SIEMENS ČR

Tato případová studie představuje projekt rekonstrukce záložní serverovny u zákazníka Siemens Elektromotory Frenštát pod Radhoštěm.

SIEMENS ČR

O společnosti Siemens

Siemens patří mezi největší elektrotechnické firmy v České republice a již více než 125 let je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou moderních a inovativních technologií. Se svými 10 000 zaměstnanci se řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Své technologie, výrobky a služby dodává zákazníkům ze soukromého i státního sektoru. Portfolio Siemens pokrývá řešení pro oblast průmyslu, energetiky, dopravy a veřejné infrastruktury, technologie budov a zdravotnictví.

Siemens, odštěpný závod Elektromotory Frenštát
Závod je předním světovým dodavatelem nízkonapěťových asynchronních elektromotorů a současně největším závodem na výrobu standardních elektromotorů osových výšek 225 – 315 mm v Evropě. Zaměstnává více než 1000 lidí a je tak druhým největším zaměstnavatelem ve Frenštátě pod Radhoštěm. Motory jsou určené především k pohonu čerpadel, kompresorů a klimatizačních zařízení. Motory se ve Frenštátě vyrábějí od roku 1947, společnost Siemens závod koupila v roce 1994.

Case study

Výchozí stav

Naše společnost poskytuje své servisní služby a realizuje dodávky HW již od svého vzniku v roce 1997. Jako stabilní dodavatel slaboproudých rozvodů jsme byli osloveni s žádostí o přípravu projektu rekonstrukce záložní serverovny, ve které stávající konstrukce zdvojené podlahy představovala pro obsluhu bezpečnostní riziko.

Cíle a požadavky zákazníka

Cílem tohoto projektu byla kompletní rekonstrukce záložní serverovny. Zejména se jednalo o výměnu zdvojené podlahy, výměnu stávajícího nerozebíratelného stropu za nový rozebratelný, rekonstrukce silnoproudého vedení, osvětlení a v neposlední řádě i osvětlení.

Výzvy a rizika projektu

V průběhu projektu bylo nutné veškerou infrastrukturu převést do primární serverovny a zajistit tak nepřetržitý běh aplikací po dobu rekonstrukce i v případě výpadku primárních serverů. Největší riziko představoval požadavek na síťovou infrastrukturu, která musela bezpodmínečně fungovat po celou dobu náročné rekonstrukce.

Řešení dodané CDC

Naše společnost úspěšně předala serverovnu ve stanoveném čase a požadované kvalitě. Projekt se v průběhu realizace rozšířil o revizi klimatizačních jednotek a dodávku kamerového systému pro zvýšení požadavku na bezpečnost a evidenci vstupu.

„Nemůžeme vyjádřit nic než plnou spokojenost. Firma Siemens s. r. o. Elektromotory o. z. Frenštát spolupracuje s firmou CDC data již několik let. Jeden z posledních projektů, který pro nás firma CDC realizovala, byla celková rekonstrukce staré serverovny. Tento náročný úkol proběhl bez přerušení provozu serverů a zahrnoval stavební úpravy vnitřních prostor se zvýšenou podlahou, vybudování nové úsporné klimatizace a implementaci špičkového bezpečnostního kamerového systému. Celý projekt byl dokončen včas a nyní je již v plně funkčním provozu. Spolupráce s firmou CDC je vždy plně korektní a z naší strany nemůžeme vyjádřit nic jiného než plnou spokojenost.“

Oldřich Vořechovský

BONATRANS

BONATRANS

Systém IFS zajišťuje přesnější přehled a kontrolu nad průběhem zakázek, čímž se výrazně snížily náklady při plánování výroby a zkvalitnily se služby poskytované zákazníkům.

Zjistit více
TOS KUŘIM

TOS KUŘIM

Firemní procesy jsou díky IFS rychlejší a efektivnější. Sjednocení skladových položek do jednotného ERP a zavedení jejich evidence pomocí čárových kódů přineslo zpřehlednění celého výrobního procesu.  

Zjistit více
ECONOMIA

ECONOMIA

Díky kvalitní, rychlé a bezpečné bezdrátové Wi-Fi síti, mohou vznikat tituly jako Hospodářské noviny, Ekonom, Respekt, Aktuálně.cz a další i ve velkém a otevřeném prostoru mediálního domu.  

Zjistit více
Kabelovna Děčín Podmokly

Kabelovna Děčín Podmokly

Moderní a funkční ICT zajišťuje vysokou dostupnost s důrazem na bezpečnost. Virtuální IT infrastruktura je zálohována podle nejnovějších bezpečnostních pravidel a její funkčnost je tak zaručena v režimu 24/7.

Zjistit více
Heineken SK

Heineken SK

Pokrytí kvalitní a rychlou Wi-Fi sítí s více než 50 přístupovými body zajišťují prvky Cisco. Dodaná síťová infrastruktura je pod neustálým monitoringem, který umožňuje předcházet chybám a výpadkům.

Zjistit více
Kasper Kovo

Kasper Kovo

Používáním systému M-Files došlo ke zjednodušení a zrychlení práce vedoucích pracovníků, zejména s údaji z osobních spisů jejich podřízených a také k jištění dokumentů pro případ jejich poškození či ztráty.  

Zjistit více
PROFI-MEN

PROFI-MEN

Vyhledávání informací a dokumentů v M-Files je rychlé a přehledné, což přináší velkou úsporu času. Důležité je také sdílení dokumentů mezi zaměstnanci firmy, kteří k nim mají snazší přístup.

Zjistit více
GZ Digital Media

GZ Digital Media

IFS systém efektivně spravuje celý výrobní proces od příjmu zakázky, přes výrobu a expedici až po fakturaci již od roku 2003. Přínosy jsou technologické, funkční i manažerské.

Zjistit více
Thermo Fisher Scientific

Thermo Fisher Scientific

Tiskové řešení přineslo zejména dokonalý přehled o nákladech na provoz tiskových zařízení a eliminovalo starosti s jejich správou. Dobrá zkušenost přispěla posléze k rozšíření na ostatní výrobní závody v Evropě.

Zjistit více
BONATRANS

BONATRANS

Systém M-Files eviduje životní proces dokumentů norem od jejich návrhů po seznámení s uživateli. Poskytuje snadno dohledatelnou dokumentaci včetně evidence, zda se uživatel s dokumentem seznámil.

Zjistit více
ZAT

ZAT

Hlavním přínosem systému M-Files je přehledné uspořádání dokumentů, dále jednoduchost a bohatost konfigurace, možnost nastavení workflow, využívání šablon, nebo řízení přístupu.

Zjistit více
TOSHULIN

TOSHULIN

Systém IFS pomáhá zvyšovat produktivitu již od roku 2003, zlepšuje plánování zakázek a zjednodušuje výrobní postup. Efektivní procesy snížily výrobní časy pro objednávky až o 50 %.

Zjistit více
SOPO

SOPO

Systém IFS spravuje kompletně výrobní proces, umožňuje např. přesné sledování výpadků neshodných výrobků a identifikaci jejich příčin, čímž snižuje náklady i pojistné zásoby.  

Zjistit více
ZAT

ZAT

Jsme zodpovědní za to, že ICT v této společnosti je funkční v režimu 24/7. Využíváme k tomu moderní řešení ICT s vysokou dostupností a spolehlivostí, s důrazem na bezpečnost.

Zjistit více
Heineken ČR

Heineken ČR

Spolupráce probíhá již od roku 2000. Provoz virtuálních serverů a desktopů ve společnosti HEINEKEN ČR je pod neustálým monitoringem, aby byl zaručen nepřetržitý chod 365 dní v roce.

Zjistit více
SOPO

SOPO

Intrexx společnosti poskytuje aktuální přehled nad výrobním procesem a stavu jeho plnění, čímž se zvýšila spolehlivost i produktivita celé výroby.

Zjistit více