Kdo nám věří/9.část Heineken

Chcete se dozvědět více o našich službách souvisejících s budováním síťové infrastruktury? Přečtěte si studii pojednávající o projektu pro HEINEKEN.

Síťová infrastruktura ICT

Tato případová studie popisuje naše komplexní služby, které jsme realizovali pro společnost HEINEKEN Slovensko. Před realizací jsme dali závazek, že bude projekt síťové infrastruktury naimplementován dle odsouhlaseného harmonogramu k plné spokojenosti zákazníka.

Profil zákazníka

Společnost HEINEKEN Slovensko patří do pivovarnické skupiny HEINEKEN a její slovenská odnož je více než 15 let lídrem na slovenském pivním trhu. Společnost má s více než 600 zaměstnanci stabilní přibližně 40% podíl na trhu.

Výchozí stav

Naše společnost poskytuje své servisní služby a dodávky síťové infrastruktury pro HEINEKEN Slovenská republika od roku 2015. Služby spočívají v dodávkách nových technologií a servisního zajištění na dodaný HW. Vzhledem k nutnosti zavést systém elektronické evidence tržeb bylo nutné na 13 distribučních lokalitách po celém Slovensku vybudovat Wi-Fi infrastrukturu. Ta primárně slouží řidičům, kteří jsou vybavení přenosnou fiskální pokladnou, a právě v době nakládky je možné synchronizovat všechna data o uskutečněných transakcích.

Cíle a požadavky zákazníka

Cílem bylo vybudovat kvalitní, stabilní a bezpečnou Wi-Fi síť s centrálním řízením a správou. Nutností bylo dodržení harmonogramu prací pro návaznost na další fáze projektu.

Výzvy a rizika projektu

Při realizaci jsme museli plánovat instalační práce s ohledem na náročný provoz a nenarušit tak logistiku jednotlivých distribučních center.

Řešení dodané CDC

Naimplementované řešení Wi-Fi je v rozsahu více než 50 přístupových bodů. Vzhledem k dlouhodobým pozitivním zkušenostem s výrobcem CISCO jsme instalovali právě jejich produkty ve verzích pro venkovní a vnitřní využití. Centrální správa je řešena pomocí virtuálního kontroléru, který je nainstalován na stávající virtualizační vrstvě zákazníka. Tím je zajištěna vysoká dostupnost pro efektivní centrální konfiguraci celého řešení. Dodaná síťová infrastruktura všech lokalit společnosti Heineken Slovensko je začleněna do systému monitoringu Centreon Enterprise, který je neustále sledován monitorovacím naším centrem v Brně. Monitoring nám umožňuje proaktivně předcházet chybám a možným výpadkům a zároveň automatizovat vybrané procesy nápravy.

Všechny články

S čím vám můžeme pomoci?

Dejte nám vědět, co máte na srdci. Obratem vám odpovíme a společně vyřešíme váš problém.