Dokončené projekty střediska IFS Applications

V letošním roce došlo k úspěšnému dokončení upgrade systému IFS Applications na verzi 10 z verze 7.5 ve společnostech VIADRUS a.s. a MS UTILITIES & SERVICES a.s.

  • Společnost VIADRUS a.s. patří k předním českým výrobcům litinových radiátorů, kotlů, litinových odlitků a dalších produktů z oboru topenářské techniky.
  • MS UTILITIES & SERVICES a.s. se angažuje v oblasti výroby a distribuce energetických médií, dále se zabývá  poskytováním služeb v oblasti odpadového hospodářství, dopravy, informačních a telekomunikačních systémů.

Kromě povýšení IFS na verzi 10 v používaných modulech a procesech byly u obou společností implementovány i nové funkcionality IFS Lobby pro zlepšení vizualizace dat a operativního řízení, a IFS Application Extensibility obsahující možnost rozšíření systému o uživatelské objekty, které si může vytvářet zákazník vlastními silami.
Zákazník dále zvažuje využití nového modulu obsahující plugin pro MS Outlook pro integraci s IFS CRM/SRM.

Dalším dokončeným projektem byla implementace ERP IFS Applications 10 ve společnosti TOS Kuřim-OS, a.s., kde nahradila dosud používaný ERP systém SAP.

  • Společnost TOS KUŘIM – OS, a.s. patří mezí výrobce horizontálních frézovacích strojů, portálových obráběcích center a jednoúčelových strojů s CNC řídicími systémy. Výrobní program umožňuje obrábění tvarově velmi složitých obrobků v pěti souvisle řízených osách. Náleží do skupiny společnosti TOSHULIN a.s., která exportuje do 60 zemí světa a má dceřiné firmy v sedmi státech.

Cílem zavedení nového ERP systému bylo zejména sjednocení procesů s mateřskou firmou, ve které je systém IFS používán již několik let. Dále bylo záměrem sjednotit do funkčního ERP oblasti, které se dosud řešily v jiných samostatných systémech, rozšířit počet uživatelů aktivně pracujících s ERP a automatizovat procesy jako např. reporting a workflow. Prvotní implementace se týkala především základních komponent výroby, projektového řízení, údržby, HR, financí, distribuce, prodeje a služeb. Hlavní cíle projektu byly dosaženy, implementaci považujeme tedy za úspěšně dokončenou.

Všechny články

S čím vám můžeme pomoci?

Dejte nám vědět, co máte na srdci. Obratem vám odpovíme a společně vyřešíme váš problém.