2. 10. 2023
2 min.
Michaela Králová

Klíčové faktory pro úspěšné Disaster recovery

Klíčové faktory pro úspěšné Disaster recovery Disaster recovery

Firemní data jsou neocenitelným majetkem každé společnosti, protože slouží jako základ pro strategické rozhodování, umožňují lepší porozumění zákazníkům a personalizaci služeb, jsou klíčové pro inovace a zároveň vyžadují pečlivou ochranu kvůli riziku kybernetických hrozeb. Tyto data mají významný vliv na úspěch, konkurenceschopnost a stabilitu firmy v digitálním světě dnešní doby.

Obnova dat po případné havárii – zvaná Disaster recovery (DR), se díky tomu stala neodmyslitelnou součástí moderního podnikání. V dnešní době, kdy jsou firmy závislé na digitálních technologiích a datových systémech, je velice důležité mít efektivní strategii pro obnovu dat a znovuzahájení provozu v případě neočekávaných událostí.

Úspěšné Disaster recovery záleží na těchto faktorech:

1. Plán a Strategie: Mít pevný plán a strategii pro obnovu po havárii je základem. Plán by měl obsahovat detailní postupy pro zálohování dat, obnovu systémů a komunikaci s týmem v případě výpadku. Plánování by mělo být základem pro každou firmu a mělo by zohledňovat různé scénáře havárií.

2. Definice RTO a RPO: RTO (Recovery Time Objective) a RPO (Recovery Point Objective) jsou klíčové parametry pro úspěšnou obnovu po havárii.

  • RTO vyjadřuje kolik času je zapotřebí pro obnovu dat a celého provozu poškozeného systému. Dnešním trendem je již v oblasti dat uvádět tento ukazatel nejen ve dnech, ale i hodinách, minutách či sekundách. Samozřejmostí je obnovení systému v co nejkratší době.
  • RPO vyjadřuje bod obnovy v čase, ke kterému se obnovení zálohy dat můžeme vrátit. Jedná se tedy o údaj, vyjadřující frekvenci, v jaké je prováděna záloha dat, resp. o data za jaké období je zákazník ochoten přijít. Zde je trendem také eliminace tohoto údaje na hodnoty blížící se 0.

3. Testování a Simulace: Pouhý plán nestačí, je nutné ho pravidelně testovat a simulovat různé havárii. Testování odhaluje případné nedostatky v plánu a umožňuje týmu získat zkušenosti s reálnými situacemi. Simulace také pomáhá připravit tým na rychlou reakci a rozhodování v případě skutečné události.

4. Technologie a Infrastruktura: Moderní technologie a infrastruktura hrají klíčovou roli v úspěšném Disaster recovery. Zálohování do cloudu, použití zrcadlených úložišť a virtualizace jsou jen některé z technologií, které pomáhají rychle obnovit provoz. Výběr vhodných technologií a partnerů je klíčový pro úspěšné DR.

5. Odborný tým: Mít tým odborníků na Disaster recovery je nezbytné. Tým by měl být schopen rychle reagovat na výpadky, provádět obnovu dat a systémů a zajistit kontinuitu provozu. Odborníci by měli být schopni efektivně spolupracovat, komunikovat a přizpůsobit se různým scénářům.

Disaster recovery je důležitý pro udržení kontinuity operací a ochranu firemních aktiv v případě nečekaných událostí, jako jsou počítačové útoky, přírodní katastrofy, technické selhání a další. Zajišťuje, že organizace může rychle a efektivně reagovat na tyto události a minimalizovat jejich dopady.

Jak vám pomůžeme my?

Jestliže dojde k nějaké nečekané události, zpracujeme pro vás plány na rychlou obnovu každé z vaší části IT, tak aby doba výpadku byla co nejkratší a nedostupnost IT neohrozila vaše podnikání. Zajistíme:

  • rychlou obnovu serverů
  • dočasný provoz serverů z našeho datacentra
  • náhradní zařízení pro klíčové body infrastruktury

Kontaktujte nás pro více informací nebo navštivte náš WEB.

Mohlo by vás zajímat

ERP systém pro stavebnictví – IFS Cloud mění pravidla hry!

ERP systém pro stavebnictví – IFS Cloud mění pravidla hry!

13. 3. 2023

Systémy ERP používané ve stavebnictví se již delší dobu snaží vyhovět potřebám stavebního a strojírenského průmyslu. Řešení ERP má být celopodnikovým integrovaným podnikovým systémem, který pokrývá…

Číst více
Rozšířená mobilní funkce IFS Cloud

Rozšířená mobilní funkce IFS Cloud

20. 6. 2022

Mobilní funkce je základní součástí jakéhokoli systému poskytujícímu služby a jeho plná integrace do IFS Cloud znamená, že jde o dokonalé provozní řešení, plně integrované, aniž by…

Číst více
Klíčové pilíře moderní IT infrastruktury

Klíčové pilíře moderní IT infrastruktury

13. 11. 2023

V éře digitální transformace se role IT infrastruktury stává stále významnější. Moderní podniky stojí před výzvou budovat IT infrastrukturu, která je nejen efektivní a spolehlivá, ale…

Číst více
Kybernetická bezpečnost- její trendy a fakta

Kybernetická bezpečnost- její trendy a fakta

21. 2. 2022

Kybernetické útoky a kyberkriminalita jsou v celé Evropě čím dál častější a sofistikovanější. Bezpečnost dat by měla být prioritou jak pro poskytovatele cloudových služeb, tak pro samotného koncového…

Číst více