13. 12. 2021
3 min.
Michaela Králová

Kdo nám věří/2.část SOPO s.r.o.

Kdo nám věří/2.část SOPO s.r.o.

Pokračujeme v našem seriálu zákaznických referencí a představujeme vám společnost SOPO, která je naším zákazníkem od roku 2013. Díky systému IFS se podařilo snížit náklady i pojistné zásoby. Firma zároveň jednoduše a rychle generuje přehledy o výkonnosti v reálném čase.

O SPOLEČNOSTI SOPO

Společnost SOPO se specializuje na navíjení a kompletní výrobu rotorů a statorů všech druhů elektromotorů. Vyrábí malé, střední i velké série rotorů a statorů. 90 % výroby tvoří export. Díky špičkovému technologickému vybavení a především vysoké odbornosti zaměstnanců může SOPO splnit jakékoli požadavky svých zákazníků v oblasti navíjení v té nejvyšší kvalitě, krátkých termínech a za výhodnou cenu. Skupinu SOPO tvoří společnosti SOPO s.r.o., SOPO-SERVIS s.r.o. a SOPO MOTOR s.r.o. Jedná se o české privátní firmy s ročním obratem cca 13 mil. EUR a meziročním nárůstem obratu 10 – 20 %. Výrobní střediska jsou v Modleticích u Prahy, Nebovidech u Kolína a Jedovnici u Blanska. Ústředí, prodej, nákup a centrální sklad jsou v Modleticích u Prahy.

VÝBĚR INFORMAČNÍHO SYSTÉMU A ROZHODUJÍCÍ KRITÉRIA

Před zavedením nového systému používala společnost SOPO několik nekompatibilních informačních systémů pro různé firemní agendy. Některé z těchto systémů byly vyvíjené přímo vlastními silami. Kvůli nejednotnosti systémů a jejich dat však docházelo k častým chybám v ručním přenosu dat a sdílené informace nebyly průběžně aktuální. Proto bylo třeba hledat komplexní řešení pokrývající firemní procesy v rámci jednoho systému či několika kompatibilních. „Hlavním problémem byla neschopnost používaných informačních systémů pokrýt všechny potřeby hlavních výrobních procesů a mnoho případů se řešilo nestandardními způsoby. Procesy na každém ze 6-ti výrobních středisek poskytovaly nejednotné a neporovnatelné výstupy. To mělo za následek nedostatečnost důvěryhodných podkladů při strategických rozhodováních,“ popisuje Petr Přibyl, vedoucí úseku řízení kvality a IT. Proto bylo v rámci dotačního projektu Operačního programu Podnikání a Inovace vypsáno výběrové řízení realizované a financované z evropských strukturálních fondů. Objektivními kritérii na výběr informačního systému byla funkčnost a technologická vyspělost navrhovaného řešení, jeho cena a kvalita nabízené podpory a servisu. Subjektivně pak byl kladen důraz na komplexnost nabízeného řešení, stabilitu a zkušenosti dodavatele, zejména zkušenosti navrhovaných konzultantů s projekty podobného charakteru. Nabídky pro SOPO objektivně a nezávisle vyhodnotila odborná externí poradenská organizace. Nabídka systému IFS Aplikace získala nejvíce bodů v hodnocení kritérií výběrového řízení a při následných jednáních o smlouvách bylo od dodavatelské společnosti dodrženo vše, co bylo v nabídce obsaženo.

IMPLEMENTACE

Implementace systému trvala celkem 9 měsíců. Za tuto dobu se podařilo zprovoznit veškeré procesy a zajistit jejich správné vazby. Během implementace se objevilo několik skutečností, které nebylo možno předvídat, zejména v oblasti výroby a specifických požadavků některých zákazníků společnosti nebo pokrytí konkrétních výrobních procesů. Různé provozní podmínky na jednotlivých pracovištích a vysoká benevolence pro vstupní data v užívaném informačním systému způsobovaly neporovnatelnost výstupů z procesů. Zavedení nového podnikového systému a vstupní validace sbíraných dat tak umožnilo vedení společnosti procesy řídit jednotně napříč všemi provozovnami.

OSTRÝ PROVOZ A PŘÍNOSY SYSTÉMU V PRAXI

Výzvou při implementaci a následném ostrém provozu bylo zejména pokrytí procesu výroby se všemi jeho specifiky. Nakonec se podařilo vyřešit vše s použitím běžných nástrojů, několika zákaznických úprav a v neposlední řadě i netradičním a nápaditým využitím standardních nástrojů v systému.

„Za unikátní považujeme proces řízení neshodných výrobků, sledování nákladů na jejich opravy s možností objektivního posouzení rentability oprav,“ uvádí k tomu Petr Přibyl. Velkým přínosem nového informačního systému pro běžné uživatele je především přehlednost a přívětivost pracovního prostředí, snadná konfigurovatelnost pro různé pracovní úlohy a přímočarost při získávání požadované informace.

Vedení firmy navíc oceňuje propracované předdefinované ukazatele výkonnosti, možnost konfigurace vlastních a souhrnné přehledy výkonnosti firmy generované v reálném čase. Pro správce IT je důležitá také spolehlivost použitých technologií s minimálními nároky na údržbu. V rámci vlastního systému pak snadná správa uživatelů a přístupových práv.

Výsledkem zavedení systému bylo snížení pojistných zásob o 15 % a v následujících letech došlo ještě k dalšímu snížení. Díky přesnému sledování výpadků neshodných výrobků a odhalení jejich příčin se snížily náklady na neshodné výrobky o 25 %.

V roce 2020 bylo ve spolupráci s firmou SOCOS IT nasazeno řešení DOCU-X pro vytěžování dokumentů (faktur) s přímou integrací do IFS. Nový způsob pořizování přijatých faktur spočívá v automatizaci zpracování  – po naskenování dokumentu dojde v DOCU-X ke strojovému načtení (vytěžení) dat s jejich automatickým přenosem přímo do IFS úloh pro zpracování přijaté faktury (zároveň s připojením scanu ve formátu PDF). Odpadla tím tedy nutnost přepisovat údaje z přijaté faktury do systému, což v konečném důsledku vedlo ke zvýšení rychlosti zpracování a snížení chybovosti vložených dat.

„Přesným sledováním výpadků neshodných výrobků a příčin výpadků se snížily náklady na neshodné výrobky o 25 %.“ Petr Přibyl, vedoucí úseku řízení kvality a IT, SOPO

Mohlo by vás zajímat

Jak může správa klientských informací pomoci vaší firmě získat více zakázek Více zakázek díky chytrému DMS

Jak může správa klientských informací pomoci vaší firmě získat více zakázek

19. 2. 2024

Firmy poskytující profesionální služby od účetních přes finanční služby až po poradce si velice dobře uvědomují, že získávání nových klientů (a udržení těch stávajících) je pro ně…

Číst více
Ukliďme Česko 2020

Ukliďme Česko 2020

15. 10. 2020

Stejně jako minulý rok, i letos na podzim, jsme se v ALTECu připojili k celorepublikové akci „Ukliďme Česko“ a vydali se trochu zútulnit naše město. Ve spolupráci s odborem životního prostředí…

Číst více
IFS Cloud – optimální řešení pro výzvy ve vašem oboru IFS Cloud - ERP na míru pro vaše odvětví

IFS Cloud – optimální řešení pro výzvy ve vašem oboru

8. 1. 2024

Od roku 2020 otřásá světem podnikání řada výzev, počínaje pandemií COVID-19, přes problémy s  dodávkami, rostoucí míru inflace až po geopolitické nepokoje. Ačkoli stejné události ovlivnily…

Číst více
Novým servisním partnerem CyberPower je CDC Data

Novým servisním partnerem CyberPower je CDC Data

3. 4. 2023

Tisková zpráva ze dne 31.3.2023: Společnost CyberPower změnila svého servisního partnera pro Českou republiku a Slovensko a od 1. dubna 2023 bude veškeré servisní úkony realizovat společnost CDC…

Číst více

Manuál - nový servisní systém Od 1. května přecházíme na nový servisní systém - pokyny a manuál jak tento systém ovládat naleznete zde.

ZJISTIT VÍCE