21. 11. 2022
3 min.
Michaela Králová

Kdo nám věří/11. část BONATRANS

Kdo nám věří/11. část BONATRANS

Další naší významnou referencí je společnost BONATRANS, která pracuje s námi dodaným systémem IFS již téměř 20 let.

Přečtěte si, jak systém IFS umožnil společnosti zajistit přesnější přehled a kontrolu nad průběhem zakázek a tím zkvalitnit služby poskytované jejich zákazníkům. Používáním IFS a využitím technologie snímání čárových kódů ve výrobních procesech bylo dosaženo mimo jiné efektů, jako zjednodušení a snížení chybovosti při sběru dat ve výrobních procesech, možnost přesnějšího stanovení výrobních časů jednotlivých výrobních operací, okamžitý přehled o stavu zakázek, získávání přesnějších informací pro výstupní kontrolu a expedici.

O společnosti

BONATRANS GROUP a.s., největší evropský výrobce železničních dvojkolí, patří mezi přední světové firmy ve svém oboru. Své produkty exportuje do více než 80 zemí světa na 5 kontinentech. Firma vyvíjí, vyrábí a dodává široký sortiment jak dvojkolí, tak jeho části jako jsou kola, nápravy, kotouče a obruče pro všechny typy kolejových vozidel od rychlovlaků přes tramvaje po lokomotivy a nákladní vozy. BONATRANS  datuje své kořeny do roku 1965, k založení závodu Železniční dvojkolí v rámci Železáren a drátoven Bohumín. Zásadní krok ke svému dalšímu růstu společnost učinila začátkem roku 2014, kdy koupila významného německého konkurenta GHH-Radsatz, lídra v dodávkách výrobků i komplexních řešení pro nízkopodlažní tramvaje. Na sklonku 2015  úspěšně zahájila dodávky dvojkolí z nového závodu v Indii. Pro BONATRANS v regionu Moravskoslezského kraje pracuje více než  1500 lidí. Tržby společnosti dlouhodobě překračují 5 mld. Kč. BONATRANS vystupuje na trhu pod značkou GHH-BONATRANS, zahrnující i společnosti GHH-Radsatz, Bonatrans India a Bonatrans Asia.

Výběr a implementace systému

Hlavní důraz při výběru informačního systému byl kladen na možnost postupného pokrývání nejdůležitějších podnikových procesů, mezi které patří především oblast výroby. K základním požadavkům, které ovlivňují úspěšnost výrobní společnosti, bezesporu patří potřeba mít přehled o stavu obchodních a výrobních zakázek a schopnost efektivně plánovat výrobní zdroje. IFS Aplikace se díky své komponentové architektuře, technologické vyspělosti a obsáhlé funkcionalitě pokrývající široké spektrum podnikových procesů, staly optimálním řešením pro záměr postupného pokrývání podnikových procesů aplikační funkcionalitou. Nemalá pozornost byla věnována i zárukám stability a perspektivy poskytovatele řešení a zkušenostem implementačního partnera.

Projekt implementace, byl zahájen v červnu 2002 a byl rozdělen do tří základních etap. Během první etapy došlo k realizaci výrobních a přímo navazujících logistických procesů nákupu, expedice a fakturace včetně podpory plánování výroby. Tyto procesy byly aplikačně pokryty vybranými moduly IFS s vazbou na stávající řešení pro oblast financí. Důležité pro tuto etapu bylo vyhodnocování informací o stavu zakázek, vytížení strojů a zaměstnanců a to se podařilo díky využití technologie čárových kódů zajišťujících efektivní a přesný sběr dat z výroby a logistiky. Cílem druhé etapy byla optimalizace implementací pokrytých procesů a optimalizace vypovídací schopnosti celého řešení, a to především v oblasti nastavení reportingových a analytických nástrojů. Třetí etapa pak byla zaměřena na řešení otázky údržby a to jak interní, tak externí. Interní údržba je zaměřena na optimalizaci nákladů a zajištění promítnutí stavu strojních zařízení do plánovacích procesů výroby. Externí údržba pak na kvalitní poskytování servisu zákazníkům a v důsledku toho zkvalitnění jim poskytovaných služeb.

Hlavní přínosy

  • Zachování konkurenceschopnosti na evropském i světovém trhu
  • Úspora nákladů při plánování výroby
  • Zkvalitnění služeb poskytovaných zákazníkům
  • Přesné informace o stavu zakázek, vytíženosti strojů a zaměstnanců
  • Pružné stanovení a následné dodržování dodacích termínů

Vývoj a současný stav

V roce 2014 proběhl upgrade IFS na verzi 8. Pro společnost to znamenalo využití nejen technologicky inovovaného řešení včetně nového klientského prostředí aplikace, tak pokrytí dalších procesů. Hlavním rozšířením byla implementace modulu IFS Aplikace pro zpracování financí a účetnictví samozřejmě včetně provázání na již dříve používané moduly pro výrobu, logistiku a údržbu. Tím došlo k nasazení IFS pro řízení všech klíčových procesů společnosti. Zmínit však můžeme také úspěšné nasazení systému pro elektronické vytěžování faktur s následným schvalovacím workflow a implementaci modulu pro zpracování investičních projektů.

Před další inovací systému IFS se rozšířilo celkové řešení o systém operativního řízení údržby. Tento projekt byl realizován ve spolupráci s externí firmou a opět zvýšil komplexnost pokrytí procesů společnosti BONATRANS.

V současné době probíhá upgrade IFS na verzi 10, který by měl být dokončen na jaře 2023. Cílem projektu je vedle další technologické obnovy systému a implementace integrovaného CRM systému přímo v IFS aplikaci, rovněž revize a aktualizace využívaných procesů a dodaných programových i vlastních úprav systému. Nasazením nové verze dojde také ke sjednocení ERP informačního systému se sesterskou společností MS UTILITIES & SERVICES a.s.. která již IFS ve verzi 10 používá.

Mohlo by vás zajímat

Dokončené projekty střediska IFS Applications

Dokončené projekty střediska IFS Applications

10. 3. 2021

V letošním roce došlo k úspěšnému dokončení upgrade systému IFS Applications na verzi 10 z verze 7.5 ve společnostech VIADRUS a.s. a MS UTILITIES & SERVICES a.s. Společnost VIADRUS a.s. patří k předním českým výrobcům…

Číst více
Kdo nám věří/10. část KABELOVNA Děčín Podmokly, s.r.o.

Kdo nám věří/10. část KABELOVNA Děčín Podmokly, s.r.o.

29. 8. 2022

V dalším díle seriálu „Kdo nám věří“ se můžete podívat, jak jsme pomohli zákazníkovi KABELOVNA Děčín Podmokly, s.r.o. spolehlivě zálohovat jejich virtuální IT infrastrukturu. Zálohování…

Číst více
Kdo nám věří/8.část KASPER KOVO

Kdo nám věří/8.část KASPER KOVO

27. 6. 2022

Dalším naším zákazníkem využívajícím DMS systém M-Files je společnost KASPER KOVO, svoji personální agendu s v něm přehledně zpracovává již od roku 2016. V následujícím referenčním příběhu se…

Číst více
Předpověď pro průmysl v roce 2022 – výroba

Předpověď pro průmysl v roce 2022 – výroba

8. 3. 2022

Ohlédněme se nejdříve zpátky v čase Po turbulencích způsobených pandemií COVID-19 v roce 2020 – která otřásla zpracovatelským průmyslem a odhalila mnoho z jeho zranitelností – nebyl rok 2021…

Číst více