21. 11. 2022
3 min.
Michaela Králová

Kdo nám věří/11. část BONATRANS

Kdo nám věří/11. část BONATRANS

Další naší významnou referencí je společnost BONATRANS, která pracuje s námi dodaným systémem IFS již téměř 20 let.

Přečtěte si, jak systém IFS umožnil společnosti zajistit přesnější přehled a kontrolu nad průběhem zakázek a tím zkvalitnit služby poskytované jejich zákazníkům. Používáním IFS a využitím technologie snímání čárových kódů ve výrobních procesech bylo dosaženo mimo jiné efektů, jako zjednodušení a snížení chybovosti při sběru dat ve výrobních procesech, možnost přesnějšího stanovení výrobních časů jednotlivých výrobních operací, okamžitý přehled o stavu zakázek, získávání přesnějších informací pro výstupní kontrolu a expedici.

O společnosti

BONATRANS GROUP a.s., největší evropský výrobce železničních dvojkolí, patří mezi přední světové firmy ve svém oboru. Své produkty exportuje do více než 80 zemí světa na 5 kontinentech. Firma vyvíjí, vyrábí a dodává široký sortiment jak dvojkolí, tak jeho části jako jsou kola, nápravy, kotouče a obruče pro všechny typy kolejových vozidel od rychlovlaků přes tramvaje po lokomotivy a nákladní vozy. BONATRANS  datuje své kořeny do roku 1965, k založení závodu Železniční dvojkolí v rámci Železáren a drátoven Bohumín. Zásadní krok ke svému dalšímu růstu společnost učinila začátkem roku 2014, kdy koupila významného německého konkurenta GHH-Radsatz, lídra v dodávkách výrobků i komplexních řešení pro nízkopodlažní tramvaje. Na sklonku 2015  úspěšně zahájila dodávky dvojkolí z nového závodu v Indii. Pro BONATRANS v regionu Moravskoslezského kraje pracuje více než  1500 lidí. Tržby společnosti dlouhodobě překračují 5 mld. Kč. BONATRANS vystupuje na trhu pod značkou GHH-BONATRANS, zahrnující i společnosti GHH-Radsatz, Bonatrans India a Bonatrans Asia.

Výběr a implementace systému

Hlavní důraz při výběru informačního systému byl kladen na možnost postupného pokrývání nejdůležitějších podnikových procesů, mezi které patří především oblast výroby. K základním požadavkům, které ovlivňují úspěšnost výrobní společnosti, bezesporu patří potřeba mít přehled o stavu obchodních a výrobních zakázek a schopnost efektivně plánovat výrobní zdroje. IFS Aplikace se díky své komponentové architektuře, technologické vyspělosti a obsáhlé funkcionalitě pokrývající široké spektrum podnikových procesů, staly optimálním řešením pro záměr postupného pokrývání podnikových procesů aplikační funkcionalitou. Nemalá pozornost byla věnována i zárukám stability a perspektivy poskytovatele řešení a zkušenostem implementačního partnera.

Projekt implementace, byl zahájen v červnu 2002 a byl rozdělen do tří základních etap. Během první etapy došlo k realizaci výrobních a přímo navazujících logistických procesů nákupu, expedice a fakturace včetně podpory plánování výroby. Tyto procesy byly aplikačně pokryty vybranými moduly IFS s vazbou na stávající řešení pro oblast financí. Důležité pro tuto etapu bylo vyhodnocování informací o stavu zakázek, vytížení strojů a zaměstnanců a to se podařilo díky využití technologie čárových kódů zajišťujících efektivní a přesný sběr dat z výroby a logistiky. Cílem druhé etapy byla optimalizace implementací pokrytých procesů a optimalizace vypovídací schopnosti celého řešení, a to především v oblasti nastavení reportingových a analytických nástrojů. Třetí etapa pak byla zaměřena na řešení otázky údržby a to jak interní, tak externí. Interní údržba je zaměřena na optimalizaci nákladů a zajištění promítnutí stavu strojních zařízení do plánovacích procesů výroby. Externí údržba pak na kvalitní poskytování servisu zákazníkům a v důsledku toho zkvalitnění jim poskytovaných služeb.

Hlavní přínosy

  • Zachování konkurenceschopnosti na evropském i světovém trhu
  • Úspora nákladů při plánování výroby
  • Zkvalitnění služeb poskytovaných zákazníkům
  • Přesné informace o stavu zakázek, vytíženosti strojů a zaměstnanců
  • Pružné stanovení a následné dodržování dodacích termínů

Vývoj a současný stav

V roce 2014 proběhl upgrade IFS na verzi 8. Pro společnost to znamenalo využití nejen technologicky inovovaného řešení včetně nového klientského prostředí aplikace, tak pokrytí dalších procesů. Hlavním rozšířením byla implementace modulu IFS Aplikace pro zpracování financí a účetnictví samozřejmě včetně provázání na již dříve používané moduly pro výrobu, logistiku a údržbu. Tím došlo k nasazení IFS pro řízení všech klíčových procesů společnosti. Zmínit však můžeme také úspěšné nasazení systému pro elektronické vytěžování faktur s následným schvalovacím workflow a implementaci modulu pro zpracování investičních projektů.

Před další inovací systému IFS se rozšířilo celkové řešení o systém operativního řízení údržby. Tento projekt byl realizován ve spolupráci s externí firmou a opět zvýšil komplexnost pokrytí procesů společnosti BONATRANS.

V současné době probíhá upgrade IFS na verzi 10, který by měl být dokončen na jaře 2023. Cílem projektu je vedle další technologické obnovy systému a implementace integrovaného CRM systému přímo v IFS aplikaci, rovněž revize a aktualizace využívaných procesů a dodaných programových i vlastních úprav systému. Nasazením nové verze dojde také ke sjednocení ERP informačního systému se sesterskou společností MS UTILITIES & SERVICES a.s.. která již IFS ve verzi 10 používá.

Mohlo by vás zajímat

PF 2023

PF 2023

20. 12. 2022

Přejeme Vám krásné Vánoce a nový rok naplněný zdravím, radostí a pracovními i osobními úspěchy. Děkujeme Vám za dosavadní důvěru a těšíme se na další spolupráci.

Číst více
Jak vybrat správný ERP systém – 10 důležitých faktorů

Jak vybrat správný ERP systém – 10 důležitých faktorů

24. 1. 2022

Stojíte před velkým krokem pro celý podnik, který je zcela zásadní. Čeká vás náhrada zastaralého hlavního informačního systému novým produktem, a pokud možno tím nejlepším a nejvhodnějším…

Číst více
Tým CDC Data se představuje/2.díl – Pavel Míl

Tým CDC Data se představuje/2.díl – Pavel Míl

6. 9. 2021

Nedávno jsme vám představili obchodního ředitele Jirku Prokeše, a protože měl rozhovor velký úspěch, rozhodli jsme se v představování pokračovat. Dnes nahlédneme do střediska informačního systému IFS,…

Číst více
M-Files slaví úspěchy: Vyhlášení za společnost roku i ocenění jejího zakladatele

M-Files slaví úspěchy: Vyhlášení za společnost roku i ocenění jejího zakladatele

5. 12. 2022

Společnost M-Files, lídr v oblasti správy informací byla jmenována vítězem v kategorii Společnost roku BIG Awards for Business od Business Intelligence Group. Zároveň její zakladatel a generální ředitel společnosti, Antti Nivala, byl…

Číst více

Manuál - nový servisní systém Od 1. května přecházíme na nový servisní systém - pokyny a manuál jak tento systém ovládat naleznete zde.

ZJISTIT VÍCE