2. 4. 2024
2 min.
Michaela Králová

Zaměstnanci jako první štít před kybernetickými hrozbami

Zaměstnanci jako první štít před kybernetickými hrozbami Kybernetická bezpečnost

Kybernetické útoky se staly běžnou realitou v moderním digitálním světě a firmy se stávají častými terči útoků. Společnosti investují do technologických řešení pro ochranu svých sítí a dat, bohužel ale podceňují důležitost prevence prostřednictvím vzdělávání svých zaměstnanců.

Zaměstnanci jsou často první linií obrany proti kybernetickým hrozbám a zároveň mohou být slabým článkem v bezpečnosti firmy. I proto se na ně útočníci opakovaně zaměřují, jako na snadný cíl pro získání přístupu k citlivým informacím nebo interním systémům organizace. Je proto klíčové, aby firmy investovaly nejen do technických bezpečnostních opatření, ale také do vzdělávání a osvěty svých zaměstnanců.

Pravidelné školení zaměstnanců o kybernetických hrozbách a základních bezpečnostních postupech je základem pro prevenci útoků. Zaměstnanci by měli být seznámeni s různými typy útoků, jako jsou phishing, malware, sociální inženýrství a měli by vědět, jak je rozpoznat a jak na ně reagovat. Důležité je také zdůraznit význam silných hesel, dvoufaktorové autentizace a dalších bezpečnostních postupů.

Simulace phishingových útoků mohou být užitečným nástrojem pro testování schopnosti zaměstnanců rozpoznat podezřelé zprávy a nácvik správného chování v případě potenciálního útoku. Kromě toho by měly být zaměstnancům poskytnuty informační materiály a příklady skutečných incidentů, aby lépe porozuměli hrozbám, kterým mohou čelit a věděli, jak se jim bránit.

Kybernetická bezpečnost by měla být součástí firemní kultury a interního prostředí, zaměstnanci by měli být aktivně zapojeni do ochrany informací, aby vnímali bezpečnost jako prioritu a hlásili veškeré potenciální bezpečnostní incidenty.

Doporučení pro zlepšení osvěty zaměstnanců v oblasti kybernetické bezpečnosti:

  1. Poskytujte pravidelná školení zaměstnancům o kybernetických hrozbách, seznamujte je s novými trendy a technikami útočníků.
  2. Zahrňte do školení reálné příklady kybernetických útoků a jejich následků.
  3. Provádějte simulace phishingových útoků pro testování schopností zaměstnanců.
  4. Sdělte zaměstnancům základní bezpečnostní pravidla (např. používání silných hesel, dvoufaktorové autentizace, atd…)
  5. Poskytněte zaměstnancům informační materiály a příklady všech možných incidentů.
  6. Vytvořte kulturu bezpečnosti, ve které jsou zaměstnanci motivováni k aktivnímu zapojení a k dodržování bezpečnostních postupů.
  7. Zajistěte podporu vedení firmy a jděte příkladem, ať zaměstnanci vidí bezpečnost jako prioritu.

Je důležité, aby firmy aktivně investovaly do osvěty a školení zaměstnanců v oblasti kybernetické bezpečnosti, a to nejenom kvůli ochraně svých dat a informací, ale také pro ochranu své reputace a budování důvěry svých klientů a partnerů. Mít proškolené a zodpovědné zaměstnance je klíčové pro celkovou kybernetickou bezpečnost firmy.

My v CDC Data vnímáme kybernetickou bezpečnost jako velmi důležitou součást našich služeb, proto se ji věnujeme dlouhodobě a své zaměstnance pravidelně certifikujeme. Neustále také pro naše zákazníky zdokonalujeme naši službu Safe & Secure, jejíž součástí je nejen školení zaměstnanců, ale také několik phisingových testů.

Kromě pravidelných školení dokážeme v rámci této služby definovat vaši zranitelnost, tedy idenfitikovat slabá místa na vaši IT infrastruktuře a odhalit možná rizika, která vám hrozí. V návaznosti na zjištěné nedostatky navrhneme efektivní opaření, která zajistí nápravu a poskytnou vám tak účinnou ochranu.

Mohlo by vás zajímat

Nenechte se vypnout

Nenechte se vypnout

31. 10. 2022

Určitě jste zaznamenali, že kybernetická bezpečnost je pro podniky na celém světě stále větším problémem a články na toto téma se na vás valí ze všech…

Číst více
Tým CDC Data se představuje/2.díl – Pavel Míl

Tým CDC Data se představuje/2.díl – Pavel Míl

6. 9. 2021

Nedávno jsme vám představili obchodního ředitele Jirku Prokeše, a protože měl rozhovor velký úspěch, rozhodli jsme se v představování pokračovat. Dnes nahlédneme do střediska informačního systému IFS,…

Číst více
Předpovědi IFS pro oblast výroby v roce 2024 IFS předpovědi pro výrobní průmysl 2024

Předpovědi IFS pro oblast výroby v roce 2024

15. 1. 2024

V roce 2023 čelili výrobci intenzivním výzvám, od zvýšené konkurence na trhu, přes složité požadavky zákazníků až po zpřísňující se předpisy. Aby si výrobci udrželi konkurenceschopnost…

Číst více
Dobrý kolektiv je nade všechny benefity

Dobrý kolektiv je nade všechny benefity

12. 6. 2023

V dnešní době je stabilita a loajalita zaměstnanců v podnikovém prostředí spíš vzácným jevem než běžnou praxí. Průměrná doba setrvání zaměstnance u jednoho zaměstnavatele bývá závislá na moha…

Číst více

Manuál - nový servisní systém Od 1. května přecházíme na nový servisní systém - pokyny a manuál jak tento systém ovládat naleznete zde.

ZJISTIT VÍCE