14. 3. 2022
3 min.
Jiří Prokeš

Kdo nám věří/4. část BONATRANS GROUP a.s.

Kdo nám věří/4. část BONATRANS GROUP a.s.

V dalším díle našeho seriálu zákaznických referencí vám představujeme společnost BONATRANS GROUP a.s. a její referenci na náš systém M-Files.

O společnosti BONATRANS

BONATRANS GROUP a.s., největší evropský výrobce železničních dvojkolí, patří mezi přední světové firmy ve svém oboru. Své produkty exportuje do více než 80 zemí světa na 5 kontinentech. Firma vyvíjí, vyrábí a dodává široký sortiment jak dvojkolí, tak jeho části jako jsou kola, nápravy, kotouče a obruče pro všechny typy kolejových vozidel od rychlovlaků přes tramvaje po lokomotivy a nákladní vozy. BONATRANS datuje své kořeny do roku 1965, k založení závodu Železniční dvojkolí v rámci Železáren a drátoven Bohumín. Zásadní krok ke svému dalšímu růstu společnost učinila začátkem roku 2014, kdy koupila významného německého konkurenta GHH-Radsatz, lídra v dodávkách výrobků i komplexních řešení pro nízkopodlažní tramvaje. Na sklonku 2015 úspěšně zahájila dodávky dvojkolí z nového závodu v Indii. Pro BONATRANS v regionu Moravskoslezského kraje pracuje více než 1500 lidí. Tržby společnosti dlouhodobě překračují 5 mld. Kč. BONATRANS vystupuje na trhu pod značkou GHH-BONATRANS, zahrnující i společnosti GHH-Radsatz, Bonatrans India a Bonatrans Asia.

Situace před nasazením systému M-Files 

S rozvojem společnosti stoupaly nároky na zrychlování a zpřesňování procesů, což se značně dotýkalo i toku dokumentů firmou. Nejsložitější situace byla u interních dokumentů norem a jejich formulářů, jejichž životní cyklus je značně dynamický. Modul DMS systému v rámci firemního ERP systému nesplňoval nároky na univerzálnost a flexibilitu. Proto se v BONATRANS GROUP a.s. rozhodli najít systém pro správu dokumentů obsahující pokročilou funkcionalitu workflow, který by podporoval životní cyklus dle firemních procesů.

Průběh výběrového řízení a výběr systému

Ve výběrovém řízení byl kladen důraz na to, aby správa celého systému umožňovala nastavit veškeré požadavky na workflow dokumentu bez významných uživatelských úprav dodávaných třetí stranou a zároveň, aby byl DMS uživatelsky přívětivý a nevynucoval složitá školení uživatelů. Zásadní vlastností byla také autentikace uživatelů oproti Active Directory a úzká integrace s MS Office. Všechny tyto požadavky systém M-Files splnil, proto zvítězil nad ostatními řešeními. Navíc M- Files umožňuje přehledně definovat workflow dokumentu a změny jeho stavu, případné notifikace a úkoly v grafickém rozhraní, bez nutnosti programátorských zkušeností.

Implementace a ostrý provoz 

K pořízení DMS systému M-Files vedla složitost procesu dokumentů interních norem. Vlastní aplikace, kterou společnost do té doby používala, již nevyhovovala nárokům na sledování stavů dokumentů a rovněž nepokrývala oblast seznámení s těmito dokumenty. Před realizací byla provedena detailní analýza, v rámci které byl zmapo­ván celý současný stav. S ohledem na komplexnost interních procesů byla náročnější a delší než bylo původně zamýšleno. Díky tomu jsme již na začátku implementace získali přehled o funkčnosti systému a navrhli model pro maximální využití jeho možností pro implementovanou agendu.

Vzhledem k tomu, že už samotné výběrové řízení bylo prováděno nad reálným proce-sem a bylo důkladně testováno, zda systémy umožňují nastavit všechno to, co od nich bylo očekáváno, byl systém M-Files zaveden v režimu PoC. To umožnilo systém velmi pružně implementovat i odzkoušet již v průběhu testování. Pan Rajski k tomu uvedl: „Díky zkušenostem implementující firmy jak s procesy, tak se samotným systémem, nedošlo během implementace k větším problémům a vše bylo uskutečněno dle našich požadavků.“

Licenční model systému byl zpočátku vnímán jako nepřehledný a složitý, zejména proto, že M-Files umožňuje licencovat různými způsoby. Díky tomu, že licence nejsou trvalé a lze jejich počty operativně měnit, dospělo se k finálnímu modelu až po nějaké době používání, v rámci které bylo doladěno optimální rozložení a počty konkrétních uživatelů. Vzhledem k tomu, že byl systém nasazován na jeden z nejsložitějších proce­sů dokumentů, respektive na dokument s nejsložitějším životním cyklem, bylo zapotřebí využít vysoké míry konfigurace workflow. Tím se potvrdilo, že je systém opravdu možné variabilně nastavit dle nejrůznějších požadavků zadavatele.

Uživatelé na M-Files nejvíce oceňují transparentnost workflow jednotlivých dokumen­tů. Snadno si sami dohledají, v jakém stavu jednotlivé dokumenty jsou, případně kdo je již schválil a u koho na schválení teprve čekají. Management firmy si cení toho, že hledané dokumenty snadno naleznou, automaticky se jim verzují a mohou používat připojené úkoly.

Budoucí rozvoj 

Prioritou pro další rozvoj je optimální propojení již zavedených systémů s M-files. Dokumenty systém zpracovává dle požadovaného procesu, nicméně aktuálně probíhá rozšíření integrace s dalšími inter­ními systémy, aby bylo možné již existující meta­data efektivně využívat v jiných systémech. Proto je třeba výstupy z M-Files unifikovat tak, aby bylo možné data využít i v dalších systémech.

Další rozvoj v oblasti DMS bude směřován na dokumenty smluv, či využití jednotlivých schvalova­cích workflow na formulářové dokumenty.

Implementované řešení

Produkt M-Files je jedna z deseti nejvýznamnějších světových aplikací pro elektronickou správu dokumentů i správu firemního obsahu. Na jejím základě lze řídit vnitropodnikové procesy a propojovat data z různých firemních aplikací a zabezpečovat přístup ke sdíleným dokumentům. Hlavní výhodou M-Files její jednoduché ovládání, otevřenost, přizpůsobivost a verzování dokumentů.

Dodavatelem DMS & ECM aplikace M-Files je společnost CDC Data s.r.o., autor české lokalizace a obchodní partner společnosti M-Files Inc. pro region České republiky a Slovenska.

Hlavní přínosy

• Přehled nad uloženými dokumenty a snadné vyhledávání

• Workflow – nastavení schvalovacích procesů

• Intuitivní ovládání a příjemné uživatelské prostředí

• Snadná správa a úpravy již vytvořených dokumentů

• Přístup k uloženým dokumentům a datům odkudkoli

• Pohodlné a rychlé sdílení dokumentů v rámci firmy

Mohlo by vás zajímat

Tým CDC Data se představuje/12. díl – Tomáš Holomek

Tým CDC Data se představuje/12. díl – Tomáš Holomek

1. 8. 2022

V dalším rozhovoru bychom vám rádi představili našeho specialistu na kybernetickou bezpečnost, Tomáše Holomka. Jak se Tomáš k této pozici propracoval, jaké služby z této oblasti dokážeme zákazníkům…

Číst více
Pět bezpečnostních postupů a doporučení pro práci se zaměstnanci na home-office

Pět bezpečnostních postupů a doporučení pro práci se zaměstnanci na home-office

6. 5. 2021

S ohledem na nárůst kybernetických hrozeb a s rostoucími obavami IT oddělení ve firmách skrze bezpečné postupy práce se zaměstnanci na home-office, je dobré zvážit některé osvědčené…

Číst více
Kybernetická bezpečnost

Kybernetická bezpečnost

16. 8. 2021

Moderní technologie a práce v online světě se v dnešní době řadí mezi každodenní činnosti. Průměrný Čech se každý den pohybuje po internetu, přijímá a odesílá emaily, používá firemní online…

Číst více
Zvýšení produktivity servisního týmu navzdory globálnímu nedostatku dovedností

Zvýšení produktivity servisního týmu navzdory globálnímu nedostatku dovedností

25. 4. 2022

V poslední době celosvětově klesají dovednosti výkonných pracovníků, proto se servisní organizace stále častěji obracejí na technologie, aby tak čelily zmenšující se zásobě talentů. Vzhledem k nižšímu…

Číst více