ESET

Společnost ESET již od roku 1987 vyvíjí bezpečnostní software pro domácí uživatele i společnosti. Bezpečnostní řešení využívá více jak 100 milionu uživatelů.

ESET

O společnosti ESET

TOSHULIN, a.s. patří mezi strojírenské firmy, které dlouhodobě působí na trhu obráběcích strojů a v průběhu let dokazují svou schopnost přizpůsobit se nejen měnícím se podmínkám trhu, ale především zvyšujícím se nárokům zákazníků na kvalitu, přesnost a spolehlivost dodávaných strojů. Invence odborník konstrukčního a technického oddělení, užití moderních výrobních a montážních technologií spolu s kvalitní distribucí ve světové prodejní síti umožnilo firmě TOSHULIN uspět na průmyslově vyspělých trzích. TOSHULIN má dceřiné firmy v USA, Německu, Ruské federaci a Číně, akvizice firem TOS Kuřim – OS a ČKD Blansko – OS přinesla rozšíření nabídky strojů také o velká portálová obráběcí centra a svislé soustruhy s velkými průměry upínacích desek od čtyř metrů výše.

Za dobu své existence firma dodala přes 13 700 obráběcích strojů do 72 zemí světa a jejím cílem je i nadále zachovat a rozvíjet spolupráci s tuzemskými a zahraničními zákazníky. Za úspěchem společnosti stojí její schopnost vyhovět rostoucímu tlaku uživatelů obráběcích strojů na dodávky investičně náročných technologických celků s vysokou měrou úprav nutných k dosažení požadavků odběratele.Výrobní program společnosti představují svislé soustruhy a svislá soustružnická centra několika typových řad. Soustruhy jsou nabízeny s průměrem upínací desky od 800 do 4000 mm a jsou vybaveny špičkovými elektronickými komponenty, které jsou spolu s tradičně vysoce přesnými mechanickými díly zárukou vysokého výkonu, spolehlivosti a přesnosti obrábění. Všechny uvedené typy strojů pracují v náročných a složitých průmyslových aplikacích.

„IFS nám pomáhá zlepšovat produktivitu v dlouhodobém měřítku.“

Martin Kvapilík manažer kvality a IT společnosti TOSHULIN, a.s.

Case study

Komplexní výroba ETO vyžaduje flexibilní řešení

Společnost TOSHULIN vyrábí v režimu ETO (Engineer to Order = Vývoj na zakázku). Ačkoli je produkce založena na standardních návrzích a komponentách, stroje jsou často přizpůsobovány (někdy až ze 60 %) požadavkům zákazníků.

Dlouhé výrobní cykly 6–14 měsíců znamenají, že změny v zákaznické specifikaci jsou zcela běžné. Někdy se stane, že při podepsání smlouvy hlásí zákazník pouze několik požadavků s detailními specifikacemi, které později rozpracuje ve spolupráci s konstrukčním oddělením TOSHULIN. V důsledku toho se pracovní zatížení v podniku hodně mění. Každý obráběcí stroj vyžaduje individuální dodávky materiálu a komponent i specifické výrobní kapacity. Přestože k řízení výrobního procesu společnos využívala IT nástroje, zvláštní potřeby výrobních procesů firmy, řízení výroby, plánování dodávek a optimalizace kapacity se ukázaly jako složité, a ne vždy plně pokryté dosavadním systémem.

Návrhy zpracování prokázaly, že navzdory skutečnosti, že technici používají počítačové nástroje a podstatné části dokumentace jsou již dostupné elektronickou cestou, je podpora konstrukčních prací nejobtížnější kapitolou používání IT. Každý projekt je koncepční práce, která vyžaduje, aby problémy byly identifikovány a řešeny. Časté změny v projektech způsobené očekáváním zákazníka nebo technickými problémy navíc ztěžují vývoj přesného harmonogramu pro projektové práce.

V důsledku toho pracuje výrobní oddělení pod neustálým tlakem.

Celkový pohled zjistil, že IFS jsou nejvhodnější aplikací

Již od roku 2003 používá společnost TOSHULIN informační systém IFS Applications od švédské společnosti IFS, jednoho z vedoucích světových výrobců podnikového softwaru – TOSHULIN se proto rozhodl pro řízení výroby aplikovat řešení založené na IFS Applications a modelu Seiban pro zpracování dynamické objednávky (DOP), kde všechny činnosti související s objednávkou jsou přiřazeny k jednomu záhlaví DOP.

To zjednodušuje vytvoření stromové struktury objednávky a provedení změn, sledování výkonnosti a řízení kontroly nad výrobním procesem až po detailní přehled oskutečně vyrobeném stroji „as is“. Celý výrobní proces je nastaven tak, aby vyhovoval požadavkům řízení termínů jednotlivých projektů.

Milníky a kontrolní body ve výrobním procesu byly modifikovány. „Hlavní změny jsou v plánování a procesech“, shrnuje Martin Kvapilík.

Kratší průběžné doby výroby

Přebudováním výrobního procesu a implementace řešení pro výrobu se průběžné doby pro určité objednávky DOP snížily asi o 50 %. „Systém je pro nás jedno velké školení. Způsob myšlení, jak řídit věci – to nás učí mnoho“, komentuje tuto skutečnost Martin Kvapilík.

Řešení výroby založené na IFS má v současné době 180 uživatelů. To zahrnuje téměř 700 modelů Seiban a 250 000 objednávek DOP a uchovává v paměti 75 000 technologických postupů a 165 000 položek. Z těchto položek je 75 000 vyráběno přímo v podniku, zatímco zbývajících 90 000 je nakupováno od externích dodavatelů.

Systémový archiv obsahuje více než 80 000 dokumentů. Všechny tyto úspěchy ale neomezují možnosti IFS Aplikací. „Často říkám svým kolegům, že systém je rozsáhlý a pokud chceme plně využívat jeho možností, musíme růst v jeho využití,“ uvádí k tomu Martin Kvapilík.

Rozšíření systému IFS Applications

Systém IFS Applications byl v průběhu let ve společnosti TOSHULIN již dvakrát upgradován. Poprvé na sklonku roku 2011, kdy byla implementována verze 7.5, podruhé na začátku roku 2021, kdy byla do ostrého provozu uvedena verze IFS Applications 10.

Součástí upgradu vlastního systému a implementovaných zákaznických úprav byla především a ktualizace vazeb se mzdovým a personálním systémem a aplikací pro odpis práce odvedených časů ve výrobě pomocí čárových kódů. Implementací nové verze IFS 10 získal TOSHULIN systém, který je inovovaný jak rozsahem funkcionality, tak technologicky.

Upgrade byl proveden ve využívaných modulech pro řízení výroby, distribuce, financí, údržby, kvality a projektů a jednalo se již o třetí velkou inovaci informačního systému v této společnosti.

„Hlavní přínos provedení upgradu v naší společnosti spatřujeme v tom, že došlo k celkové technologické a funkční modernizaci základních prvků podnikového informačního systému, díky které můžeme nyní pokračovat v jeho dalším budování a rozvoji. Velmi oceňujeme možnost tvorby zákaznických úprav a celých agend v rámci administrace systému, s využitím interních zdrojů, bez nutnosti dodavatelských customizací. Nová verze IFS Aplikací posunuje digitalizaci firmy a integraci na zcela novou úroveň, s možností standardizovat s nízkými náklady prakticky všechny proprietární procesy do jednoho firemního ekosystému.“

Martin Kvapilík manažer kvality a IT společnosti TOSHULIN, a.s.

Hlavní přínosy

 • Lepší řízení průběžné doby výroby
 • Snížení výrobního času pro danou objednávku DOP až o 50 %
 • Lepší plánování zakázek
 • Jednodušší výrobní procesy
 • Zdokonalení výroby

Implementované řešení

 • IFS Finance
 • IFS Výroba
 • IFS Distribuce
 • IFS Údržba
 • IFS Prodej a CRM
 • IFS Řízení jakosti
 • IFS Správa dokumentů
 • IFS Podnikové modelování

Další partnerství

IFS

IFS

IFS nabízí agilní, průmyslově ověřený software pro náročná průmyslová odvětví. IFS Aplikace jsou jednotným integrovaným produktem, který podporuje řízení služeb a majetku, výroby, projektů a dodavatelského řetězce.

Zjistit více
Konica Minolta

Konica Minolta

Konica Minolta je vedoucí poskytovatel produktů, služeb, a řešení v oblasti tisku, dokumentů, a jejich zpracování. Zvláštní důraz klade na celkové řešení tisku a správy oběhu dokumentů v kancelářském a produkčním…

Zjistit více
M-Files

M-Files

M-Files pomáhá řídit procesy ve firmě.  Systém správy dokumentů M-Files přináší jednoduché ovládání, snadnou administraci, workflow pro automatizaci oběhu a schvalování i podepisování dokumentů.

Zjistit více
Fujitsu

Fujitsu

Fujitsu patří mezi největší Japonské společnosti z oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT) a nabízí kompletní portfolio IT produktů, řešení a služeb. Přes 170 tisíc zaměstnanců Fujitsu obsluhuje zákazníky…

Zjistit více
Veeam

Veeam

S řešením Veeam jsou vaše aplikace stále připravené, když je potřebujete. Znamená to, že můžete bez problémů zvládat neočekávané situace, zároveň zajišťovat všem uživatelům to,…

Zjistit více
CyberPower

CyberPower

UPS systémy od společnosti CyberPower, která je v tomto sortimentu předním světovým dodavatelem. Nabízíme širokou škálu UPS zařízení, která vám poskytnou spolehlivé napájení a ochranu před výpadky…

Zjistit více
Extreme Networks

Extreme Networks

Společnost Extreme Networks, založená v roce 1996 dnes patří mezi lídry v oblasti jak pevných, tak bezdrátových síťových technologií. V současné době společnost redefinuje sítě se softwarem a pomáhá…

Zjistit více
Intrexx

Intrexx

Intrexx Share funguje jako interní sociální síť. Zaměstnanci mohou být členy různých pracovních skupin, sdílet mezi sebou jednotlivé dokumenty a cenné know how i komunikovat přes soukromé…

Zjistit více
Sewio

Sewio

Sewio je špičkový a v praxi prověřený produkt umožňující přesné určení polohy v reálném čase (RTLS ) pro Vaše IoT řešení. Celé řešení umožňuje analyzovat provoz a umožňuje identifikovat…

Zjistit více
Safetica

Safetica

Safetica je DLP (Data Loss Prevention) řešení na ochranu citlivých dat, jako jsou databáze zákazníků nebo konstrukční výkresy. Nasadí se v řádu hodin a dokáže zabránit, aby…

Zjistit více
Flowmon

Flowmon

Díky řešení Flowmon získávají IT profesionálové po celém světě kontrolu nad síťovým provozem, zvyšují výkonnost aplikací a chrání své systémy před moderními kybernetickými hrozbami, které obchází tradiční zabezpečení.

Zjistit více
Fortinet

Fortinet

Fortinet poskytuje řešení v oblasti kybernetické bezpečnosti, mimo jiné včetně fyzických produktů, jako jsou brány firewall, a softwaru a služeb, jako je antivirová ochrana, systémy prevence narušení a komponenty…

Zjistit více
Cisco

Cisco

CISCO je celosvětový leader v síťových komponentech, výrobky této společnosti pomáhají organizacím všech velikostí komunikovat a spolupracovat.

Zjistit více
Microsoft

Microsoft

Společnost Microsoft sama uvádí, že jejich největší motivací je, když zákazníci používají software Microsoft každý den ke kreativním řešením problémů a rozvíjejí průlomové nápady. Se svými…

Zjistit více