20. 2. 2023
2 min.
Michaela Králová

Outsourcing IT služeb

Outsourcing IT služeb

IT outsourcing je proces, kdy organizace přenáší určité aspekty svých informačních technologií na externí společnosti nebo dodavatele. Tato služba se stala v posledních letech velmi populární, protože spolehlivá IT infrastruktura a technologie jsou dnes nezbytné pro většinu firem.

Mezi hlavní výhody outsourcingu IT služeb patří:

  1. Snížení nákladů: IT outsourcing může pomoci organizacím snížit náklady na nákup a údržbu hardware a software, a také na vytváření a udržování interního IT týmu.
  2. Zlepšení kvality: Specializované externí společnosti mají přístup k moderním technologiím a know-how, což jim umožňuje poskytovat lepší služby, které mohou organizaci pomoci zvýšit výkon a produktivitu.
  3. Zvýšení flexibility: Outsourcing IT služeb může organizaci umožnit snadněji a rychleji se přizpůsobit změnám v oblasti IT. Externí společnosti mohou poskytovat služby na dočasné bázi nebo na základě smluv, což umožňuje organizaci snadno a rychle reagovat na požadavky trhu a změny v oblasti IT.

Možnosti outsourcingu

Outsourcing můžeme dělit podle mnoha kritérií a rozsahu poskytovaných služeb. Jedno ze základních členění je také podle toho, zda jsou zaměstnanci poskytováni v plném pracovním úvazku nebo vzdáleně.

Outsourcing s plným úvazkem (full-time outsourcing) znamená, že zaměstnanci poskytovatele jsou přiděleni k zákaznickému projektu na plný úvazek. Tento typ outsourcingu poskytuje zákazníkovi větší kontrolu nad prací zaměstnanců a může být vhodný pro zákazníky, kteří potřebují přímou a neustálou podporu.

Zaměstnanci, kteří jsou poskytnuti na plný úvazek, pracují na pracovišti klienta a jsou řízeni klientem. Většinou jsou vedeni podle interních pravidel a směrnic klienta a mohou se podílet na stejných projektech jako ostatní interní zaměstnanci. Externí společnost, která poskytuje tuto službu, je zodpovědná za nábor a výběr zaměstnanců, kteří jsou vhodní pro práci u klienta. Dále jsou zodpovědní za platby a benefity pro tyto zaměstnance.

Pro klienta může být tato forma outsourcingu výhodným řešením, protože může získat kvalifikované zaměstnance bez nutnosti vést celý náborový proces a poskytovat výhody a benefity.

Outsourcing na dálku (remote outsourcing) poskytuje zaměstnance poskytovatele pracující vzdáleně. To může být výhodné pro zákazníky, kteří potřebují odborníky na specifické projekty nebo úkoly, ale nechtějí, aby se zaměstnanci poskytovatele přidali k jejich týmu na plný úvazek. Vzdálené outsourcingové týmy mohou poskytovat pružnost a efektivitu, zejména pokud jsou zaměstnanci poskytovatele na různých geografických místech.

Možná rizika a výběr spolehlivého partnera

Při outsourcingu IT služeb je třeba zohlednit i možná rizika, jako jsou bezpečnostní hrozby, snížení kontroly nad IT procesy a závislost na externích dodavatelích. Je proto důležité pečlivě vybrat společnost, která bude zajišťovat outsourcované služby.

Pro výběr solidní společnosti existuje několik faktorů, které byste neměli opomenout:

  • Vyberte si společnost s dobrou reputací: Zjistěte, jaká je pověst společnosti, se kterou plánujete spolupracovat. Podívejte se na recenze a reference od jejích stávajících nebo bývalých zákazníků a zjistěte, zda jsou spokojeni se službami, které společnost poskytuje.
  • Ověřte si zkušenosti: Podívejte se na to, jak dlouho společnost působí na trhu a zda má zkušenosti s poskytováním služeb, které potřebujete.
  • Zkontrolujte kvalifikaci zaměstnanců: Zajímejte se o kvalifikaci a zkušenosti zaměstnanců společnosti, kteří budou na vašem projektu pracovat.
  • Zjistěte cenovou náročnost: Srovnejte ceny a poplatky mezi různými společnostmi, abyste získali konkurenceschopnou nabídku a zvažte jestli je to ve vašich finančních možnostech.
  • Zaměřte se na komunikaci: Je důležité najít společnost, se kterou bude jednoduchá a přímá komunikace, aby bylo možné rychle reagovat na případné problémy a požadavky.
  • Zkontrolujte bezpečnost: Společnost by měla mít jasně definované postupy pro zajištění bezpečnosti dat a informací, se kterými pracují.

Troufáme si říct, že CDC Data tato kritéria splňuje ve všech ohledech a dokáže poskytnout outsourcing jak na plný úvazek, tak na dálku. Oslovte nás pro získání více informací a zjištění možnosti spolupráce.

Mohlo by vás zajímat

Global Partner Conference M-Files 2023

Global Partner Conference M-Files 2023

26. 6. 2023

Každoroční celosvětová partnerská konference společnosti M-Files se uskutečnila 15. – 18. května v Cancúnu v Mexiku. V rámci setkání proběhlo ocenění partnerů a zároveň měla celá partnerská komunita společnosti M-Files příležitost získat…

Číst více
Schvalování dokumentů –  Princip čtyř očí

Schvalování dokumentů – Princip čtyř očí

21. 6. 2021

V zásadě je koncept Schválení čtyřma očima jednoduchý – jde pouze o to přimět dva různé lidi, aby schválili nějaký typ akce, než ji bude možné…

Číst více
IFS vyhlásilo vítěze soutěže IFS CHANGE FOR GOOD SUSTAINABILITY AWARDS 2021

IFS vyhlásilo vítěze soutěže IFS CHANGE FOR GOOD SUSTAINABILITY AWARDS 2021

18. 10. 2021

Náš významný partner, společnost IFS, v letošním roce spustila program IFS CHANGE FOR GOOD SUSTAINABILITY AWARDS, jehož cílem je ocenit z celosvětové zákaznické komunity IFS ty, kteří…

Číst více
Kdo nám věří/11. část BONATRANS

Kdo nám věří/11. část BONATRANS

21. 11. 2022

Další naší významnou referencí je společnost BONATRANS, která pracuje s námi dodaným systémem IFS již téměř 20 let. Přečtěte si, jak systém IFS umožnil společnosti zajistit…

Číst více