20. 2. 2023
2 min.
Michaela Králová

Outsourcing IT služeb

Outsourcing IT služeb

IT outsourcing je proces, kdy organizace přenáší určité aspekty svých informačních technologií na externí společnosti nebo dodavatele. Tato služba se stala v posledních letech velmi populární, protože spolehlivá IT infrastruktura a technologie jsou dnes nezbytné pro většinu firem.

Mezi hlavní výhody outsourcingu IT služeb patří:

  1. Snížení nákladů: IT outsourcing může pomoci organizacím snížit náklady na nákup a údržbu hardware a software, a také na vytváření a udržování interního IT týmu.
  2. Zlepšení kvality: Specializované externí společnosti mají přístup k moderním technologiím a know-how, což jim umožňuje poskytovat lepší služby, které mohou organizaci pomoci zvýšit výkon a produktivitu.
  3. Zvýšení flexibility: Outsourcing IT služeb může organizaci umožnit snadněji a rychleji se přizpůsobit změnám v oblasti IT. Externí společnosti mohou poskytovat služby na dočasné bázi nebo na základě smluv, což umožňuje organizaci snadno a rychle reagovat na požadavky trhu a změny v oblasti IT.

Možnosti outsourcingu

Outsourcing můžeme dělit podle mnoha kritérií a rozsahu poskytovaných služeb. Jedno ze základních členění je také podle toho, zda jsou zaměstnanci poskytováni v plném pracovním úvazku nebo vzdáleně.

Outsourcing s plným úvazkem (full-time outsourcing) znamená, že zaměstnanci poskytovatele jsou přiděleni k zákaznickému projektu na plný úvazek. Tento typ outsourcingu poskytuje zákazníkovi větší kontrolu nad prací zaměstnanců a může být vhodný pro zákazníky, kteří potřebují přímou a neustálou podporu.

Zaměstnanci, kteří jsou poskytnuti na plný úvazek, pracují na pracovišti klienta a jsou řízeni klientem. Většinou jsou vedeni podle interních pravidel a směrnic klienta a mohou se podílet na stejných projektech jako ostatní interní zaměstnanci. Externí společnost, která poskytuje tuto službu, je zodpovědná za nábor a výběr zaměstnanců, kteří jsou vhodní pro práci u klienta. Dále jsou zodpovědní za platby a benefity pro tyto zaměstnance.

Pro klienta může být tato forma outsourcingu výhodným řešením, protože může získat kvalifikované zaměstnance bez nutnosti vést celý náborový proces a poskytovat výhody a benefity.

Outsourcing na dálku (remote outsourcing) poskytuje zaměstnance poskytovatele pracující vzdáleně. To může být výhodné pro zákazníky, kteří potřebují odborníky na specifické projekty nebo úkoly, ale nechtějí, aby se zaměstnanci poskytovatele přidali k jejich týmu na plný úvazek. Vzdálené outsourcingové týmy mohou poskytovat pružnost a efektivitu, zejména pokud jsou zaměstnanci poskytovatele na různých geografických místech.

Možná rizika a výběr spolehlivého partnera

Při outsourcingu IT služeb je třeba zohlednit i možná rizika, jako jsou bezpečnostní hrozby, snížení kontroly nad IT procesy a závislost na externích dodavatelích. Je proto důležité pečlivě vybrat společnost, která bude zajišťovat outsourcované služby.

Pro výběr solidní společnosti existuje několik faktorů, které byste neměli opomenout:

  • Vyberte si společnost s dobrou reputací: Zjistěte, jaká je pověst společnosti, se kterou plánujete spolupracovat. Podívejte se na recenze a reference od jejích stávajících nebo bývalých zákazníků a zjistěte, zda jsou spokojeni se službami, které společnost poskytuje.
  • Ověřte si zkušenosti: Podívejte se na to, jak dlouho společnost působí na trhu a zda má zkušenosti s poskytováním služeb, které potřebujete.
  • Zkontrolujte kvalifikaci zaměstnanců: Zajímejte se o kvalifikaci a zkušenosti zaměstnanců společnosti, kteří budou na vašem projektu pracovat.
  • Zjistěte cenovou náročnost: Srovnejte ceny a poplatky mezi různými společnostmi, abyste získali konkurenceschopnou nabídku a zvažte jestli je to ve vašich finančních možnostech.
  • Zaměřte se na komunikaci: Je důležité najít společnost, se kterou bude jednoduchá a přímá komunikace, aby bylo možné rychle reagovat na případné problémy a požadavky.
  • Zkontrolujte bezpečnost: Společnost by měla mít jasně definované postupy pro zajištění bezpečnosti dat a informací, se kterými pracují.

Troufáme si říct, že CDC Data tato kritéria splňuje ve všech ohledech a dokáže poskytnout outsourcing jak na plný úvazek, tak na dálku. Oslovte nás pro získání více informací a zjištění možnosti spolupráce.

Mohlo by vás zajímat

Tým CDC Data se představuje/11. díl – Jaroslav Vlášek

Tým CDC Data se představuje/11. díl – Jaroslav Vlášek

13. 6. 2022

Account manažerem střediska IFS a čerstvým vítězem ankety „Zaměstnanec roku“ je Jaroslav Vlášek. Abychom vám ho blíže představili, položili jsme mu několik otázek. V jeho odpovědích se…

Číst více
Tým CDC Data se představuje/1. díl – rozhovor s obchodním ředitelem CDC Data

Tým CDC Data se představuje/1. díl – rozhovor s obchodním ředitelem CDC Data

9. 8. 2021

Obchodním ředitelem a vedoucím našeho oddělení obchodu a marketingu je Jiří Prokeš. U CDC Data působí téměř od samotného založení společnosti v roce 1997, má tedy bohatou praxi a cenné…

Číst více
Práce z domu může být efektivní a plnohodnotná díky M-Files

Práce z domu může být efektivní a plnohodnotná díky M-Files

17. 6. 2020

Vzhledem k současné koronavirové pandemii pracuje spousta lidí z domova, tedy formou homeoffice a každý se s tím vypořádává, jak může. Efektivita jejich práce záleží zejména na dostupnosti firemních informací…

Číst více
Nový intranet v CDC Data

Nový intranet v CDC Data

30. 8. 2021

Na jaře roku 2021 jsme v CDC Data zavedli nový multiplatformní nástroj Intrexx od německé společnosti United Planet GmbH, který nabízí vytváření aplikací, firemních extranetů a intranetů.…

Číst více

Manuál - nový servisní systém Od 1. května přecházíme na nový servisní systém - pokyny a manuál jak tento systém ovládat naleznete zde.

ZJISTIT VÍCE