4. 12. 2023
4 min.
Michaela Králová

Revoluce AI: Od science fiction k chytrým výrobním továrnám

Revoluce AI: Od science fiction k chytrým výrobním továrnám Spojení AI a ERP

Výrobní průmysl prochází obdobím transformace, využívá digitální technologie ke zlepšení svých činností a k vyšší efektivitě provozu.

S nástupem pokročilejších technologií jako je např. Průmysl 4.0, transformace dat a chytré továrny, se umělá inteligence (AI) stává technologickou silou, která od základu změní podobu tohoto odvětví. Umělá inteligence se již neomezuje pouze na science fiction, ale plynule se začleňuje do průmyslu a zahajuje novou éru inteligentní výroby. Díky výkonným algoritmům a analýze dat umožňuje AI výrobcům optimalizovat procesy, zvyšovat kvalitu výrobků a zefektivňovat provoz.

V tomto článku se zaměříme na konkrétní případy použití, zdůrazníme, jak umělá inteligence mění výrobu, a prozkoumáme její dopad na způsob, jakým vyrábíme, sestavujeme a dodáváme výrobky světu. S tím, jak se výrobci vydávají dále do éry AI, zjistí, že mají k dispozici výkonné nástroje pro zvýšení produktivity, snížení nákladů a zajištění nejvyšších standardů kvality. Zavedení těchto inovací a uvědomění si důležitosti kvalitních dat bude klíčem k prosperitě ve stále se vyvíjejícím prostředí moderní výroby.

Podniková simulace s digitálním dvojčetem

Pomocí umělé inteligence se vyvíjejí sofistikované modely digitálních dvojčat. Tyto digitální repliky fyzických výrobních systémů umožňují simulaci, monitorování a optimalizaci v reálném čase. Využitím digitálních dvojčat získávají výrobci možnost virtuálně testovat a zdokonalovat své procesy, čímž se snižují prostoje a zvyšuje celková efektivita. Umělá inteligence tyto modely průběžně aktualizuje, čímž zajišťuje jejich přesnost a odráží neustále se měnící výrobní prostředí.

Přínosy umělé inteligence při předvídání nabídky a poptávky

Díky digitálnímu dvojčeti mohou výrobci získat cenné poznatky a přizpůsobit se měnícím se požadavkům trhu. Využitím umělé inteligence v rámci předvídání dodávek a poptávky, plánování a optimalizace plánování mohou výrobci zefektivnit své operace pro dosažení maximální efektivity. Navíc vzhledem k přetrvávajícím výzvám souvisejícím s rostoucími náklady na pracovní sílu, náklady na suroviny a problémy v dodavatelském řetězci má AI potenciál pomoci výrobcům překonat ekonomické překážky a získat konkurenční výhodu.

Předpovídání poptávky je klíčovou součástí moderní výroby. V kombinaci s externími datovými zdroji a poznatky na bázi umělé inteligence projde výraznou proměnou. Integrace umělé inteligence s předpovídáním poptávky nabízí širokou škálu možností a zvyšuje přesnost předpovědí.

Například zákazníci, jejichž prodej je závislý na klimatických podmínkách – jako je potravinářský a nápojový průmysl – mohou očekávat zvýšení přesnosti předpovědi až o 78 % ve srovnání se stávajícími modely plánování poptávky. Předpověď poptávky řízená událostmi, která je poháněna vnějšími faktory, jako je například vývoj počasí, využívá sílu umělé inteligence k předvídání změn v poptávce, které by jinak mohly být přehlédnuty. Zohledněním těchto faktorů se mohou výrobci efektivněji připravit na změny na trhu.

Řízení dodavatelského řetězce je komplexní proces, ve kterém hraje umělá inteligence zásadní roli. Díky pokročilým algoritmům a schopnostem analýzy dat pomáhá AI optimalizovat tuto složitou síť předpovídáním průběhu poptávky, řízením úrovně zásob a navrhováním efektivních logistických tras. Tím, že zaujímá proaktivní postoj, AI zajišťuje, aby výrobci zůstali pružní a minimalizovali zpoždění nebo vznik nadměrných zásob. Díky tomu je proces dodavatelského řetězce celkově účinnější a efektivnější.

Zmírnění složitého uspořádání pomocí optimalizace plánování

Výrobci v oblasti průmyslu čelí mnoha provozním výzvám a jednou z největších je řízení složitých plánovacích linek. Integrace umělé inteligence však představuje řadu příležitostí k optimalizaci a zlepšení. Využitím modulu IFS pro optimalizaci plánování a rozvrhování již výrobci využívají výhod vizuálního plánování a předvídání výroby na bázi AI.

Kromě toho se umělá inteligence rozšiřuje i do oblasti předvídání zásob a jejich umístění, což je klíčový prvek pro dosažení efektivity výroby. Pomocí AI mohou výrobci usnadnit optimalizaci procesů, využívat pokročilé algoritmy k důkladnému zkoumání dat a určování oblastí pro zlepšení, což v konečném důsledku vede ke zvýšení efektivity, snížení plýtvání a úspoře energie.

Umělá inteligence je víc než jen technologický nástroj – je to fascinující nástroj, který transformuje výrobu v efektivnější, udržitelnější a bezpečnější odvětví. Výhody AI se například rozšiřují na autonomní vozidla a vysokozdvižné vozíky, které mohou řídit manipulaci s materiálem a posunout provoz v dílnách na novou úroveň. AI také zjednodušuje tvorbu kontrolních seznamů údržby majetku a poskytuje neocenitelné informace o řízení výkonnosti prostředků (APM), což umožňuje přechod od plánované ke skutečně předvídatelné údržbě.

Snížení odpadu a zajištění kontroly kvality

Minimalizace průmyslového odpadu při současném zabezpečení zůstává i nadále přetrvávajícím problémem; průmyslový odpad z výroby představuje nejméně 50 % odpadu vznikajícího v celosvětovém měřítku. Pro řešení tohoto problému se jako slibné řešení objevila umělá inteligence, která umožňuje dosáhnout křehké rovnováhy mezi kontrolou kvality a snižováním množství odpadu tím, že zvyšuje naši schopnost činit zásadní, složitá a velkoobjemová rozhodnutí. Díky systémům poháněným umělou inteligencí mohou nyní výrobci optimalizovat své operace a přijímat informovanější rozhodnutí, což vede ke snížení množství odpadu a zvýšení efektivity.

Klíčová aplikace je například v oblasti kontroly kvality, kde mají hlavní slovo systémy počítačového vidění řízené umělou inteligencí. Tyto systémy důsledně kontrolují výrobky, čímž udržují standard vysoce kvalitní výroby a zároveň snižují potřebu pracných manuálních kontrol. Nakonec se umělá inteligence rozšiřuje i do oblasti řízení životního cyklu výrobků (PLM), kde řídí celý životní cyklus výrobků, informuje o procesech návrhu a výroby výrobků, což vede k opakovaným vylepšením a vyšší kvalitě výstupů.

Monitorování procesů je další oblastí, která se hodí pro použití umělé inteligence a nabízí kontrolu výrobních procesů v reálném čase. Díky neustálé pozornosti a rychlým úpravám AI zajišťuje, že kvalita zůstane nekompromisní a efektivita bude trvale optimalizována. Tato dynamická kontrola v reálném čase zlepšuje celkový výrobní proces.

V oblasti zjišťování anomálií se generativní umělá inteligence blýská jako samoučící se strážce. Průběžně analyzuje datové toky, identifikuje běžné vzorce a vyvíjí své chápání toho, co představuje anomálie. Tato schopnost samoučení jí umožňuje proaktivně detekovat a upozorňovat operátory na vznikající problémy, což umožňuje výrobcům přijímat nápravná opatření dříve, než ovlivní výrobu.

Pohyb vpřed: Jak může umělá inteligence pomoci vaší organizaci

Vzhledem k tomu, že se všechny tyto případy použití umělé inteligence stávají dostupnými, jejich význam se u jednotlivých výrobců liší a liší se i způsob, jakým je chtějí využít.

Jak tedy začít?

  1. Uvědomte si zásadní význam kvalitních dat, protože ta jsou základem pro informovaná rozhodnutí, optimalizaci procesů a kvalitu výrobků. Poté zaveďte opatření, aby data byla přesná.
  2. Vyhodnoťte své procesy a vytvořte strategický plán, přičemž upřednostněte ty, u nichž má integrace umělé inteligence největší potenciál návratnosti investic.
  3. Identifikujte úzká místa nejlépe pro sledování anomálií AI, čímž získáte neocenitelné poznatky o jejich příčinách a umožníte jejich snížení.

Závěr

Závěrem lze konstatovat, že integrace umělé inteligence do průmyslových procesů přináší mnoho výhod, jakými jsou optimalizace, zvyšování kvality výrobků a efektivní řízení celého výrobního cyklu. V tomto směru vyniká IFS Cloud, který s využitím AI poskytuje výrobcům výkonné nástroje pro zvýšení produktivity a konkurenceschopnosti. Pro ty, kteří hledají inovativní řešení pro své výrobní procesy, je IFS Cloud s AI tím správným partnerem. Pokud máte zájem o bližší informace nebo konzultace, neváhejte nás kontaktovat. Navštivte také naši webovou stránku, kde naleznete podrobnější informace o možnostech, které IFS Cloud s AI přináší pro váš průmyslový podnik. Jsme zde pro vás, abychom společně přinesli vaší firmě do budoucnosti přínosy nejmodernějších technologií.

zdroj: https://blog.ifs.com

Mohlo by vás zajímat

Aston Martin Cognizant F1™ Team očekává od IFS efektivitu a vítězství v závodech

Aston Martin Cognizant F1™ Team očekává od IFS efektivitu a vítězství v závodech

5. 9. 2022

V rychle se rozvíjejícím prostředí a pod velkým tlakem soutěže Formule 1™, jsou přesnost, rychlost a organizace to klíčové. Team Aston Martin Cognizant F1™ s více než 500…

Číst více
Pět hlavních důvodů proč zvolit IFS

Pět hlavních důvodů proč zvolit IFS

1. 11. 2021

O ERP systému IFS jsme publikovali již několik článků, ale nyní pro vás máme rekapitulaci nejsilnějších stránek tohoto inovativního celopodnikového systému, které jej odlišují od…

Číst více
4 jednoduché tipy, které vám ušetří přes 10 000 korun za elektřinu

4 jednoduché tipy, které vám ušetří přes 10 000 korun za elektřinu

7. 1. 2022

CDC Data a chytrá domácnost Loxone Naše společnost se zabývá technologiemi už přes 25 let a díky tomu zkrátka víme, co a jak má fungovat. Rozšiřujeme naše portfolio…

Číst více
Společnost M-Files jako nejlepší sada funkcí v ocenění od TrustRadius

Společnost M-Files jako nejlepší sada funkcí v ocenění od TrustRadius

6. 3. 2023

Společnost M-Files, lídr v oblasti správy informací, byla oceněna za úspěšné implementace, vysokou spokojenost zákazníků a návratnost investic. TrustRadius ocenil společnost M-Files jak cenou za nejlepší sadu…

Číst více

Manuál - nový servisní systém Od 1. května přecházíme na nový servisní systém - pokyny a manuál jak tento systém ovládat naleznete zde.

ZJISTIT VÍCE