18. 3. 2024
3 min.
Michaela Králová

ESG report s IFS

ESG report s IFS ESG report s IFS

Vstupte s námi do světa, kde každé rozhodnutí formuje budoucnost. ESG formuje cestu k udržitelnému a odpovědnému podnikání. Otevřeme společně dveře do této esenciální oblasti, kde se setkávají inovace, udržitelnost a společenská odpovědnost, aby formovaly pozitivní změny pro naši společnost.

Co je to ESG? 

ESG je zkratka používaná k označení tří klíčových oblastí, které slouží k hodnocení a měření udržitelnosti a společenské odpovědnosti firem a investičních projektů. Jedná se o Environmentální (E), Sociální (S) a Governance (G) faktory, které tvoří základní pilíře ESG.

 1. Environmentální (E): Tato oblast se zaměřuje na vliv společnosti na životní prostředí. Zahrnuje aspekty jako je snižování emisí skleníkových plynů, energetická účinnost, udržitelnost, nakládání s odpady, ochrana přírodních zdrojů a změna klimatu.
 2. Sociální (S): Sociální faktory se týkají lidských práv, pracovních podmínek, diverzity, inkluzivity, zaměstnaneckých vztahů, zdraví a bezpečnosti zaměstnanců. A dopadům těchto faktorů na sociální stabilitu.
 3. Governance (G): Governance aspekty se soustředí na řízení a správu společnosti. Zahrnují otázky jako je transparentnost, etika, integrita vedení společnosti, kvalita správy, rovnost, dodržování právních předpisů a rozdělování odpovědnosti mezi vedením a akcionáři.

ESG faktory se stávají stále důležitějšími pro investory, firmy a regulační orgány, které požadují transparentní a odpovědné chování firem. Hodnocení ESG faktorů umožňuje firmám a investorům lépe porozumět rizikům a příležitostem spojeným s udržitelností a společenskou odpovědností, což může vést k lepšímu rozhodování a výkonnosti.

Proč začít s ESG reportingem?

 1. Zlepšení transparentnosti: ESG reporting umožňuje firmě transparentně sdílet informace o svých aktivitách v oblasti udržitelnosti a odpovědnosti. To pomáhá budovat důvěru mezi investory, zákazníky a dalšími zúčastněnými stranami.
 2. Podpora inovací a efektivity: Implementace ESG strategií vyžaduje inovativní přístup k procesům a využívání zdrojů. Tato snaha o udržitelnost vede k vývoji nových technologií, procesů nebo produktů, což zvyšuje efektivitu firmy a její schopnost reagovat na měnící se tržní podmínky.
 3. Posílení konkurenceschopnosti: Firmy, zejména subdodavatelské, které se zapojí do ESG reportingu co nejdříve, získávají nad konkurencí výhodu. Velké firmy budou upřednostňovat dodavatele s kvalitním ESG reportem vytvoření z kvalitních dat.
 4. Nábor a udržení talentů: Mnoho zaměstnanců vyhledává zaměstnavatele, kteří se zavazují k udržitelnosti a odpovědnosti. ESG reporting pomáhá firmě přitáhnout a udržet kvalitní talenty.
 5. Podpora dlouhodobého růstu: Efektivní ESG strategie, podložená pravidelným reportingem, přispívá k dlouhodobé udržitelnosti firmy, ať už ekonomické, sociální či environmentální.

Týká se ESG právě vás?

Podle CSRD směrnice budou mít povinnost reportovat nejprve velké společnosti veřejného zájmu s více než 500 zaměstnanci, a to od roku 2025 (za uplynulý rok 2024). Dále to budou velké společnosti, které splní 2 ze 3 následujících kritérií:

 • Počet zaměstnanců nad 250
 • Obrat nad 1 mld. Kč
 • Netto aktiva větší nebo rovna 500 mil. Kč

Následují malé a střední kótované podniky s výjimkou mikropodniků

(kritéria mikropodniků: méně než 10 zaměstnanců, roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 50 mil. Kč)

Časová osa ESG reportování dle CSRD směrnice: 

Proč provádět ESG report právě s CDC Data?

S vaším současným využíváním našich softwarových produktů pro efektivní chod vaší firmy, jsme si jisti, že byste mohli využít naše nové služby zaměřené na oblast ESG!

IFS Cloud a IFS 10 mají vlastní úlohy na sledování a správu emisí položek, odpadu či nebezpečných látek produktu.

S Lobby lze sledovat některé vámi zvolené hodnoty ať už ohledně ekologie nebo sociálních faktorů.

S vlastním Lobby můžete sledovat pro vás důležité údaje, a to v reálném čase nebo za období.  Nezapojujte do správy svých dat další třetí stanu, zůstaňte věrni IFS.

Mohlo by vás zajímat

Společnost M-Files opět jmenována lídrem v Nucleus Research Value Matrix

Společnost M-Files opět jmenována lídrem v Nucleus Research Value Matrix

24. 7. 2023

Společnost M-Files, globální lídr v oblasti správy informací, byla opět jmenována lídrem ve zprávě Nucleus Research 2023 Content Services and Collaboration Value Matrix Report. Letošní označení…

Číst více
Vnitřní klima a jeho vliv na naše zdraví

Vnitřní klima a jeho vliv na naše zdraví

24. 4. 2023

Vnitřní klima budov se dá jednoduše označit za soubor faktorů, které výrazně ovlivňují pohodu a zdraví osob, které se v daném prostředí nacházejí. Mezi jeho nejdůležitější složky…

Číst více
Co je to systém správy dokumentů a k čemu je užitečný?

Co je to systém správy dokumentů a k čemu je užitečný?

30. 1. 2023

Systém správy dokumentů, známý pod zkratkou DMS (Document Management System) je zjednodušeně automatizované podnikové softwarové řešení, které slouží k ukládání, organizaci, zabezpečení, digitalizaci a archivaci obchodních souborů.…

Číst více
Předpověď pro průmysl v roce 2022 – výroba

Předpověď pro průmysl v roce 2022 – výroba

8. 3. 2022

Ohlédněme se nejdříve zpátky v čase Po turbulencích způsobených pandemií COVID-19 v roce 2020 – která otřásla zpracovatelským průmyslem a odhalila mnoho z jeho zranitelností – nebyl rok 2021…

Číst více