Správa podnikových aktiv (Enterprise Asset Management)

Řešení IFS Application spatřilo světlo světa v sektoru správy aktiv před více než 30 lety. Software nebyl navržen pouze pro průmyslová odvětví, ale právě pro tuto oblast je nejvhodnější. Pomáhá společnostem po celém světě přeměnit jejich výzvy na příležitosti k zisku.

Nakonfigurováno pro vaše potřeby

 • Technika údržby letadel
 • Správa životního cyklu majetku
 • Správa a údržba vozového parku
 • Údržba, opravy a generální opravy

Nekomplikujte si život a přenechte své starosti nám

Technika údržby letadel

Bezproblémový provoz organizace pro údržbu letectví závisí na udržování synchronizace více vstupů na podporu jediného cíle – letuschopného majetku. Správný software pro správu údržby letectví pomáhá leteckým organizacím zajistit dostupnost aktiv a trvalou kvalitu a současně vám poskytuje nástroje a data, která jsou třeba k dosažení dlouhodobých výkonnostních cílů.

IFS poskytuje předním světovým provozovatelům letadel integrovaný systém kombinující tok informací o osvědčených postupech s viditelností dat v reálném čase, který umožňuje lepší rozhodování, rychlou reakci na změny a zajišťuje soulad všeho v jednom softwaru.

Správa životního cyklu majetku

IFS Asset Lifecycle Management je postaven pro dnešní podniky náročné na aktiva. Díky našemu nejnovějšímu strojovému učení, rozšířené realitě a technologii digitálních dvojčat vám naše řešení umožňuje spravovat celý životní cyklus aktiv, od uvedení do provozu až po jeho vyřazení.

 • Plánujte, navrhujte a dodávejte složité projekty na aktiva a přitom mějte plnou kontrolu nad náklady i pokrokem.
 • Zvyšte stabilitu svého podnikání výkonnými funkcemi pro provoz a údržbu.
 • Zvyšte provozuschopnost zařízení a rozhodování prostřednictvím správy výkonu aktiv.

Správa a údržba vozového parku

Díky dlouhé historii podporující potřeby průmyslových odvětví, včetně nejnáročnějších oborů – letectví a obrany, jaderného a ropného a plynárenského průmyslu, poskytují řešení IFS Fleet & Asset Management bezproblémové propojení inteligentních softwarových nástrojů, které vám umožní dosáhnout optimální dostupnosti portfolia vašich aktiv a zároveň snížit náklady na jejich celkový životní cyklus.

 • Naše integrovaná řešení Fleet & Asset Management poskytují nejlepší funkce, od napojení různých IoT zařízení až po schopnosti mobilních služeb i pro rozsáhlé plánování a provádění generálních oprav aktiv.
 • Díky flexibilním možnostem nasazení vám IFS umožňuje rychle se přizpůsobit měnícím se obchodním a regulačním požadavkům s ohledem na vaše obchodní a programové výsledky.

Údržba, opravy a generální opravy

Ať už se specializujete na těžkou údržbu, opravy součástí, poprodejní služby OEM kapitálového vybavení nebo generální opravy motorů, IFS nabízí softwarová řešení pro údržbu, opravy a generální opravy (MRO), která splní vaše očekávání. Jako integrovaný software MRO s celopodnikovým rozsahem naše řešení usnadňuje životní cyklus služeb a aktiv včetně:

 • správy příležitostí / potenciálních zákazníků,
 • zpracování nabídek,
 • plánování údržby a výroby,
 • logistiky,
 • provádění údržby a správy konfigurace až po vyřizování záruk,
 • logistiku dodavatelského řetězce,
 • sledování nákladů a fakturace.

TOS HULÍN

Pro společnost TOS HULÍN zajišťujeme služby v upravování a správě informačního systému IFS Applications. Přečtěte si, jak spolu s naším partnerem pracujeme na rozvoji centrálního informačního systému na úroveň, která společnosti pomůže udržet se na své pozici na trhu.

Case study

S čím vám můžeme pomoci?

Dejte nám vědět, co máte na srdci. Obratem vám odpovíme a společně vyřešíme váš problém.