3. 7. 2023
3 min.
Michaela Králová

Kdo nám věří/13. část TOS KUŘIM

Kdo nám věří/13. část TOS KUŘIM

V dalším díle našeho seriálu referencí zavítáme do společnosti TOS KUŘIM, která již třetím rokem používá ERP systém IFS pro řízení svých firemních procesů, které jsou díky tomu rychlejší, efektivnější a přehlednější. Přečtěte si, co předcházelo pořízení nového ERP, jak probíhala implementace a jaké další přínosy v praxi systém IFS přinesl.

O společnosti TOS KUŘIM

TOS KUŘIM je společností vyrábějící obráběcí stroje, které slouží zákazníkům v 34 zemích světa. Hlavní zahraniční trhy dnes tvoří vedle Slovenska také Polsko, Indie, Turecko, Slovinsko nebo Chorvatsko. V průběhu let se společnost vyvinula do podniku moderního střihu s inovátorským přístupem. Důkazem je produkce nových typů strojů, modernizace stávajících i patentování nových technologií.

Výroba firmy je typově engineer-to-order, s projektově řízenou produkcí horizontálních obráběcích center. Rozšíření výrobních kapacit společnosti TOS KUŘIM umožnilo přesun výroby sesterské společnosti ČKD BLANSKO–OS. Sloučením obou společností vznikl výrobní podnik s širokým portfoliem nabízených strojů a silným technologickým zázemím. Výsledkem je vyšší efektivita výzkumných i výrobních činností. Nepřetržitý výzkum a vývoj umožňuje společnosti představit výjimečná technologická řešení – kvalita, spolehlivost a kreativita se odráží i v moderním designu. V roce 2018 se společnosti TOS KUŘIM a ČKD BLANSKO–OS přiřadily do skupiny firem TOSHULIN.

Výchozí stav – popis situace před nasazením

V TOS KUŘIM byl používán ERP SAP, implementovaný v roce 2012 a dále nevyvíjený. Přestože firma zaměstnávala více než 250 zaměstnanců, s informačním systémem reálně pracovalo pouze několik desítek z nich. Nedostatečným způsobem byly zajištěny konstrukce a technologie zpracovávané v Teamcenter, nevhodně byla nastavena struktura některých projektových nákladů a hlavně scházelo workflow pro řízení interních procesů. Za neefektivní byl považován také reporting a controlling, který byl řešen  v množství Excelovských tabulek. Skladové položky a výkresy byly evidovány v několika systémech (SAP, TC, proprietární systémy…), ale žádný z nich zároveň neobsahoval všechny aktivní skladové položky. Současně nebyla implementována identifikace materiálu ve skladech, výrobě ani v montáži, ani odpisy pracovních činností.

Výběr nového ERP a požadavky na něj kladené

Jedním z hlavních cílů implementace nového ERP systému bylo sjednocení procesů s mateřskou společností (TOSHULIN) a nahrazení systému SAP, u kterého by jinak byla nutná reimplementace. Dalším důležitým záměrem bylo sdružení skladových položek do jednoho komplexního a funkčního ERP a zavedení čárových kódů do skladů, výroby a montáže pro potřeby přesné evidence. Požadavek byl též na výrazné zvýšení počtu aktivních uživatelů ERP a zavedení digitálních workflow na hlavní realizační procesy, včetně změnového řízení projektu. Dále bylo žádoucí procesně plně zahrnout outsourcing do projektového řízení (s využitím struktury DOP), převést reporting i controlling do automatizované podoby a sjednotit nákladovou strukturu projektu podle mateřské firmy TOSHULIN, a.s. Při výběru IFS sehrála svoji roli i předchozí dobrá zkušenost s dodavatelem a ERP systémem IFS.

Implementace a ostrý provoz

Implementaci systému IFS ve verzi 10 předcházela reimplementace, procesní a datová konsolidace platformy Siemens NX/TC, včetně nového interface do SAP / IFS 10. Průběh projektu byl negativně ovlivněn a prodloužen v důsledku pandemie COVID 19 a provázely ho i drobné komplikace, např. na straně nového helpdesku IFS či zdržení kvůli nutnosti programových úprav, které byly nakonec odlišné od mateřské firmy. Největší výzvou byl ale převod dat  (SAP, TC, přečíslování skladových položek, náhrady, změna typu položek). Díky velké podpoře IT týmů na obou stranách, včetně garantů z mateřské společnosti, se všechna úskalí  nakonec podařilo překonat a ostrý provoz byl spuštěn k 1.1.2020 v plánovaném rozsahu. Kvůli zmíněným komplikacím se nepodařilo přesně dodržet harmonogram, ale na druhou stranu celkový rozpočet byl nižší oproti původnímu plánu.

Přínosy systému v praxi

„Systém IFS nám pomohl zefektivnit interní procesy, a to i díky sjednocení hlavních postupů s mateřskou firmou. Podařilo se sjednotit skladové položky do jednotného ERP a zavést jejich evidenci a identifikaci pomocí čárových kódů napříč celým výrobním procesem. Dalším přínosem bylo plné zahrnutí outsourcingu do projektového řízení a zavedení digitálního workflow pro hlavní realizační procesy. Výhodou bylo i zapojení většiny klíčových uživatelů do tohoto projektu a i díky tomu aktivně pracuje s IFS mnohem více zaměstnanců společnosti. Došlo tedy k výraznému zjednodušení a zpřehlednění firemních procesů a to především s důrazem na výrobní část.“ uvedl Mgr. Ing. Martin Kvapilík, Quality & IT Leader, TOSHULIN Group.

Hlavní výhody

  • Sjednocení hlavních procesů s mateřskou firmou
  • Nahrazení systému SAP, který by se jinak musel reimplementovat
  • Skladové položky sjednoceny do jednoho funkčního ERP
  • Čárové kódy pro identifikaci zavedeny do skladů, výroby a montáže
  • Procesně plně zahrnut outsourcing do projektového řízení (využití struktury DOP)
  • Zásadně zvýšen počet uživatelů ERP (na 145 uživatelů)
  • Zavedení digitálních workflow na hlavní realizační procesy
  • Reporting a controlling v automatizované podobě (APIS – Oracle BI)
  • Nákladová struktura projektu podle mateřské firmy

Mohlo by vás zajímat

Teambuilding CDC Data + ALTEC 2020

Teambuilding CDC Data + ALTEC 2020

4. 8. 2020

Společnosti CDC Data s.r.o. a ALTEC a.s. jsou již nějakou dobu majetkově propojené a v letošním roce probíhá společná fúze. Abychom utužili vzájemné kolegiální vztahy, uspořádali jsme na konci června…

Číst více
Otevřeli jsme novou pobočku v Žilině

Otevřeli jsme novou pobočku v Žilině

17. 5. 2021

V rámci rozšíření naší působnosti na Slovensku, otevíráme v květnu novou pobočku v Žilině. Kanceláře se nachází v polyfunkčním objektu Rezidencia lesopark Žilina. Pro fungování na Slovensku byla…

Číst více
Pět hlavních důvodů proč zvolit IFS

Pět hlavních důvodů proč zvolit IFS

1. 11. 2021

O ERP systému IFS jsme publikovali již několik článků, ale nyní pro vás máme rekapitulaci nejsilnějších stránek tohoto inovativního celopodnikového systému, které jej odlišují od…

Číst více
ZPA Smart Energy si vybrala pro upgrade IFS společnost CDC Data

ZPA Smart Energy si vybrala pro upgrade IFS společnost CDC Data

7. 8. 2023

Brno, 7. srpna 2023 – Společnost ZPA Smart Energy a.s., největší český výrobce elektroměrů a přijímačů HDO, investuje do modernizace svého ERP systému IFS, který pro řízení…

Číst více