8. 3. 2022
6 min.
Jiří Prokeš

Předpověď pro průmysl v roce 2022 – výroba

Předpověď pro průmysl v roce 2022 – výroba

Ohlédněme se nejdříve zpátky v čase

Po turbulencích způsobených pandemií COVID-19 v roce 2020 – která otřásla zpracovatelským průmyslem a odhalila mnoho z jeho zranitelností – nebyl rok 2021 rokem, ve který mnozí doufali. I když tolik očekávané a rozsáhlé zavádění vakcín v Evropě a Severní Americe vedlo k uvolnění omezení a oživení výrobních aktivit, optimismus byl potlačen obavami z přetrvávajících rizik, dalších rušivých událostí a jejich možného dominového efektu.

V roce 2021 jsme byli svědky narušení, která vedla ke skutečné krizi dodavatelského řetězce. Od nedostatku produktů, tlaků na náklady a rostoucí inflace až po prudký nárůst cen komodit v důsledku výše uvedeného. Výrobci byli nuceni přehodnotit své strategie zásobování a zvýšit své zásoby tak, aby zabránili opakování podobných nedostatků. K tomu se přidala rizika – vznikající mutace COVID, kybernetické útoky, ekologických výzvy, vyšších daňové sazby, prudce rostoucích cen energií, nedostatku zaměstnanců a samozřejmě snah o zotavení a dohnání ztrát utrpěných během pandemie.

Vzhledem k rychlosti, hloubce a šíři pandemie se výrobci museli rychle přizpůsobit a najít nové způsoby fungování, aby přežili. Z toho všeho vyplynula potřeba náhlé změny, která způsobila, že „staré způsoby“ fungování již nebyly udržitelné. Jednou z největších provozních změn byl přechod na home office, který s sebou přinesl zvýšenou zranitelnost systémů. Organizace musely častěji aktualizovat a zvyšovat úrovně kybernetické bezpečnosti, aby udržely krok s aktuálními bezpečnostními hrozbami. Přesunutí obchodních procesů do „virtuálního“ prostředí však také otevřelo příležitosti: v cloudu byli výrobci schopni propojit více svých aplikací a systémů, propojit data napříč funkcemi, a proto eliminovat provozní náklady.

Na co se můžeme těšit?

Jak tedy bude rok 2022 vypadat pro výrobní průmysl? Zde je jen několik předpovědí od IFS, ale nás samozřejmě zajímá i Váš názor.

Předpověď č. 1: 65 % výrobních společností se přesune do jediné instance

Software a aplikace se vyvíjejí a zdokonalují rychlým tempem – s rychlostí změn se zvyšuje i hrozba škodlivých útoků. Organizace musí neustále udržovat a aktualizovat své zabezpečení. Výrobci přirozeně chtějí nejnovější funkce a vylepšení, aby zůstali konkurenceschopní. Ale s tolika softwarovými platformami zapojenými do řízení podniku je to složité, náročné na práci a nákladné, což ztěžuje dodržování přístupu „Best of Breed“ k obchodním systémům. Výrobci by měli hledat poskytovatele a partnery, kteří mohou nabídnout řešení pro všechny jejich obchodní procesy na jednom místě, s bezpečnostními aktualizacemi a inovacemi zabudovanými do základního produktu. Mít uživatele v jedné databázi zjednodušuje kontrolu oprávnění a přístupu. Vylepšené zabezpečení systému je jedním z hlavních výhody cloud computingu.

Předpověď č. 2: 40 % výrobních společností propojí výrobní stroje s kritickými systémy

Výrobci vědí, že jejich výrobní stroje a systémy generují obrovské množství dat. Ale vytvoření „jediného zdroje pravdy“, aby mohli mít přístup, interpretovat a činit informovaná obchodní rozhodnutí na základě dat, zůstává vážnou výzvou. Klíčová bude spolupráce s poskytovateli řešení, kteří mohou pomoci spojit různé systémy. Příští rok více výrobců propojí výrobní stroje a připojené nástroje do svých podnikových systémů, takže budou schopni analyzovat data v rámci svého softwaru pro řízení podnikových zdrojů. Části podniku tak umožní přístup ke strojovým datům, která dříve neviděla. Objednávky robotů, které se ve 2. čtvrtletí 2021 zvýšily o 67 % , jsou známkou toho, že konektivita k výrobním strojům je prioritou výrobců.

Předpověď č. 3: 50 % výrobních společností upustí od „just in time“ proto, aby zůstaly agilní

Dodavatelský řetězec byl těžce zasažen a výrobci, kteří se spoléhali na kritické suroviny z jediného zdroje, byli nuceni změnit své obchodní modely, aby si poradili a zůstali v podnikání. Pokud pracují na Just in Time (JIT), budou muset zvážit ukládání zásob kritických komponent do skladů, aby pokryli nepravidelné dodávky. To musí být provedeno opatrně, protože velikost rezervy se musí pohybovat v souladu s plánem a poptávkou, aby se minimalizoval dopad na peněžní tok tam, kde jsou marže omezené. Použití bezpečnostních zásob a plánování objednacích momentů nyní není dostatečně flexibilní, takže výrobci budou potřebovat pokročilejší výpočty založené na předpokládané poptávce a prokázané kapacitě. Výrobci se musí podívat na své dodavatelské řetězce, aby byli pružnější díky práce se všemi nástroji, které mají k dispozici.

Předpověď č. 4: 80 % výrobců sníží svou závislost na dálkové kontejnerové přepravě

Kdysi rychlá, efektivní, spolehlivá a levná přepravní síť (představující 90 % celosvětového obchodu, z toho 70 % v kontejnerech ) byla v roce 2021 uvržena do chaosu. To vedlo některé vývozce ke zvýšení cen nebo prostě k úplnému zrušení zásilek. V roce 2022 budou výrobci hledat větší rozmanitost a flexibilitu v dodavatelských partnerstvích, a zároveň také to, a to je možná ještě důležitější, jak mít možnost rozmanitě z různých zdrojů získávat materiály, zboží a služby. Například zakládání nových seskupení národní a regionální produkce, známé také jako blízké zdroje“, což je přístup, kterým je např. známý velmi prodejce oděvů Zara. U potravin a nápojů uvidíme, že se výrobci zaměří na budování pevnějších vztahů více s místními dodavateli a ti, kteří se specializují na čerstvé potraviny, kde je trvanlivost obzvláště krátká, budou investovat do vertikálního zemědělství využívajícího nových trendů jako např. dopravníky pro zelený průmysl, vertikální systémy, aj . Velkou roli budou hrát také technologie a automatizace. V některých případech pomůže aditivní výroba (AM) získat nezávislost na Číně, a tedy kontejnerovou přepravu na dlouhé vzdálenosti. Během pandemie již AM začala vyplňovat některé mezery v dodavatelském řetězci globálně, jak zdůraznil Industry Week. Ve skutečnosti snadnost, s jakou mohou 3D tiskárny přejít z výroby jedné součástky nebo produktu na výrobu něčeho úplně jiného, ​​usnadňuje výrobcům řešit alespoň část úzkých míst jejich dodavatelského řetězce. Hardwarové a materiálové inovace ale předběhly vývoj softwaru, takže software bude muset dohnat, pokud má oslovit širší spektrum výrobců. V podstatě uvidíme posun ke zkracování stávajících dodavatelských řetězců, abychom čelili kontejnerovému útlumu.

Předpověď č. 5: 60 % výrobců bude upřednostňovat snižování uhlíkové stopy jako součást svého celkového úsilí o udržitelnost a urychlí své možnosti reportingu

Rok 2022 bude rokem dekarbonizace a udržitelnost získá nový pocit naléhavosti. Regulační tlaky, požadavky zákazníků, investoři a další zainteresované strany posunuly udržitelnost na vrchol obchodních priorit a učinily z ní provozní princip do budoucna. Vlády a finanční společenství vynakládají značné investice do boje proti změně klimatu – Evropská komise například stanovila cíl „nulové čisté emise do roku 2050“ , čímž vyvíjí právně závazný tlak na společnosti, aby snížily svou uhlíkovou stopu.

Pro splnění těchto požadavků budou data prvořadá. Co to znamená? Výrobci budou vyžadovat přístup k přesnějším, podrobnějším a včasnějším údajům, a to nejen s ohledem na emise na úrovni organizace, ale také na podrobnější data o emisích spojenýma s výrobními procesy, přepravou surovin a produktů a používáním a likvidací produktů, od uvedení na trh až po jejich konec.

Schopnost podávat zprávy o podrobných datech bude součástí budoucího podnikání a technologie budou klíčovým faktorem při zachycování, katalogizaci a sdílení těchto dat v celém hodnotovém řetězci. Někteří výrobci již dnes využívají technologie jako IoT, Big Data a AI, ale technologie postupují nesmírnou rychlostí a můžeme očekávat větší potenciál při řešení problémů udržitelnosti i do budoucna.

Jedna věc je jistá, udržitelnost bude vyžadovat měřitelnost a výrobci budou muset strategicky využít technologii, aby nejen zvyšovali transparentnost dat od začátku do konce, ale také o nich podávali zprávy podle potřeby.

Předpověď č. 6: 70 % výrobců znovu získá kontrolu nad svými prognózami na základě údajů z let 2020 a 2021 a zvýší svou odolnost

Někteří výrobci se domnívají, že data z let 2020 a 2021 jsou příliš zkreslená na to, aby byla v roce 2022 hodně užitečná. Pokud by v tomto období měli problémy, mohli by zvážit jejich ignorování a argumentovat, že to bylo prostě příliš „náhodné“ na to, aby s nimi pracovali. A naopak, pokud zaznamenali raketový nárůst objednávek (jako u potravin a nápojů), mohou se rozhodnout ignorovat neobvyklé datové vzorce, takže nevytvářejí příliš optimistické prognózy, které jsou tím pádem nespolehlivé pro nadcházejících 18 až 24 měsíců. Oba způsoby jednání by byly chybou. Předchozí narušení dodavatelského řetězce, jako byly např. povodně v Thajsku v roce 2011, byly mnohem více lokalizované, trvaly relativně krátkou dobu, většinou ovlivnily nabídku, nikoli poptávku. COVID-19 však byla skutečně globální událostí, která ovlivnila poptávku i nabídku. Výrobci mají stále příležitost poučit se ze svých zkušeností za poslední dva roky.

Za tímto účelem by výrobci, aby co nejlépe využili ponaučení z období 2020/21, měli:

  • Rozlišujte mezi sezónními a externími událostmi , včetně jednorázového dopadu pandemie COVID-19. I když je čištění historických dat nezbytné pro zlepšení přesnosti prognóz, zajistěte, abyste si uchovali data související s pandemií, protože se to v budoucnu ukáže jako užitečné, když podobný výpadek zasáhne váš dodavatelský řetězec.
  • Aplikujte kontext, scénáře what-if, analýzu srovnatelných událostí a simulace, které pomohou kvantifikovat pravděpodobný dopad potenciální události na příjmy společnosti a celkový výkon a také na širší dodavatelský řetězec.
  • Zaměřte se spíše na obchodní dopad (v regionech, kanálech a zákaznických profilech) než na samotnou událost.
  • Použijte strojové učení ke zlepšení přesnosti prognóz, minimalizaci lidských chyb a ignorování irelevantních dat pro začátek.

Abych to shrnul…

Nedá se to vyjádřit jinak než, že dnešní výrobci stále čelí nenadálým událostem ze všech úhlů. A přesto panuje optimismus, že průmysl zakončil rok 2021 v podstatně silnější pozici ve srovnání se začátkem roku 2020, kdy začaly otřesy.  Digitální transformace a konsolidace dat ve výrobě se bude i nadále zrychlovat, ale investice do technologií nebudou sloužit pouze jako krizové navigační nástroje. Budou hrát zásadní roli při pomoci organizacím zůstat odolnými, stát se agilnějšími, rychle reagovat na tržní síly a využívat nové příležitosti.

O autorech článku:

Andrew Burton, IFS Industry Director for Manufacturing

Andrew je IFS Industry Director for Manufacturing. Má více než 40 let zkušeností s dodavatelským řetězcem, většinou v letectví a obraně, diskrétní výrobě a specializovaném automobilovém průmyslu. V minulých rolích byl Andrew super uživatelem IFS a nezávislým konzultantem IFS.

Maggie Slowik, IFS Industry Director for Manufacturing

Maggie je globální průmyslovou ředitelkou pro výrobu. Před nástupem do IFS byla téměř 5 let výrobní analytičkou ve společnosti IDC a spolupracovala s globálními poskytovateli softwaru i výrobci na pomoci při posuzování, definování a řízení iniciativ digitální transformace, včetně stanovení priorit případů použití a výběru technologií. Předchozí role zahrnují poradenskou práci s členy C-suite dodavatelského řetězce na témata, jako je udržitelnost, rizika dodavatelského řetězce a technologie.

Zdroj: https://blog.ifs.com/2022/01/industry-predictions-2022-manufacturing/

Mohlo by vás zajímat

Tipy pro správný výběr nového ERP systému Tipy pro správný výběr nového ERP systému

Tipy pro správný výběr nového ERP systému

14. 5. 2024

Pokud stojíte před důležitým rozhodnutím pro váš podnik a chystáte se pořídit nový informační systém, určitě byste rádi našli systém, který pomůže vaší firmě růst, usnadní…

Číst více
Ukliďme Česko 2020

Ukliďme Česko 2020

15. 10. 2020

Stejně jako minulý rok, i letos na podzim, jsme se v ALTECu připojili k celorepublikové akci „Ukliďme Česko“ a vydali se trochu zútulnit naše město. Ve spolupráci s odborem životního prostředí…

Číst více
PF 2023

PF 2023

20. 12. 2022

Přejeme Vám krásné Vánoce a nový rok naplněný zdravím, radostí a pracovními i osobními úspěchy. Děkujeme Vám za dosavadní důvěru a těšíme se na další spolupráci.

Číst více
Chytrá domácnost = 90% soběstačnost a až o 58 % nižší spotřeba energií

Chytrá domácnost = 90% soběstačnost a až o 58 % nižší spotřeba energií

7. 11. 2022

Energetická krize stále pokračuje, konec růstu cen plynu, ropy a elektřiny je v nedohlednu. Jaký bude finální dopad na naše životy, to lze nyní jen těžko odhadovat.…

Číst více

Manuál - nový servisní systém Od 1. května přecházíme na nový servisní systém - pokyny a manuál jak tento systém ovládat naleznete zde.

ZJISTIT VÍCE