Aktualita
17. 7. 2023
< 1 min.
Michaela Králová

Certifikace ISO

Certifikace ISO

Na kvalitu poskytovaných služeb je v CDC Data kladen velký důraz, proto jsme absolvovali rozsáhlý audit, který nám díky úspěšnému výsledku zajistil hned dvě nové certifikace.

ISO 20000-1:2018 Management služeb pro IT – mezinárodní standard pro systémy řízení IT služeb. Tato norma specifikuje požadavky na zavedení, provoz, udržování a neustálé zlepšování systému řízení IT služeb (ITSMS).

ISO 27001:2013 Bezpečnost informací – mezinárodní standard pro řízení informační bezpečnosti. Tato norma stanovuje požadavky pro zavedení, implementaci, provoz, monitorování, hodnocení, údržbu a zlepšování dokumentovaného systému řízení informační bezpečnosti (ISMS) v rámci kontextu organizace.

Nově získané certifikace doplnily normu ISO 9001:2015, kterou úspěšně obnovujeme již od roku 2016. Soubor těchto certifikací potvrzuje kvalitu našich služeb, funkčnost firemních procesů, důvěryhodnost a dokazuje řádně implementovaný systém řízení informační bezpečnosti a dodržování příslušných požadavků.

Manuál - nový servisní systém Od 1. května přecházíme na nový servisní systém - pokyny a manuál jak tento systém ovládat naleznete zde.

ZJISTIT VÍCE