11. 12. 2023
2 min.
Michaela Králová

Aktuální výzvy v oblasti digitální bezpečnosti

Aktuální výzvy v oblasti digitální bezpečnosti Aktuální výzvy kyberbezpečnosti


Firmy v oblasti digitální bezpečnosti se dnes potýkají s řadou výzev, které odrážejí nejen dynamiku kybernetických hrozeb, ale také neustálý pokrok v technologiích a IT infrastruktuře. Tyto výzvy vyžadují komplexní přístup a neustálou ostražitost.

1. Vývoj kybernetických útoků

Kybernetické útoky se vyvinuly z prostých pokusů o průnik do sofistikovaných strategií, jako je ransomware a útoky na infrastrukturu. Tyto útoky mají potenciál vážně narušit nejen data, ale i klíčové operace firem. Prevence těchto hrozeb vyžaduje nejen silnou obranu, ale také schopnost rychle se adaptovat na nové varianty útoků. Odborníci na kyberbezpečnost musí neustále aktualizovat své metody, sledovat trendové analýzy a reagovat na nové hrozby v reálném čase.

2. Vzdělávání zaměstnanců v oblasti kybernetické bezpečnosti

Osvěta zaměstnanců je klíčovým prvkem prevence kybernetických útoků. Vytváření kultury kybernetické bezpečnosti vyžaduje pravidelná školení, simulace útoků a informační kampaně, které zaměstnance učí rozpoznávat a hlásit potenciální hrozby. Firmy by měly investovat do nástrojů na výuku a provádět pravidelné revize svých bezpečnostních politik.

3. Monitoring IT infrastruktury

S nárůstem komplexity IT infrastruktury se zvyšuje náročnost na integrované bezpečnostní opatření. Firmy potřebují centralizovaný přístup k monitorování všech aspektů svých systémů. To zahrnuje identifikaci slabých míst, implementaci přístupových kontrol a pravidelné auditace kritických systémů. Spolupráce s externími bezpečnostními firmami může poskytnout objektivní pohled na bezpečnostní postupy.

4. Orientace v právních předpisech

Regulační prostředí v oblasti kyberbezpečnosti je dynamické. Firmy musí aktivně sledovat změny v právních předpisech, přizpůsobovat své postupy a dokumentaci a zajistit dodržování předpisů. Proto je nezbytná spolupráce s právními týmy a odborníky na dodržování předpisů, aby byly splněny nejen minimální požadavky, ale i vyšší standardy.

5. Inovace a umělá inteligence

Nové technologie jako umělá inteligence, internet věcí a kvantové počítače mění paradigma kyberbezpečnosti. Firmy by měly investovat do výzkumu a vývoje, sledovat trendy a přizpůsobovat své bezpečnostní postupy novým výzvám. Spolupráce s průmyslovými organizacemi a výzkumnými institucemi může poskytnout přístup k nejnovějším poznatkům v oblasti kybernetické bezpečnosti.

6. Prověřený dodavatel

Outsourcování a využívání cloudových služeb jsou dnes běžnými praktikami. Firmy musí však zajistit transparentnost a ověřit bezpečnost svých dodavatelů. To zahrnuje důkladné prověřování postupů dodavatelů, uzavírání smluv a pravidelnou revizi, aby bylo zajištěno, že bezpečnostní standardy odpovídají očekáváním firmy.

Řešení výzev a strategie pro digitální bezpečnost

Pro úspěšné překonání těchto výzev je nezbytné implementovat komplexní strategie zahrnující technologická opatření, školení zaměstnanců a spolupráci s kybernetickými odborníky. Neustálé sledování a aktualizace bezpečnostních postupů jsou klíčové pro udržení kroku s neustále se vyvíjejícími hrozbami.

Váš partner pro kyberbezpečnost se jmenuje CDC Data

Pokud hledáte spolehlivého partnera v oblasti kyberbezpečnosti, je tu pro vás CDC Data. S týmem odborníků na kyberbezpečnost nabízíme službu Safe&Secure, která pokrývá ty nejdůležitější aspekty digitální bezpečnosti. Buďte krok před hrozbami a dejte své firmě pevný základ bezpečnosti. Kontaktujte nás pro více informací, jsme připraveni řešit vaše individuální potřeby.

Mohlo by vás zajímat

PF 2023

PF 2023

20. 12. 2022

Přejeme Vám krásné Vánoce a nový rok naplněný zdravím, radostí a pracovními i osobními úspěchy. Děkujeme Vám za dosavadní důvěru a těšíme se na další spolupráci.

Číst více
Tým CDC Data se představuje/9. díl – Josef Bočkay

Tým CDC Data se představuje/9. díl – Josef Bočkay

19. 4. 2022

Jedním z členů našeho obchodního týmu je Josef Bočkay, který nám odpověděl na několik všetečných dotazů, abychom vám ho mohli blíže představit. Přečtěte si, čemu se…

Číst více
Schvalování dokumentů –  Princip čtyř očí

Schvalování dokumentů – Princip čtyř očí

21. 6. 2021

V zásadě je koncept Schválení čtyřma očima jednoduchý – jde pouze o to přimět dva různé lidi, aby schválili nějaký typ akce, než ji bude možné…

Číst více
Low-code platformy jsou čím dál oblíbenější

Low-code platformy jsou čím dál oblíbenější

20. 3. 2023

Nízkokódové vývojové platformy, v angličtině uváděné jako „Low-code“ jsou oblíbené zejména proto, že umožňují lidem programování i bez podrobnějších znalostí a lze s nimi tvořit jednoduše a rychle vlastní aplikace.…

Číst více

Manuál - nový servisní systém Od 1. května přecházíme na nový servisní systém - pokyny a manuál jak tento systém ovládat naleznete zde.

ZJISTIT VÍCE