15. 5. 2023
3 min.
Michaela Králová

Zvyšování odolnosti aneb sladění správy majetku se strategickými cíli

Zvyšování odolnosti aneb sladění správy majetku se strategickými cíli

Správa podnikových aktiv, zkráceně EAM (Enterprise Asset Management) se stala rozhodujícím faktorem úspěchu podnikání. Kdysi byla EAM považována za doménu provozních manažerů, dnes EAM poskytuje přesné informace v reálném čase vedoucím pracovníkům napříč společností a pomáhá tak formovat strategická a provozní rozhodnutí.

Co je to EAM

EAM, tedy správa podnikových aktiv, zahrnuje systémy pro řízení a správu fyzických aktiv podniku. K lepšímu řízení svých zdrojů potřebuje každá společnost nějaký mechanismus, který podchytí a účinně využije existující informace. EAM umožňuje společnostem s rozsáhlými investičními celky a kontinuálními provozními procesy hospodařit s vlastním hmotným majetkem tak, aby vytvářely a zajišťovaly svůj ekonomický růst a současně byly schopny čelit vysokým nákladům na obnovu. Zjednodušeně se tedy EAM se používá k plánování, optimalizaci, sledování a vykonávání potřebných činností údržby se zohledněním priorit, dovedností, materiálů, nástrojů a informací.

Celopodnikový pohled na podnikání

Se stále rostoucí sítí digitálních dat a aktiv se EAM stala srdcem celého podnikání. Strategická hodnota EAM přináší přesná data v reálném čase a překonává jeho tradiční roli jednoduchého nástroje pro správu aktiv, který podniku umožňuje:

  • Implementaci univerzálních obchodních cílů,
  • standardizované osvědčené postupy a metriky produktivity,
  • lepší správu stárnoucí infrastruktury pro lepší kontrolu nad operačním rizikem,
  • dosažení cílů produktivity, udržitelnosti a regulačních opatření.

Univerzální obchodní cíle

S EAM si společnosti stanovují konzistentní provozní obchodní cíle ve všech lokalitách a geografických oblastech, přičemž berou v úvahu rozdíly v infrastruktuře, pracovní síle a legislativních předpisech v jednotlivých regionech. Tento vyvážený přístup k dosahování obchodních cílů zajišťuje, že každé místo pozitivně přispívá ke společným cílům společnosti.

Jakmile jsou tyto standardy definovány a implementovány, může společnost monitorovat výkon v reálném čase, rychle detekovat a reagovat na nesrovnalosti, jakmile k nim dojde.

Tento citlivý obchodní model umožňuje vedení činit rozhodnutí v daném okamžiku. Pokud například jedno zařízení zažívá dočasné odstávky, zvýší se produktivita v jiném, aby se vyrovnaly odchylky, dokud se situace nevyřeší.

Standardizované osvědčené postupy a produktivita

Technologie EAM poskytuje metriky založené na datech, které umožňují lídrům porovnávat osvědčené postupy podle zařízení. Tento široký dohled umožňuje společnostem rychle identifikovat pracovní modely, které nejlépe vyhovují strategickým potřebám podniku.

Po ověření lze tyto osvědčené postupy zavést na všechna pracoviště a zajistit tak standardizovaný model, který optimalizuje celkovou produktivitu při dosahování strategických firemních cílů.

Efektivní řízení stárnoucí infrastruktury

Stárnoucí infrastruktura představuje pro podnik stále rostoucí riziko s možnostmi výpadků, selhání hardwaru a poškození dat. I když provedení úplného upgradu v rámci celé operace nemusí být proveditelné, podnik musí proaktivně spravovat starší komponenty, aby maximalizoval bezpečnost a minimalizoval poruchy.

Technologie EAM poskytuje dohled v reálném čase, včetně sběru a analýzy dat, hodnocení stavu a upozornění, když úrovně rizika překročí přijatelné prahové hodnoty. Tyto poznatky v reálném čase umožňují podniku proaktivně reagovat na potenciální rizikové scénáře a zajistit kontinuitu podnikání.

Dosáhněte produktivity, udržitelnosti a regulačních cílů

Zatímco dříve byl EAM považován za taktický nástroj zaměřený na výstup fyzických aktiv, rozšířil svou hodnotu na podnik. Spolu s řízením produktivity poskytuje EAM bohaté informace o datech, které pomáhají organizaci se strategickými iniciativami, jako je udržitelnost , kde je za svůj výkon odpovědný podnik.

Podporujte strategické potřeby svého podnikání pomocí IFS Cloud EAM

Naši zákazníci se mohou spolehnout na to, že IFS Cloud EAM poskytuje odolný a neustálý dohled nad všemi aktivy a procesy. Díky přehledům založeným na datech se mohou lídři spolehnout na přesné informace, které jim pomohou informovat o důležitých obchodních rozhodnutích v daném okamžiku.

Zdroj: https://blog.ifs.com/

Mohlo by vás zajímat

IFS Cloud – optimální řešení pro výzvy ve vašem oboru IFS Cloud - ERP na míru pro vaše odvětví

IFS Cloud – optimální řešení pro výzvy ve vašem oboru

8. 1. 2024

Od roku 2020 otřásá světem podnikání řada výzev, počínaje pandemií COVID-19, přes problémy s  dodávkami, rostoucí míru inflace až po geopolitické nepokoje. Ačkoli stejné události ovlivnily…

Číst více
Tým CDC Data se představuje/11. díl – Jaroslav Vlášek

Tým CDC Data se představuje/11. díl – Jaroslav Vlášek

13. 6. 2022

Account manažerem střediska IFS a čerstvým vítězem ankety „Zaměstnanec roku“ je Jaroslav Vlášek. Abychom vám ho blíže představili, položili jsme mu několik otázek. V jeho odpovědích se…

Číst více
Slepé uličky software aneb čemu věnovat pozornost při výběru správného dodavatele

Slepé uličky software aneb čemu věnovat pozornost při výběru správného dodavatele

23. 8. 2021

Je důležité, aby byl váš podnikový software schopen splnit vaše požadavky v oblastech jako je udržitelnost, shromažďování a vykazování dat, transparentnost procesů a další. Ne každý software je…

Číst více
Kybernetické hrozby a jak se před nimi chránit

Kybernetické hrozby a jak se před nimi chránit

27. 3. 2023

Kybernetickými hrozbami nazýváme různé druhy nebezpečí, které vznikají v důsledku zneužití informačních a komunikačních technologií. Zaměřují se na různé cíle, jako jsou například firmy, organizace či jednotlivci. Nejčastějším…

Číst více

Manuál - nový servisní systém Od 1. května přecházíme na nový servisní systém - pokyny a manuál jak tento systém ovládat naleznete zde.

ZJISTIT VÍCE