15. 5. 2023
3 min.
Michaela Králová

Zvyšování odolnosti aneb sladění správy majetku se strategickými cíli

Zvyšování odolnosti aneb sladění správy majetku se strategickými cíli

Správa podnikových aktiv, zkráceně EAM (Enterprise Asset Management) se stala rozhodujícím faktorem úspěchu podnikání. Kdysi byla EAM považována za doménu provozních manažerů, dnes EAM poskytuje přesné informace v reálném čase vedoucím pracovníkům napříč společností a pomáhá tak formovat strategická a provozní rozhodnutí.

Co je to EAM

EAM, tedy správa podnikových aktiv, zahrnuje systémy pro řízení a správu fyzických aktiv podniku. K lepšímu řízení svých zdrojů potřebuje každá společnost nějaký mechanismus, který podchytí a účinně využije existující informace. EAM umožňuje společnostem s rozsáhlými investičními celky a kontinuálními provozními procesy hospodařit s vlastním hmotným majetkem tak, aby vytvářely a zajišťovaly svůj ekonomický růst a současně byly schopny čelit vysokým nákladům na obnovu. Zjednodušeně se tedy EAM se používá k plánování, optimalizaci, sledování a vykonávání potřebných činností údržby se zohledněním priorit, dovedností, materiálů, nástrojů a informací.

Celopodnikový pohled na podnikání

Se stále rostoucí sítí digitálních dat a aktiv se EAM stala srdcem celého podnikání. Strategická hodnota EAM přináší přesná data v reálném čase a překonává jeho tradiční roli jednoduchého nástroje pro správu aktiv, který podniku umožňuje:

  • Implementaci univerzálních obchodních cílů,
  • standardizované osvědčené postupy a metriky produktivity,
  • lepší správu stárnoucí infrastruktury pro lepší kontrolu nad operačním rizikem,
  • dosažení cílů produktivity, udržitelnosti a regulačních opatření.

Univerzální obchodní cíle

S EAM si společnosti stanovují konzistentní provozní obchodní cíle ve všech lokalitách a geografických oblastech, přičemž berou v úvahu rozdíly v infrastruktuře, pracovní síle a legislativních předpisech v jednotlivých regionech. Tento vyvážený přístup k dosahování obchodních cílů zajišťuje, že každé místo pozitivně přispívá ke společným cílům společnosti.

Jakmile jsou tyto standardy definovány a implementovány, může společnost monitorovat výkon v reálném čase, rychle detekovat a reagovat na nesrovnalosti, jakmile k nim dojde.

Tento citlivý obchodní model umožňuje vedení činit rozhodnutí v daném okamžiku. Pokud například jedno zařízení zažívá dočasné odstávky, zvýší se produktivita v jiném, aby se vyrovnaly odchylky, dokud se situace nevyřeší.

Standardizované osvědčené postupy a produktivita

Technologie EAM poskytuje metriky založené na datech, které umožňují lídrům porovnávat osvědčené postupy podle zařízení. Tento široký dohled umožňuje společnostem rychle identifikovat pracovní modely, které nejlépe vyhovují strategickým potřebám podniku.

Po ověření lze tyto osvědčené postupy zavést na všechna pracoviště a zajistit tak standardizovaný model, který optimalizuje celkovou produktivitu při dosahování strategických firemních cílů.

Efektivní řízení stárnoucí infrastruktury

Stárnoucí infrastruktura představuje pro podnik stále rostoucí riziko s možnostmi výpadků, selhání hardwaru a poškození dat. I když provedení úplného upgradu v rámci celé operace nemusí být proveditelné, podnik musí proaktivně spravovat starší komponenty, aby maximalizoval bezpečnost a minimalizoval poruchy.

Technologie EAM poskytuje dohled v reálném čase, včetně sběru a analýzy dat, hodnocení stavu a upozornění, když úrovně rizika překročí přijatelné prahové hodnoty. Tyto poznatky v reálném čase umožňují podniku proaktivně reagovat na potenciální rizikové scénáře a zajistit kontinuitu podnikání.

Dosáhněte produktivity, udržitelnosti a regulačních cílů

Zatímco dříve byl EAM považován za taktický nástroj zaměřený na výstup fyzických aktiv, rozšířil svou hodnotu na podnik. Spolu s řízením produktivity poskytuje EAM bohaté informace o datech, které pomáhají organizaci se strategickými iniciativami, jako je udržitelnost , kde je za svůj výkon odpovědný podnik.

Podporujte strategické potřeby svého podnikání pomocí IFS Cloud EAM

Naši zákazníci se mohou spolehnout na to, že IFS Cloud EAM poskytuje odolný a neustálý dohled nad všemi aktivy a procesy. Díky přehledům založeným na datech se mohou lídři spolehnout na přesné informace, které jim pomohou informovat o důležitých obchodních rozhodnutích v daném okamžiku.

Zdroj: https://blog.ifs.com/

Mohlo by vás zajímat

Pro modernizaci ERP systému IFS si společnost ZAT zvolila CDC Data, svého dlouhodobého IT partnera Upgrade ERP systému IFS

Pro modernizaci ERP systému IFS si společnost ZAT zvolila CDC Data, svého dlouhodobého IT partnera

16. 10. 2023

Společnost ZAT, světový dodavatel automatizace průmyslových procesů, se rozhodla vstoupit do další fáze podnikového rozvoje prostřednictvím modernizace svého ERP systému IFS. Společnost se rozhodla investovat…

Číst více
Jaké výhody vám poskytne programování pomocí low-code nástroje Intrexx?

Jaké výhody vám poskytne programování pomocí low-code nástroje Intrexx?

30. 11. 2021

Low-code programování roste ohromujícím tempem, agentura Forrester dokonce předpovídá tempo růstu až 40 % v průběhu roku 2022. To jsou natolik velká čísla, že tyto platformy již…

Číst více
Fujitsu – Partner roku 2021

Fujitsu – Partner roku 2021

4. 10. 2021

Ve dnech 7. – 8. 9. 2021 jsme se zúčastnili Partnerských dnů Fujitsu 2021, které se konaly v hotelu Akademie Naháč v Choceradech. Na této významné akci se sešlo přes…

Číst více
Levný tisk bez starostí

Levný tisk bez starostí

27. 2. 2023

V podnikovém prostředí, kde firmy tisknou velké objemy dokumentů je velmi výhodná služba pronájmu tiskáren, díky které nemusí investovat do vlastních zařízení. Pronájem obvykle zahrnuje…

Číst více