2. 4. 2024
2 min.
Michaela Králová

Zaměstnanci jako první štít před kybernetickými hrozbami

Zaměstnanci jako první štít před kybernetickými hrozbami Kybernetická bezpečnost

Kybernetické útoky se staly běžnou realitou v moderním digitálním světě a firmy se stávají častými terči útoků. Společnosti investují do technologických řešení pro ochranu svých sítí a dat, bohužel ale podceňují důležitost prevence prostřednictvím vzdělávání svých zaměstnanců.

Zaměstnanci jsou často první linií obrany proti kybernetickým hrozbám a zároveň mohou být slabým článkem v bezpečnosti firmy. I proto se na ně útočníci opakovaně zaměřují, jako na snadný cíl pro získání přístupu k citlivým informacím nebo interním systémům organizace. Je proto klíčové, aby firmy investovaly nejen do technických bezpečnostních opatření, ale také do vzdělávání a osvěty svých zaměstnanců.

Pravidelné školení zaměstnanců o kybernetických hrozbách a základních bezpečnostních postupech je základem pro prevenci útoků. Zaměstnanci by měli být seznámeni s různými typy útoků, jako jsou phishing, malware, sociální inženýrství a měli by vědět, jak je rozpoznat a jak na ně reagovat. Důležité je také zdůraznit význam silných hesel, dvoufaktorové autentizace a dalších bezpečnostních postupů.

Simulace phishingových útoků mohou být užitečným nástrojem pro testování schopnosti zaměstnanců rozpoznat podezřelé zprávy a nácvik správného chování v případě potenciálního útoku. Kromě toho by měly být zaměstnancům poskytnuty informační materiály a příklady skutečných incidentů, aby lépe porozuměli hrozbám, kterým mohou čelit a věděli, jak se jim bránit.

Kybernetická bezpečnost by měla být součástí firemní kultury a interního prostředí, zaměstnanci by měli být aktivně zapojeni do ochrany informací, aby vnímali bezpečnost jako prioritu a hlásili veškeré potenciální bezpečnostní incidenty.

Doporučení pro zlepšení osvěty zaměstnanců v oblasti kybernetické bezpečnosti:

  1. Poskytujte pravidelná školení zaměstnancům o kybernetických hrozbách, seznamujte je s novými trendy a technikami útočníků.
  2. Zahrňte do školení reálné příklady kybernetických útoků a jejich následků.
  3. Provádějte simulace phishingových útoků pro testování schopností zaměstnanců.
  4. Sdělte zaměstnancům základní bezpečnostní pravidla (např. používání silných hesel, dvoufaktorové autentizace, atd…)
  5. Poskytněte zaměstnancům informační materiály a příklady všech možných incidentů.
  6. Vytvořte kulturu bezpečnosti, ve které jsou zaměstnanci motivováni k aktivnímu zapojení a k dodržování bezpečnostních postupů.
  7. Zajistěte podporu vedení firmy a jděte příkladem, ať zaměstnanci vidí bezpečnost jako prioritu.

Je důležité, aby firmy aktivně investovaly do osvěty a školení zaměstnanců v oblasti kybernetické bezpečnosti, a to nejenom kvůli ochraně svých dat a informací, ale také pro ochranu své reputace a budování důvěry svých klientů a partnerů. Mít proškolené a zodpovědné zaměstnance je klíčové pro celkovou kybernetickou bezpečnost firmy.

My v CDC Data vnímáme kybernetickou bezpečnost jako velmi důležitou součást našich služeb, proto se ji věnujeme dlouhodobě a své zaměstnance pravidelně certifikujeme. Neustále také pro naše zákazníky zdokonalujeme naši službu Safe & Secure, jejíž součástí je nejen školení zaměstnanců, ale také několik phisingových testů.

Kromě pravidelných školení dokážeme v rámci této služby definovat vaši zranitelnost, tedy idenfitikovat slabá místa na vaši IT infrastruktuře a odhalit možná rizika, která vám hrozí. V návaznosti na zjištěné nedostatky navrhneme efektivní opaření, která zajistí nápravu a poskytnou vám tak účinnou ochranu.

Mohlo by vás zajímat

NIS2 – Nová směrnice EU o kybernetické bezpečnosti

NIS2 – Nová směrnice EU o kybernetické bezpečnosti

14. 8. 2023

V době rostoucí digitalizace se Evropská unie a její členské státy stále více zaměřují na zajištění kybernetické bezpečnosti. V této souvislosti představila Evropská komise novou směrnici NIS2…

Číst více
Tým CDC Data se představuje/2.díl – Pavel Míl

Tým CDC Data se představuje/2.díl – Pavel Míl

6. 9. 2021

Nedávno jsme vám představili obchodního ředitele Jirku Prokeše, a protože měl rozhovor velký úspěch, rozhodli jsme se v představování pokračovat. Dnes nahlédneme do střediska informačního systému IFS,…

Číst více
Kybernetická bezpečnost- její trendy a fakta

Kybernetická bezpečnost- její trendy a fakta

21. 2. 2022

Kybernetické útoky a kyberkriminalita jsou v celé Evropě čím dál častější a sofistikovanější. Bezpečnost dat by měla být prioritou jak pro poskytovatele cloudových služeb, tak pro samotného koncového…

Číst více
Tým CDC Data se představuje/9. díl – Josef Bočkay

Tým CDC Data se představuje/9. díl – Josef Bočkay

19. 4. 2022

Jedním z členů našeho obchodního týmu je Josef Bočkay, který nám odpověděl na několik všetečných dotazů, abychom vám ho mohli blíže představit. Přečtěte si, čemu se…

Číst více