Ty již mají nebo brzy budou mít zásadní dopad na způsoby, jakými mohou výrobci fungovat, a to v blízkém i dlouhodobém horizontu. 

Aby byli výrobci připraveni na přechod na oběhový obchodní model, musí jim to umožnit správná technologie.  

Výrobci musí navrhovat s ohledem na oběhovost. Přibližně 80 % všech dopadů výrobku na životní prostředí se totiž určuje ve fázi návrhu výrobku. V této fázi musí výrobci přemýšlet nad výběrem svým a svých dodavatelů, ale také nad tím, jak jim změna designu výrobků může usnadnit jejich demontáž, opravu a recyklaci v budoucnu, aby byla umožněna jejich cirkularita. 

Dále je třeba, aby průmysl jako celek dokázal zpracovávat vrácené zboží a začlenit zpětnou logistiku. Strategii, kterou společnost Gartner uznává jako klíčový faktor, jenž bude pohánět strategie oběhového hospodářství. Reverzní logistika s využitím cirkulárního obchodního modelu umožňuje výrobcům vracet zboží po skončení jeho životnosti, čímž se vytváří efektivní tok zboží a snižuje se množství odpadu. 

A na závěr, další klíčovou schopností potřebnou pro oběhový systém je sledovatelnost, která výrobcům umožňuje sledovat a dohledávat materiály, díly a výrobky v průběhu jejich životního cyklu. Výrobci tak nikdy neztratí přehled o cestě výrobku a jeho dopadu na životní prostředí.

Urychlení odolnosti inovací a oběhového hospodářství pro rok 2024

Výrobcům není cizí, že se musí vypořádat s náročnými výzvami. Jejich odolnost jako průmyslového odvětví je i nadále hnací silou inovací, které zavádějí klíčové technologie pro zlepšení jejich provozu. Během jejich cesty rokem 2024 a dále bude klíčem k jejich konkurenčnímu odlišení upřednostňování jejich efektivity a optimalizace jejich provozu. 

Zdroj: https://blog.ifs.com

Mohlo by vás zajímat

Důležitost automatizace dokumentů Automatizace dokumentů s M-Files

Důležitost automatizace dokumentů

29. 4. 2024

Co se vám vybaví, když si představíte „automatizaci“? Mnoho lidí si představí velké montážní linky v automobilovém průmyslu. Tyto výrobní závody s robotickými rameny a dalšími moderními zázraky…

Číst více
Novým servisním partnerem CyberPower je CDC Data

Novým servisním partnerem CyberPower je CDC Data

3. 4. 2023

Tisková zpráva ze dne 31.3.2023: Společnost CyberPower změnila svého servisního partnera pro Českou republiku a Slovensko a od 1. dubna 2023 bude veškeré servisní úkony realizovat společnost CDC…

Číst více
Tým CDC Data se představuje/5.díl – manželé Strapinovi

Tým CDC Data se představuje/5.díl – manželé Strapinovi

20. 12. 2021

Na předvánoční čas jsme si pro naše čtenáře připravili speciální rozhovor s Lubošem a Zdenkou Strapinovými, vrcholnými představiteli CDC Data. Dozvíte se v něm něco z historie, něco ze…

Číst více
IFS vyhlásilo vítěze soutěže IFS CHANGE FOR GOOD SUSTAINABILITY AWARDS 2021

IFS vyhlásilo vítěze soutěže IFS CHANGE FOR GOOD SUSTAINABILITY AWARDS 2021

18. 10. 2021

Náš významný partner, společnost IFS, v letošním roce spustila program IFS CHANGE FOR GOOD SUSTAINABILITY AWARDS, jehož cílem je ocenit z celosvětové zákaznické komunity IFS ty, kteří…

Číst více

Manuál - nový servisní systém Od 1. května přecházíme na nový servisní systém - pokyny a manuál jak tento systém ovládat naleznete zde.

ZJISTIT VÍCE