Minimalizace prostojů s IFS Cloud ve výrobním závodě

Výrobci jsou nuceni být stále efektivnější a zároveň se honit za klesajícími ziskovými maržemi.  To je patrné ze shrnutí „Výhled výroby“, které zdůrazňuje, že být efektivní znamená, že by se měla zvýšit automatizace na výrobní lince.  Větší automatizace znamená větší závislost na strojích, které jsou součástí výrobního procesu.  Mohou to být roboty svařující panely, dopravník v lahvárně nebo CNC stroj.

Každá součást výrobního procesu se stává důležitější a porucha jednoho z těchto strojů má okamžitý dopad na termíny dodávek a ziskové marže.

Proč tedy neautomatizovat i proces přivolání opraváře?

Propojením výrobních strojů se systémem EAM (Enterprise Asset Management) lze opraváři se správnou úrovní kompetencí oznámit, že na výrobní lince došlo k problému, jakmile k němu dojde, takže se minimalizuje doba odstávky zastaveného stroje.

Za tímto účelem musí systém EAM „vědět“, kde se opraváři nacházejí, a že jsou vyškoleni na správnou úroveň způsobilosti k opravě zastaveného stroje. Jednotná databáze a otevřená architektura systému IFS Cloud je jako stvořená k tomu, abyste věděli, kde se technici nacházejí a zda mají potřebné dovednosti k opravě. Propojuje monitorování stroje s údaji uloženými v záznamech techniků. Poté pomocí plánovacího enginu vyhledá nejbližší dostupné pracovníky, aby zkrátil dobu odstávky zastaveného stroje.

Systém IFS Cloud nyní posouvá tuto funkci na další úroveň.

Protože IFS Cloud poskytuje EAM s ERP a FEM v jedné databázi, je možné propojit oznámení o zastaveném stroji s plánem výroby a vyhledat náhradní stroje, které by mohly být k dispozici pro převzetí zátěže po dobu opravy zastaveného stroje.  Použití plánovacího stroje v části databáze ERP (Enterprise Resource Planning) s částí EAM.

Díky tomuto bezproblémovému propojení se všemi daty v databázi může tým plánování provozu vidět problém (zastavený stroj). Poté mohou jednat na základě návrhů alternativního směrování operací.  Tím se minimalizuje případné zpoždění termínu dodání zákazníkovi a operace „po proudu“ zastaveného stroje fungují co nejblíže výrobnímu plánu.

Chcete-li vidět tento postup v praxi, podívejte se na video o propojené továrně ZDE.

Všechny články

S čím vám můžeme pomoci?

Dejte nám vědět, co máte na srdci. Obratem vám odpovíme a společně vyřešíme váš problém.