5. 2. 2024
5 min.
Michaela Králová

Očekávané trendy v ICT pro rok 2024

Očekávané trendy v ICT pro rok 2024 Očekávané trendy v ICT pro rok 2024

Aktuální trendy v oblasti efektivní informační a komunikační infrastruktury a zároveň hlavní témata, která budou hýbat naším oborem v roce 2024 zahrnují několik klíčových oblastí, zaměřených zejména na zlepšení rychlosti, spolehlivosti, bezpečnosti a udržitelnosti systémů. Zde vám představujeme některé z nich:

1. Kybernetická bezpečnost

Nejvýraznějším a nejskloňovanějším tématem v roce 2024 bude beze sporu kybernetická bezpečnost, díky příchodu NIS2 s výrazným důrazem na pokročilé bezpečnostní technologie a strategie. S rostoucím počtem kybernetických hrozeb a se zvyšujícími se opatřeními se organizace budou zaměřovat na posílení svých obranných mechanismů prostřednictvím pokročilého šifrování end-to-end, vylepšeného monitorování hrozeb a automatizovaných systémů pro reakci na incidenty. Tyto opatření budou doplněna o školení zaměstnanců a osvětu o kybernetické bezpečnosti, aby se minimalizovalo riziko útoků a zvýšila odolnost infrastruktury proti potenciálním bezpečnostním hrozbám. Vývoj a implementace těchto pokročilých bezpečnostních opatření budou nezbytné nejen pro splnění povinností plynoucích z nové směrnice, ale i pro ochranu citlivých dat a zajištění bezpečného a spolehlivého provozu informačních systémů v digitálně propojeném světě.

2. Rozšíření Wi-Fi

Wi-Fi 6E využívá nově uvolněné frekvenční pásmo 6 GHz, což umožňuje ještě vyšší rychlosti a menší zácpy, poskytující čistší spektrum pro bezdrátovou komunikaci, proto je Wi-Fi 6E zvláště významná pro aplikace vyžadující velké šířky pásma a nízkou latenci, jako jsou virtuální a rozšířená realita. Od budoucí Wi-Fi 7 (802.11be), která by měla být vydána v průběhu roku 2024, se očekává, že její standard zásadně posune hranice bezdrátových sítí tím, že nabídne ještě vyšší rychlosti, zlepšenou efektivitu přenosu dat a lepší podporu pro simultánní přenos dat v hustě osídlených prostředích. Wi-Fi 7 má potenciál dosáhnout rychlostí přesahujících 30 Gbps.

3. Umělá inteligence a strojové učení

Integrace umělé inteligence (AI) a strojového učení (ML) do informačních infrastruktur bude hrát klíčovou roli při zvyšování efektivity, zpracování a analýze velkých objemů dat a v automatizaci složitých procesů. Už nyní se s umělou inteligencí můžete setkat v ERP IFS Cloud, v DMS M-Files, či dalších našich produktech. Tyto technologie umožňují organizacím nejen rychle identifikovat a reagovat na vzory a trendy v datech, ale také posilují bezpečnostní protokoly prostřednictvím prediktivní analýzy a automatizované detekce hrozeb. AI a ML pomůžou v optimalizaci síťového provozu, předpovídání potřeb údržby a zlepší uživatelské interakce skrze personalizované služby a inteligentní asistenty. Dále tyto technologie podpoří vývoj pokročilých bezpečnostních systémů, které se učí z detekovaných hrozeb a neustále se zdokonalují v prevenci proti kybernetickým útokům. V oblasti výzkumu a vývoje AI a ML přinášejí průlomové inovace, které transformují průmyslové sektory, zdravotnictví, finanční služby a mnoho dalších oblastí, čímž otevírají nové možnosti pro efektivní a inteligentní řešení komplexních problémů a výzev současného digitálního světa.

4. Udržitelnost a zelené IT

Efektivita energie a snižování uhlíkové stopy IT infrastruktur se stávají důležitými faktory při návrhu a provozu datových center a sítí. Tento trend zahrnuje vývoj a nasazení energeticky účinnějšího hardwaru, optimalizaci software pro nižší spotřebu energie a využití obnovitelných zdrojů energie. Organizace se budou více zaměřovat na design a správu IT systémů s ohledem na jejich energetickou efektivitu, budou zavádět pokročilé technologie pro chlazení a přijmou cloudové služby pro zvýšení efektivity zpracování dat. Zároveň se budou rozvíjet iniciativy pro recyklaci elektronického odpadu a zavádět principy cirkulární ekonomiky do životního cyklu IT produktů. Tyto kroky nejenže pomáhají snižovat emise skleníkových plynů a spotřebu energie, ale také podporují sociální odpovědnost organizací a přispívají k širším globálním cílům udržitelného rozvoje, čímž IT sektor hraje aktivní roli v ochraně životního prostředí a podporuje přechod na udržitelnější budoucnost.

5. Blockchain a decentralizované technologie

Blockchain a decentralizované technologie budou významně transformovat různé sektory tím, že nabízejí vyšší úroveň transparentnosti, bezpečnosti a efektivity v digitálních transakcích a procesech. Tyto technologie umožňují bezpečné a nezměnitelné ukládání dat bez potřeby centralizované autority, což má široké uplatnění od finančních služeb, přes správu dodavatelských řetězců, až po digitální identity a hlasovací systémy. Blockchainové aplikace, jako jsou inteligentní kontrakty, automatizují dohody a transakce na základě předem definovaných podmínek, čímž zvyšují efektivitu a snižují možnosti pro podvody nebo chyby. V oblasti financí blockchain podporuje vznik decentralizovaných financí (DeFi), které nabízejí alternativu k tradičním bankovním a finančním službám s větší přístupností a transparentností. V průmyslu a výrobě blockchain zlepšuje sledovatelnost produktů, což umožňuje spotřebitelům ověřit pravost a původ zboží. Také v oblasti energetiky blockchain podporuje vznik decentralizovaných energetických sítí, umožňující efektivnější distribuci a výměnu obnovitelné energie. Tyto inovace nejen že zvyšují důvěru a spolehlivost v digitálních ekosystémech, ale také otevírají cestu k novým modelům spolupráce a podnikání, které jsou základem pro transparentnější a spravedlivější digitální ekonomiku.

6. Internet věcí (IoT)

Rozšíření IoT zařízení a sítí bude pokračovat v transformaci průmyslových, komerčních i domácích prostředí, s důrazem na integraci a automatizaci systémů. Už nyní např. umožňuje propojení a komunikaci mezi širokým spektrem zařízení, od domácích spotřebičů přes vozidla až po senzory v průmyslových zařízeních. Tato rozsáhlá síť inteligentních zařízení generuje obrovské množství dat, která, když jsou správně analyzována a využita, mohou výrazně zvýšit efektivitu, snížit náklady a podpořit udržitelný rozvoj. V průmyslu IoT umožňuje přechod k chytřejší výrobě a automatizaci procesů prostřednictvím přesnějšího monitorování a údržby zařízení v reálném čase, což minimalizuje výpadky a zvyšuje produktivitu. V oblasti smart home technologií IoT přispívá k bezpečnějšímu a pohodlnějšímu bydlení díky automatizaci domácích systémů, energetické efektivitě a personalizovaným uživatelským zážitkům. V sektoru zdravotní péče IoT zařízení pomáhají lékařům sledovat zdravotní stav pacientů na dálku, což zlepšuje výsledky léčby a umožňuje personalizovanou péči. Navíc, využití IoT v chytrých městech zlepšuje správu městských služeb, jako je osvětlení, doprava a správa odpadů, čímž zvyšuje kvalitu života obyvatel. Integrace AI a strojového učení do IoT infrastruktury navíc umožňuje ještě sofistikovanější analýzu dat a prediktivní údržbu, což otevírá nové možnosti pro inovace a efektivitu. IoT tedy představuje klíčový prvek v budování inteligentnějších, bezpečnějších a udržitelnějších prostředí v různých oblastech lidské činnosti.

7. Quantum Computing

Ačkoli jsou stále v raných fázích vývoje, kvantové výpočty přinášejí potenciál pro řešení komplexních problémů napříč různými oblastmi, od kryptografie po farmaceutický vývoj, díky schopnosti provádět výpočty rychleji a efektivněji než tradiční počítače. S využitím principů kvantové mechaniky mohou kvantové počítače simulovat molekuly pro urychlení vývoje léků a optimalizovat finanční modely s vysokou přesností. Ačkoliv se kvantové výpočty stále vyvíjejí a čelí technickým výzvám jako stabilita kvantových stavů, jejich pokrok slibuje revoluční změny v mnoha odvětvích tím, že překonává omezení současné výpočetní kapacity.

Tyto trendy odrážejí rychlý vývoj technologií a měnící se potřeby společnosti a průmyslu, kde hlavními cíli jsou zvýšení efektivity, bezpečnosti a udržitelnosti informačních a komunikačních systémů.

Mohlo by vás zajímat

Jaké výhody vám poskytne programování pomocí low-code nástroje Intrexx?

Jaké výhody vám poskytne programování pomocí low-code nástroje Intrexx?

30. 11. 2021

Low-code programování roste ohromujícím tempem, agentura Forrester dokonce předpovídá tempo růstu až 40 % v průběhu roku 2022. To jsou natolik velká čísla, že tyto platformy již…

Číst více
Digitalizace neznamená konec klasického tisku

Digitalizace neznamená konec klasického tisku

14. 2. 2022

„Trh s tiskovými řešeními je velký a pestrý a lidé tisknout chtějí i potřebují navzdory postupující digitalizaci,“ říká Michael Vojtek, který má ve společnosti CDC Data na starosti Středisko…

Číst více
Nezbytné technologie pro úspěšnou automatizaci ve výrobě

Nezbytné technologie pro úspěšnou automatizaci ve výrobě

6. 6. 2022

Data nám ukazují, že nejlepšími výrobci ve své třídě jsou ti, kteří migrovali z manuálních procesů na elektronickou automatizaci kvality procesů. Ale aby to všechno fungovalo…

Číst více
Phishing – kybernetický útok, který doslova číhá na každém kroku

Phishing – kybernetický útok, který doslova číhá na každém kroku

22. 5. 2023

Phishing je v současné době celosvětově nejčetnějším kybernetickým útokem a to z toho důvodu, že je jednoduchý na provedení a bohužel ve velkém procentu i účinný. Jeho pojmenování pochází z anglického…

Číst více