6. 9. 2021
7 min.
Michaela Králová

Tým CDC Data se představuje/2.díl – Pavel Míl

Tým CDC Data se představuje/2.díl – Pavel Míl

Nedávno jsme vám představili obchodního ředitele Jirku Prokeše, a protože měl rozhovor velký úspěch, rozhodli jsme se v představování pokračovat. Dnes nahlédneme do střediska informačního systému IFS, jehož stálicí a naším dlouholetým konzultantem je Ing. Pavel Míl. Co obnáší práce konzultanta, s jakými situacemi se denně setkává, co ho na této práci baví či co ho dokáže rozzlobit, to vše nám prozradil v našem rozhovoru.

 • Pavle, jak dlouho pracuješ jako konzultant v CDC Data a co tě přivedlo k této profesi?

V CDC Data, resp. před fúzí ve společnosti ALTEC, jsem začal pracovat v roce 1995, po předchozí dvouleté externí spolupráci. V roce 1993 jsem v Plzni dokončil studium na Západočeské univerzitě, obor Automatizované systémy řízení. V rámci diplomové práce jsem se zabýval využitím čárových kódů. Tato technologie byla v té době v našich zemích ještě v plenkách, zejména v průmyslovém využití. S kolegou jsme napsali program pro čtení a dekódování čárových kódů. Tehdy se jednalo ještě o čtečky – pera, které byly připojeny kabelem na některý z portů PC. Modernější čtečky, které měly dekodéry již zaintegrovány, měly přijít až v pozdější době. S kolegou ze studií jsme založili firmu a snažili jsme se orientovat na dodávku služeb v tehdy začínajícím novém odvětví informačních technologií. Jednalo se o dodávky a servis PC, vybudování počítačové sítě, zaškolení uživatelů atd.

Naše řešení čtení čárových kódů jsme aplikovali do ERP DIALOG, který vyvíjela, dodávala a implementovala společnost ALTEC. Následně jsem se stal v ALTECu konzultantem a věnoval jsem se implementaci, přenášení požadavků zákazníků na úpravy, jejich testování, konzultace se zákazníky atd. Postupem času jsem se začal profilovat do oblasti distribuce, které jsem v zásadě zůstal věrný až doposud. V průběhu mého působení v ALTECu jsem pracoval ještě s několika ERP systémy, které patřily do našeho portfolia, nicméně od roku 2001, kdy se na českém trhu objevil systém IFS Applications, se věnuji výhradně jemu.

 • Zabýváš se informačním systémem IFS, konkrétně na jakou oblast se zaměřuješ?

Historicky jsem se profiloval do oblasti distribuce, pod čímž si lze představit oblast nákupu, skladů, prodeje atd. Protože jsme IFS Aplikaci v minulosti implementovali s poměrně štíhlým implementačním týmem a řada oblastí se v praxi poměrně dost prolíná, přibyly do mého portfolia oblasti IFS Správa dokumentů, IFS Servis a Údržba, IFS CRM, Migrace dat atd. V současné době se věnuji i celkovým koncepčním návrhům řešení napříč celou společností.

 • Dokážeš stručně popsat, co obnáší práce konzultanta?

Konzultantská práce je poměrně rozmanitá a pestrá. Práce, v rámci implementace IFS Aplikace, případně ve fázi podpory po implementaci, začíná analýzou potřeb zákazníka, nalezení řešení v IFS a začlenění do konceptu návrhu řešení, který je třeba následně zákazníkovi představit. A to tak, aby si zákazník, pro kterého je IFS Aplikace novým systémem a ještě jej nezná (v případě prvoimplementace), dokázal představit, jak bude své procesy řešit v novém informačním systému.

Další částí práce konzultanta je školení klíčových uživatelů a garantů. Tady je nezbytné, aby konzultant dokázal s uživateli zákazníka najít „společnou řeč“ a dokázal zákazníkovi pomoci při seznamování se s novým systémem.

Ne vždycky se nechají potřeby a procesy zákazníka pokrýt standardní funkcionalitou IFS Aplikace. V takovém případě je na konzultantovi, aby připravil návrh zákaznické úpravy. A to je možná ta nejnáročnější část práce konzultanta, protože tady potom hodně záleží na jeho zkušenostech, znalostech IFS Aplikace a znalostech procesů, aby navržené řešení bylo funkční a pokud možno optimální, aby se nechaly domyslet, pokud možno všechny možné konsekvence a dopady a nebyla narušena aplikační logika v jiných, příbuzných procesech a funkcionalitách. Konzultant by měl být schopen identifikovat případná rizika a omezení, na která by případně mohl požadavek zákazníka vést. To se člověk nenaučí za rok ani za dva, plyne to z dlouhodobé praxe, v čemž mám po dvaceti letech práce s IFS obrovskou výhodu.

V některých případech je nezbytné se zákazníkem dané téma detailně rozdiskutovat, vysvětlit, že tato konkrétní představa skýtá takové a takové nebezpečí a společně se zákazníkem navrhnout jinou, lepší alternativu. Často je potřeba některé detaily konzultovat s kolegy programátory z vývoje, případně s konzultanty za jiné oblasti, pokud může mít požadavek širší dopady.

Tato rizika a omezení potom musí konzultant umět komunikovat se zákazníkem tak, aby společně nalezli takové řešení, které splní požadavky a potřeby zákazníka a současně bude řešení efektivně řešitelné v IFS Aplikace. Někteří konzultanti se zapojují i do presales procesu. Presales aktivity jsou další oblastí práce. Za presales aktivitami se skrývá příprava a provedení prezentace IFS Aplikace, a to jak prezentace na slide, tak i živé ukázky IFS Aplikace, tak, aby zákazník nabyl, z prezentovaných vlastností IFS Aplikace a s tím spojených služeb, které jako firma poskytujeme, co možná nejlepší dojem.

 • Vyjmenuješ tři nejdůležitější vlastnosti, které by podle tebe měl konzultant mít?

To je dobrá otázka. Těch vlastností je třeba jistě více. Z celé řady vlastností, které se od konzultanta očekávají bych asi vypíchnul

 1. Trpělivost: Dost často lze práci konzultanta přirovnat k pedagogické činnosti, kdy je potřeba uživatele zákazníka naučit nové věci za podmínek, kdy je zákazník zatížen svojí denní agendou a implementace informačního systému je pro něj vždy prací a zátěží navíc.
 2. Ochotu se učit nové věci: Oblast informačních technologií je velmi dynamická a rychle se rozvíjející. Vždy si to uvědomím, když se ohlédnu zpět a porovnám, jaké nástroje a technologie jsme měli k dispozici třeba před 10-20 lety a co je k dispozici dnes. A všechny ty novinky musí konzultant průběžně vstřebávat tak, aby je dokázal dál předat zákazníkům. Osobně mám někdy pocit, že jsem snad nikdy neopustil školu a neustále se mám co učit.
 3. Team spirit: Implementace informačních systémů typu IFS Aplikace je zcela jistě týmová záležitost a všichni členové implementačního týmu, konzultanty nevyjímaje, by měli být týmový hráči. Konzultanti se specializují na jednotlivé oblasti, které ale nejsou oddělené a vzájemně se překrývají. Vždy je pro konzultanta výhoda, když má určitý překryv do sousední oblasti, aby měl představu o předchozích a následujících procesech, ale v detailu je potřeba aby spolu jednotliví konzultanti komunikovali. Dále musí komunikovat s vývojem, vedením projektu atd.
 • Co tě na této práci baví a naplňuje a je naopak něco, co tě dokáže i rozčílit?

Na této práci mne jednoznačně baví její rozmanitost. Osobně nemám rád monotónní práci a opakující se činnosti. Jsem rád v kolektivu a rád k zákazníkům jezdím osobně. V poslední době, díky situaci kolem Covid pandemie, ale i díky dalšímu rozvoji komunikačních technologií, jsme se museli naučit on-line komunikaci. Osobní setkání je ale osobní setkání. S celou řadou zákazníků jsme dokázali navázat nadstandardní vztahy, které se někdy mění i v osobní přátelství. Vždy mám radost, když se podaří vyřešit nějakou zapeklitou záležitost, posunout zákazníka zase o kousek dál, vymyslet a aplikovat nějakou novou funkcionalitu, která zákazníkovi skutečně pomáhá.
A co mi vadí? Nu, něco málo by se asi našlo. Rozhodně nemám radost z toho, když se někdy setkám s ledabylým přístupem k řešení nějakých problémů, když narazím na neochotu, atd. Osobně jsem přesvědčen o tom, že tato práce musí člověka bavit, aby ji mohl dělat pořádně. Často řešený problém zůstává v hlavě a musím o něm přemýšlet, mnohdy i doma. Není to o tom, že by to byla práce od-do, mnohdy jsme u zákazníka zůstali i pozdě do večera, nebo řešili nějaký problém i večer doma. Ale pocit z toho, když se to nakonec povede a zákazník je spokojen, za to určitě stojí.  

 • Jak hodnotíš samotný systém IFS? Máš možnost porovnání s jinými konkurenčními ERP systémy?  

ERP systémy se neustále vyvíjí, výrobci neustále zlepšují funkcionality a technologie. To platí o IFS Aplikace, ale i o konkurenčních produktech. Občas mám možnost porovnání s jinými produkty. Základní procesy jsou pro většinu z nich velmi podobné, například vytvoření nákupní objednávky je v mnoha systémech velmi obdobné. Rozdíl může být v komfortu, začlenění do celkového prostředí. ERP systémy, a IFS Aplikace nevyjímaje, jsou pořád „jenom“ nástrojem a je na nás abychom daný nástroj dokázali efektivně a účinně využít. Před několika lety jsem četl jednu studii a autor v ní uváděl, že úspěch úspěšné implementace závisí z cca 30 % na použitém ERP systému a ze 70 % to je o lidech. O lidech na obou stranách, tedy jak zákazníka, tak dodavatele. A právě konzultanti jsou v první linii, na nich hodně záleží, jak zákazník nový nástroj přijme a jak jej začne využívat. 

IFS Aplikaci považuji za moderní a flexibilní informační systém, u kterého je vidět jeho mohutný rozvoj. V IFS pracuji nejen na potřebách zákazníků, ale používáme jej i v CDC Data, kde jsme čelili potřebě skloubit celou řadu procesů, které jsou i v naší firmě mnohdy specifické.

 • Máš za sebou velké množství implementací, vzpomeneš si na nějakou významnou či speciální, která ti na dlouho utkvěla v paměti?

Za ty roky jsem měl možnost účastnit se celé řady implementací různých informačních systémů. Často se vzpomíná na první životní příběhy, v tomto případě implementaci, což v mém případě byla společnost Drinks, velkoobchod s nápoji, ve které jsem krátce po příchodu do firmy implementoval systém DIALOG. Ač jsme byli a jsme orientováni zejména na průmysl, toto byl velkoobchod, který měl svá specifika. Pro mne to byly hodně zajímavé zkušenosti.
Z doby implementace systému Baan určitě nezapomenu na jeho první implementaci ve společnosti Motorpal v Jihlavě, díky které jsme získali následnou zakázku ve společnosti Tatra.

Z období IFS Aplikace je těch implementací asi nejvíce. Ze zákazníků, kteří používají IFS Aplikace, bych zmínil např. společnost BONATRANS Group, se kterou spolupracuji již od roku 2003, společně jsme prošli poměrně intenzivním rozvojem využívání IFS Aplikace, roll-outem do dceřiné společnosti v Indii atd. Nyní aktuálně připravujeme upgrade na novou verzi IFS Aplikace. Další implementací, na kterou asi jen tak nezapomenu byl AUSTIN Detonator, který je výrobcem rozbušek, což je velmi specifická oblast, která s sebou nesla celou řadu specialit.

 • Setkáváš se při práci i s nějakými kuriozitami, které by stály za zmínku?

Občas se nějaké speciality najdou. Většinou to je ale spojeno s určitým specifikem daného procesu zákazníka, který nebývá jinde běžný. V takovém případě je požadavek důkladně zanalyzován a společně se zákazníkem bývá obvykle nalezeno řešení, buď úpravou procesu nebo zákaznickou úpravou.

Příkladem může třeba být požadavek již zmiňovaného zákazníka AUSTIN Detonator, který pro pokrytí svého obchodního procesu potřeboval vytvářet balicí list již ve fázi obchodní nabídky, ač je v drtivé většině jiných zákazníků a standardních procesů balicí list vystavován až na konci procesu. Na to ale navazovala celá řada další požadavků a odlišností, které vyplývaly z podstaty jejich obchodu, a které jsme museli zapracovat do finálního řešení.  Požadavek byl ale opodstatněný a po vysvětlení potřeby i pochopitelný. Nakonec se jej podařilo do procesu úspěšně zaintegrovat k plné spokojenosti zákazníka.

 • Svěříš se i se soukromou částí tvého života? Např. čemu se věnuješ ve volném čase a jak relaxuješ?

Pokud najdu trochu volného času, snažím se ho trávit v přírodě ať sám, nebo s rodinou. Mám rád outdoorové sporty a aktivity, jako jsou lyže, kolo, kanoistika, lezení, hory a vše co k tomu patří. Moje děti jsou vyznavači stejných aktivit, takže dost času venku trávíme společně. V rámci TJ Lokomotiva Trutnov vedu oddíl kanoistiky, který se věnuje slalomu a sjezdu na divoké vodě. Sám se také rád svezu, ale těžiště mé práce v oddíle je v zastřešení přípravy mladých sportovců, kteří zaznamenávají celou řadu úspěchů i na mezinárodním poli. V oddíle máme několik mistrů světa a mistrů Evropy ve sjezdu na divoké vodě.

Mohlo by vás zajímat

Zvyšte odolnost podniku s IFS CLOUD

Zvyšte odolnost podniku s IFS CLOUD

5. 6. 2023

IFS Cloud neustále hledá způsoby, jak produkty vylepšovat a to nasloucháním zákazníkům a neustálým sledováním trhu, aby vylepšení přinesla potřebnou obchodní hodnotu. Přinášíme vám několik zajímavostí o tom,…

Číst více
Tým CDC Data se představuje/15. díl – Richard Jung

Tým CDC Data se představuje/15. díl – Richard Jung

23. 1. 2023

Mezi služebně mladší kolegy patří např. Richard Jung, konzultant systému IFS, který se specializuje na oblast výroby. Zeptali jsme se ho, co ho k nám přivedlo, co…

Číst více
Tým CDC Data se představuje/11. díl – Jaroslav Vlášek

Tým CDC Data se představuje/11. díl – Jaroslav Vlášek

13. 6. 2022

Account manažerem střediska IFS a čerstvým vítězem ankety „Zaměstnanec roku“ je Jaroslav Vlášek. Abychom vám ho blíže představili, položili jsme mu několik otázek. V jeho odpovědích se…

Číst více
Pro modernizaci ERP systému IFS si společnost ZAT zvolila CDC Data, svého dlouhodobého IT partnera Zahájení upgrade ERP systému IFS

Pro modernizaci ERP systému IFS si společnost ZAT zvolila CDC Data, svého dlouhodobého IT partnera

16. 10. 2023

Společnost ZAT, světový dodavatel automatizace průmyslových procesů, se rozhodla vstoupit do další fáze podnikového rozvoje prostřednictvím modernizace svého ERP systému IFS. Společnost se rozhodla investovat…

Číst více

Manuál - nový servisní systém Od 1. května přecházíme na nový servisní systém - pokyny a manuál jak tento systém ovládat naleznete zde.

ZJISTIT VÍCE