Heineken ČR

Spolupráce probíhá již od roku 2000. Provoz virtuálních serverů a desktopů ve společnosti HEINEKEN ČR je pod neustálým monitoringem, aby byl zaručen nepřetržitý chod 365 dní v roce.

Heineken ČR

O společnosti Heineken

Společnost HEINEKEN je třetí největší pivovarnickou skupinou na světě a jedničkou mezi evropskými výrobci piva.

V České republice vlastní tři pivovary:

  • od roku 2003 pivovar Starobrno v Brně
  • od roku 2007 Královský pivovar Krušovice ve středních Čechách
  • a od roku 2008 pivovar Velké Březno v severních Čechách.

 

V současnosti je společnost HEINEKEN Česká republika třetím nejvýznamnějším hráčem na domácím trhu s pivem. V exportu rovněž patří mezi nejdůležitější vývozce.

Case study

Výchozí stav

Naše společnost spolupracuje s HEINEKEN již od roku 2000. První služby spočívaly v dodávkách nových technologií a servisního zajištění na dodaný HW. V průběhu let se servisní smlouvy v rámci výběrových řízení rozšiřovaly od poskytování HW servisu k poskytování služeb a know-how pro provoz moderního IT velké společnosti.

Cíle a požadavky zákazníka

Cílem zákazníka byl výběr silného partnera v oblasti IT, který bude nejen plnit služby dle platných smluv a SLA, ale také provádět poradenství a doporučení ve složitějších oblastech provozu IT a bude zvládat plnit požadavky přicházející z lokálních i mezinárodních zdrojů.

Výzvy a rizika projektu

V průběhu projektu bylo nutné vytvořit vysoce dostupnou virtuální infrastrukturu jak pro administrativní, tak pro výrobní sítě. Požadavkem bylo zabezpečení SLA pro HW a zároveň pro SW prostředky VMware a Microsoft. Současně bylo nutné provést optimalizaci a zabezpečení serverů i klientských stanic.

Řešení dodané CDC Data

Společnosti HEINEKEN ČR poskytujeme služby správy a zabezpečení virtuální infrastruktury. Správa jednotlivých služeb je prováděna s jasně definovanými parametry SLA a jejich měsíčním vyhodnocováním. Naši pracovníci řeší on-site denní požadavky provozu, další specialisté jsou dostupní pomocí služby vzdálené správy.

Infrastruktura je rozdělena na tři datová centra v pivovarech Starobrno, Krušovice a Velké Březno, ve kterých je provozována serverová virtualizace založená na produktech společnosti VMware. Kompletní data společnosti jsou zálohována pomocí technologie Veeam Backup & Relication Enterprise a replikována pomocí služby NetApp SVM Disaster Recovery do centrálního datového úložiště.

Za pomoci skupiny produktů VMware Horizon poskytujeme i řešení virtuálních klientských stanic, které jsou zde s výhodou provozovány zejména ze dvou důvodů:

  1. Pro provoz klientských stanic v distribučních centrech v mnoha vzdálených lokalitách.
  2. Pokud okolní infrastruktura vyžaduje zpětnou kompatibilitu s libovolnou verzí OS.

 

Servery jsou pravidelně aktualizovány a nastavovány dle bezpečnostních doporučení. Bezpečnost je doplněna na úrovni serverů o nástroj TrendMicro Deep Security, který je pro aplikace transparentní a nezatěžuje virtuální servery. Navíc je na úrovni klientských stanic rozšířena o produkty společnosti Symantec.

Díky tomuto zabezpečení ve spojení s přístupovými FireWally za poslední 4 roky nedošlo k žádnému ohrožení hromadnými útoky či agresivními počítačovými viry.

Celá virtuální infrastruktura je začleněna do systému monitoringu Centreon Enterprise, který je neustále sledován naším monitorovacím centrem v Brně. Tento monitoring dovoluje proaktivně předcházet chybám a možným výpadkům a zároveň umožňuje automatizovat vybrané procesy nápravy.

Sledujeme nové trendy a snažíme se o neustálý rozvoj ICT tak, abychom plnili požadavky provozu na vysokou dostupnost systémů a aplikací. Předcházíme tak novým bezpečnostním hrozbám, modernizujeme a rozšiřujeme stávající řešení. Pomáháme dále i s vylepšováním procesů v rámci společnosti a plánováním dlouhodobého rozvoje ICT.

„Společnost CDC je naším významným strategickým byznys partnerem pro oblast ICT. Oceňuji hlavně spolehlivost, flexibilitu a efektivitu dodaných řešení“

Petr Klimek, IT Manager Heineken ČR

Další reference

BONATRANS

BONATRANS

Systém IFS zajišťuje přesnější přehled a kontrolu nad průběhem zakázek, čímž se výrazně snížily náklady při plánování výroby a zkvalitnily se služby poskytované zákazníkům.

Zjistit více
TOS KUŘIM

TOS KUŘIM

Firemní procesy jsou díky IFS rychlejší a efektivnější. Sjednocení skladových položek do jednotného ERP a zavedení jejich evidence pomocí čárových kódů přineslo zpřehlednění celého výrobního procesu.  

Zjistit více
ECONOMIA

ECONOMIA

Díky kvalitní, rychlé a bezpečné bezdrátové Wi-Fi síti, mohou vznikat tituly jako Hospodářské noviny, Ekonom, Respekt, Aktuálně.cz a další i ve velkém a otevřeném prostoru mediálního domu.  

Zjistit více
Kabelovna Děčín Podmokly

Kabelovna Děčín Podmokly

Moderní a funkční ICT zajišťuje vysokou dostupnost s důrazem na bezpečnost. Virtuální IT infrastruktura je zálohována podle nejnovějších bezpečnostních pravidel a její funkčnost je tak zaručena v režimu 24/7.

Zjistit více
Heineken SK

Heineken SK

Pokrytí kvalitní a rychlou Wi-Fi sítí s více než 50 přístupovými body zajišťují prvky Cisco. Dodaná síťová infrastruktura je pod neustálým monitoringem, který umožňuje předcházet chybám a výpadkům.

Zjistit více
Kasper Kovo

Kasper Kovo

Používáním systému M-Files došlo ke zjednodušení a zrychlení práce vedoucích pracovníků, zejména s údaji z osobních spisů jejich podřízených a také k jištění dokumentů pro případ jejich poškození či ztráty.  

Zjistit více
PROFI-MEN

PROFI-MEN

Vyhledávání informací a dokumentů v M-Files je rychlé a přehledné, což přináší velkou úsporu času. Důležité je také sdílení dokumentů mezi zaměstnanci firmy, kteří k nim mají snazší přístup.

Zjistit více
GZ Digital Media

GZ Digital Media

IFS systém efektivně spravuje celý výrobní proces od příjmu zakázky, přes výrobu a expedici až po fakturaci již od roku 2003. Přínosy jsou technologické, funkční i manažerské.

Zjistit více
Thermo Fisher Scientific

Thermo Fisher Scientific

Tiskové řešení přineslo zejména dokonalý přehled o nákladech na provoz tiskových zařízení a eliminovalo starosti s jejich správou. Dobrá zkušenost přispěla posléze k rozšíření na ostatní výrobní závody v Evropě.

Zjistit více
BONATRANS

BONATRANS

Systém M-Files eviduje životní proces dokumentů norem od jejich návrhů po seznámení s uživateli. Poskytuje snadno dohledatelnou dokumentaci včetně evidence, zda se uživatel s dokumentem seznámil.

Zjistit více
ZAT

ZAT

Hlavním přínosem systému M-Files je přehledné uspořádání dokumentů, dále jednoduchost a bohatost konfigurace, možnost nastavení workflow, využívání šablon, nebo řízení přístupu.

Zjistit více
TOSHULIN

TOSHULIN

Systém IFS pomáhá zvyšovat produktivitu již od roku 2003, zlepšuje plánování zakázek a zjednodušuje výrobní postup. Efektivní procesy snížily výrobní časy pro objednávky až o 50 %.

Zjistit více
SOPO

SOPO

Systém IFS spravuje kompletně výrobní proces, umožňuje např. přesné sledování výpadků neshodných výrobků a identifikaci jejich příčin, čímž snižuje náklady i pojistné zásoby.  

Zjistit více
ZAT

ZAT

Jsme zodpovědní za to, že ICT v této společnosti je funkční v režimu 24/7. Využíváme k tomu moderní řešení ICT s vysokou dostupností a spolehlivostí, s důrazem na bezpečnost.

Zjistit více
SIEMENS ČR

SIEMENS ČR

Tato případová studie představuje projekt rekonstrukce záložní serverovny u zákazníka Siemens Elektromotory Frenštát pod Radhoštěm.

Zjistit více
SOPO

SOPO

Intrexx společnosti poskytuje aktuální přehled nad výrobním procesem a stavu jeho plnění, čímž se zvýšila spolehlivost i produktivita celé výroby.

Zjistit více