11. 12. 2023
2 min.
Michaela Králová

Aktuální výzvy v oblasti digitální bezpečnosti

Aktuální výzvy v oblasti digitální bezpečnosti Aktuální výzvy kyberbezpečnosti


Firmy v oblasti digitální bezpečnosti se dnes potýkají s řadou výzev, které odrážejí nejen dynamiku kybernetických hrozeb, ale také neustálý pokrok v technologiích a IT infrastruktuře. Tyto výzvy vyžadují komplexní přístup a neustálou ostražitost.

1. Vývoj kybernetických útoků

Kybernetické útoky se vyvinuly z prostých pokusů o průnik do sofistikovaných strategií, jako je ransomware a útoky na infrastrukturu. Tyto útoky mají potenciál vážně narušit nejen data, ale i klíčové operace firem. Prevence těchto hrozeb vyžaduje nejen silnou obranu, ale také schopnost rychle se adaptovat na nové varianty útoků. Odborníci na kyberbezpečnost musí neustále aktualizovat své metody, sledovat trendové analýzy a reagovat na nové hrozby v reálném čase.

2. Vzdělávání zaměstnanců v oblasti kybernetické bezpečnosti

Osvěta zaměstnanců je klíčovým prvkem prevence kybernetických útoků. Vytváření kultury kybernetické bezpečnosti vyžaduje pravidelná školení, simulace útoků a informační kampaně, které zaměstnance učí rozpoznávat a hlásit potenciální hrozby. Firmy by měly investovat do nástrojů na výuku a provádět pravidelné revize svých bezpečnostních politik.

3. Monitoring IT infrastruktury

S nárůstem komplexity IT infrastruktury se zvyšuje náročnost na integrované bezpečnostní opatření. Firmy potřebují centralizovaný přístup k monitorování všech aspektů svých systémů. To zahrnuje identifikaci slabých míst, implementaci přístupových kontrol a pravidelné auditace kritických systémů. Spolupráce s externími bezpečnostními firmami může poskytnout objektivní pohled na bezpečnostní postupy.

4. Orientace v právních předpisech

Regulační prostředí v oblasti kyberbezpečnosti je dynamické. Firmy musí aktivně sledovat změny v právních předpisech, přizpůsobovat své postupy a dokumentaci a zajistit dodržování předpisů. Proto je nezbytná spolupráce s právními týmy a odborníky na dodržování předpisů, aby byly splněny nejen minimální požadavky, ale i vyšší standardy.

5. Inovace a umělá inteligence

Nové technologie jako umělá inteligence, internet věcí a kvantové počítače mění paradigma kyberbezpečnosti. Firmy by měly investovat do výzkumu a vývoje, sledovat trendy a přizpůsobovat své bezpečnostní postupy novým výzvám. Spolupráce s průmyslovými organizacemi a výzkumnými institucemi může poskytnout přístup k nejnovějším poznatkům v oblasti kybernetické bezpečnosti.

6. Prověřený dodavatel

Outsourcování a využívání cloudových služeb jsou dnes běžnými praktikami. Firmy musí však zajistit transparentnost a ověřit bezpečnost svých dodavatelů. To zahrnuje důkladné prověřování postupů dodavatelů, uzavírání smluv a pravidelnou revizi, aby bylo zajištěno, že bezpečnostní standardy odpovídají očekáváním firmy.

Řešení výzev a strategie pro digitální bezpečnost

Pro úspěšné překonání těchto výzev je nezbytné implementovat komplexní strategie zahrnující technologická opatření, školení zaměstnanců a spolupráci s kybernetickými odborníky. Neustálé sledování a aktualizace bezpečnostních postupů jsou klíčové pro udržení kroku s neustále se vyvíjejícími hrozbami.

Váš partner pro kyberbezpečnost se jmenuje CDC Data

Pokud hledáte spolehlivého partnera v oblasti kyberbezpečnosti, je tu pro vás CDC Data. S týmem odborníků na kyberbezpečnost nabízíme službu Safe&Secure, která pokrývá ty nejdůležitější aspekty digitální bezpečnosti. Buďte krok před hrozbami a dejte své firmě pevný základ bezpečnosti. Kontaktujte nás pro více informací, jsme připraveni řešit vaše individuální potřeby.

Mohlo by vás zajímat

Kdo nám věří/6.část GZ Digital Media

Kdo nám věří/6.část GZ Digital Media

2. 5. 2022

Šestá část našeho seriálu referencí je věnována společnosti GZ Digital Media a systému IFS, který úspěšně používají již od roku 2003. Přečtěte si, jak díky IFS…

Číst více
Schvalování dokumentů –  Princip čtyř očí

Schvalování dokumentů – Princip čtyř očí

21. 6. 2021

V zásadě je koncept Schválení čtyřma očima jednoduchý – jde pouze o to přimět dva různé lidi, aby schválili nějaký typ akce, než ji bude možné…

Číst více
Co může cloudové ERP přinést vaší společnosti ?

Co může cloudové ERP přinést vaší společnosti ?

10. 10. 2022

Cloudové technologie (a služby na nich postavené) jsou dnes tak běžné a rozšířené, že si jejich uživatelé často ani neuvědomují, že jejich profil na sociální síti, e-mail…

Číst více
Co je to systém správy dokumentů a k čemu je  užitečný?

Co je to systém správy dokumentů a k čemu je užitečný?

30. 1. 2023

Systém správy dokumentů, známý pod zkratkou DMS (Document Management System) je zjednodušeně automatizované podnikové softwarové řešení, které slouží k ukládání, organizaci, zabezpečení, digitalizaci a archivaci obchodních souborů.…

Číst více