5. 6. 2023
4 min.
Michaela Králová

Zvyšte odolnost podniku s IFS CLOUD

Zvyšte odolnost podniku s IFS CLOUD

IFS Cloud neustále hledá způsoby, jak produkty vylepšovat a to nasloucháním zákazníkům a neustálým sledováním trhu, aby vylepšení přinesla potřebnou obchodní hodnotu. Přinášíme vám několik zajímavostí o tom, co vám IFS Cloud může nabídnout.

Podniková odolnost, zrychlující se do nové reality

Víme, že dnešní podniky čelí rychle se měnícímu světu, a proto je letos IFS Cloud zaměřen na pomoc organizacím, zejména při budování jejich odolnosti. Organizace napříč všemi odvětvími chtějí urychlit digitalizaci svých operací, aby dosáhly vyšší úrovně produktivity, agility a dokonalosti. Obchodní agilita je základním kamenem odolnosti podnikání ve světě plném změn. Odolnost je však více než jen prostředek k přežití. Jde o to, abyste si mohli vytvořit odolný základ, který vaší organizaci umožní v tomto jedinečném prostředí prosperovat a růst. Systém IFS umožňuje organizacím být agilní a adaptabilní, rychle a trvale efektivně reagovat na měnící se podmínky, zmírňovat rizika, aby ochránily své podnikání a zrychlit do další fáze růstu.

Nejnovější aktualizace obsahují nástroje, inovace a zkušenosti, které mají organizacím pomoci vybudovat odolnost a zároveň zrychlit v nové realitě optimalizací lidí, aktiv a služeb, propojením globálních operací a ziskovým dosažením cílů ESG (z angl. Environmental, Social, and Governance).

Optimalizace lidí, majetku a služeb

IFS Cloud se vždy snaží pomáhat organizacím překonávat výzvy a dosahovat jejich cílů. V situaci, kdy dojde k poruše, je klíčové řídit a dolaďovat hlavní priority. Proto IFS Cloud využívá automatizaci, umělou inteligenci a strojové učení k optimalizaci procesů a rozhodování napříč lidmi, aktivy a službami. To umožňuje organizacím dosahovat růstu, úspěšných výsledků a rychle se přizpůsobovat, aby společnosti mohly optimalizovat své lidi, aktiva a služby.

  • Zlepšete výkonnost a kvalitu výroby pomocí inteligentní automatizace. Nejnovější aktualizace výroby v ERP systému pomáhají pracovním týmům využívat výhod snadnější integrace kmenových dat s výrobním systémem (MES) třetí strany a snižovat výrobní náklady díky vylepšené podpoře automatizovaného vykazování výroby ve výrobních plánech. Zvyšte kontrolu kvality, abyste zajistili úspěšné výsledky.
  • Posilněte postavení svých plánovačů výrobků díky nové funkci plánovacích scénářů. IFS Cloud Manufacturing Scheduling & Optimization nabízí novou funkcionalitu plánovacích scénářů, která umožňuje plánovačům výrobků vytvářet realističtější plány a lépe uspokojovat poptávku zákazníků. Optimalizujte své zdroje a snižte úroveň nedokončené výroby a zásob, abyste maximalizovali výrobní výkon.
  • Zvyšte počet prvních oprav u zakázek vyžadujících servisní týmy. Díky nejnovějším aktualizacím systému Service Management v IFS Cloud jsou nyní zdroje posádek součástí plánování úkolů a směn, přičemž optimalizace plánování nyní podporuje posádky s jednotlivými a týmovými typy zdrojů a dovednostmi pro poskytování služeb. Toto vylepšení zajišťuje, že posádky mohou rychleji a efektivněji reagovat na potřeby zákazníků.
  • Zlepšete dodržování předpisů a vyvažte dobu provozuschopnosti aktiv s potřebami údržby. S aktualizacemi pro správu podnikových aktiv v systému IFS Cloud získává organizace větší kontrolu nad plánováním údržby a pomůže splnit očekávání předpisů. Pracovní týmy mohou sladit plány údržby a provozní plány kombinací obou souborů dat do jednotného plánování. Toto sjednocení minimalizuje dopady prostojů v provozním prostředí tím, že umožňuje plánovačům optimalizovat zdroje identifikací odchylek nebo neplánovaných činností a začleněním nových pro zásah údržby.
  • Předvídejte a připravujte se na potřeby údržby v letectví. Díky aktualizacím nástroje Fleet Planner mohou vaši strategičtí plánovači modelovat více paralelních „co kdyby scénářů“ provozních dat a obchodních pravidel flotily, aniž by to ovlivnilo ostatní plány. Toto modelování umožňuje organizacím minimalizovat rizika, maximalizovat zdroje a zvýšit bezpečnost a efektivitu.

Propojení globálních operací

V IFS je kladen důraz na odbourání datových sil v rámci organizací, které brání volnému datovému toku, aby se zvýšila jejich odolnost, agilita a schopnost reagovat na globální výzvy. Proto nejnovější aktualizace služby IFS Cloud nadále pomáhají propojovat operace napříč odděleními, pracovišti a aktivy s cílem identifikovat a řešit rizika a příležitosti. Cílem je vybavit pracovní týmy funkcemi, které sníží složitost, zvýší konzistenci a v konečném důsledku umožní rychleji obsluhovat zákazníky a zároveň splnit požadavky na dodržování předpisů.

  • Zvýšení produktivity uživatelů při vracení zboží zákazníky prostřednictvím nejnovějších možností dodavatelského řetězce.
  • Lepší zkušenost koncových zákazníků při poskytování služeb. Prostřednictvím možnosti sledování techniků v nástroji Service Management budou vaši zákazníci moci prohlížet, sledovat a měnit termíny servisních prohlídek. Mohou vidět plánovaný čas, jméno technika, rozsah práce a umístění technika na mapě téměř v reálném čase.
  • Nižší režijní náklady pro správu a přemisťování majetku skrze nejnovější aktualizaci EAM, která pomáhá snižovat administrativní náročnost pro manažery údržby nebo správy majetku, specialisty na nákupy, logistické týmy a plánovače údržby v rámci cyklu stěhování majetku ze stávajícího místa až po přepravu a instalaci na novém místě.

Dosažení cílů ESG se ziskem

Dosažení dlouhodobé hodnoty vyžaduje silnou pozici v oblasti ochrany životního prostředí, sociálních věcí a správy řízení (ESG – z angl. Environmental, Social, and Governance), ale v nestabilních tržních podmínkách je zásadní stanovit cíle ESG a finanční ziskovosti správným způsobem tak, aby bylo dosaženo obojího a ne jednoho na úkor druhého. IFS poskytuje organizacím údaje, které ukazují pokrok v plnění závazků, zajišťují odpovědnost a transparentnost a zároveň identifikují příležitosti ke snížení nákladů a zvýšení příjmů prostřednictvím udržitelného úsilí. Dodržování závazků v oblasti cílů ESG umožňuje podnikům pozitivně ovlivňovat planetu a zároveň zůstat ziskový.

IFS Cloud jako jedinečná volba

Se službou IFS Cloud můžete i nadále řídit své hlavní priority a to i tváří v tvář každodenním výzvám a omezením. IFS Cloud představuje chytrou investici do budoucnosti podnikání, která umožňuje splnit požadavky z nejrůznějších odvětví ve stále se měnícím světě.

Našim zákazníkům umožní IFS Cloud přístup k ještě pokročilejším funkcím, které mohou dále zvýšit i schopnost zrychlit se v nové realitě, kterou všichni prožíváme a zároveň zůstat odolní.

Mohlo by vás zajímat

Tým CDC Data se představuje/2.díl – Pavel Míl

Tým CDC Data se představuje/2.díl – Pavel Míl

6. 9. 2021

Nedávno jsme vám představili obchodního ředitele Jirku Prokeše, a protože měl rozhovor velký úspěch, rozhodli jsme se v představování pokračovat. Dnes nahlédneme do střediska informačního systému IFS,…

Číst více
Předpověď pro průmysl v roce 2022 – výroba

Předpověď pro průmysl v roce 2022 – výroba

8. 3. 2022

Ohlédněme se nejdříve zpátky v čase Po turbulencích způsobených pandemií COVID-19 v roce 2020 – která otřásla zpracovatelským průmyslem a odhalila mnoho z jeho zranitelností – nebyl rok 2021…

Číst více
IFS Cloud 2021 R2

IFS Cloud 2021 R2

22. 11. 2021

Společnost IFS představila letos na podzim další vydání verze IFS Cloud. Zjistěte, jak tento inovovaný systém může prospět vašemu podnikání. IFS Cloud spojuje prvky zákazníků,…

Číst více
Systém M-Files byl osmým rokem ve výzkumu Nucleus Research 2021 jmenován za lídra na trhu

Systém M-Files byl osmým rokem ve výzkumu Nucleus Research 2021 jmenován za lídra na trhu

26. 7. 2021

M-Files, společnost zabývající se inteligentní správou informací, byla již po osmé ve výzkumu Nucleus Research označena za lídra na trhu v oblasti Content Services and Collaboration. V magickém…

Číst více