CDC Data

Popis výchozí situace

Společnost IG Watteeuw ČR s.r.o. je součástí skupiny BMT Group, sdružující strojírenské společnosti, zasahující např. do sklářského a leteckého průmyslu, či do průmyslové výroby ozubených kol, soukolí a mechanických systémů.

V prvních čtyřech letech převažovala výroba nad montážemi převodových skříní, ale postupně se od roku 2000 začala struktura podílu vyráběných dílů, oproti počtu smontovaných převodových skříní, výrazně měnit, a to díky získání kontraktů na dodávky převodových skříní pro výrobce vlakových, tramvajových souprav a souprav metra. S tímto nárůstem vnikla potřeba rozšířit výrobní kapacity závodu v Brně. Po náročném výběrovém řízení, ve kterém společnost CDC Data uspěla, jsme zákazníkovi předložili technické řešení na kompletní vybavení slaboproudých rozvodů.

Návrh řešení

Elektrická požární signalizace – EPS

Nutnost instalace rozvodu elektrické požární signalizace vyplývá z požárního rizika určeného projektovou dokumentací požárně bezpečnostního řešení (PBŘ) vypracovaného autorizovaným inženýrem pro požární bezpečnost staveb. Výběr dodavatele EPS komponentů jsme konzultovali se zákazníkem z důvodu jednotného ovládání v celém výrobním areálu. Proto byl vybrán adresný, analogový systém s ústřednou Zettler Expert MZX 252, která má 2 kruhové hlásící linky s možností připojení až 500 adresovatelných prvků. Kromě kruhových linek je ústředna vybavena externí sběrnicí R-BUS (RS485) s možností napojování dalších zařízení.

Strukturovaná kabeláž - STK

Pasivní část strukturované kabeláže byla provedena jako stíněná – FTP (S/STP), kategorie 6A. Jedná se o zasíťování prostorů nové skladové a montážní haly a to konkrétně prostorů výrobní haly, zkušeben, skladu, kancelářských prostorů v mezipatře administrativní části haly a v denní místnosti. Celkový počet portů je cca 500.

Přístupový systém – ACCESS

V prostoru administrativní části nové haly a hlavní budově jsme u vybraných vstupů instalovali přístupový systém, koncipovaný jako bezkontaktní. Osoby s oprávněním přístupu do těchto vymezených prostor jsou vybaveny identifikační kartou s definovanými právy.

V blízkosti každé čtečky (na straně střeženého prostoru) je osazena dveřní řídicí jednotka sloužící pro napojení bezkontaktní čtečky do systému a řízení její činnosti. Řídicí jednotky obsahují převodník RS485/TCP/IP a jsou napojeny do sítě LAN. Přes síť LAN jsou řídicí jednotky propojeny s PC s nainstalovaným SW pro řízení a správu systému ACS. SW může být nainstalovaný na libovolném PC napojeném do sítě LAN.

Poplachový a tísňový zabezpečovací systém – PTZS (EZS)

V rámci výstavby nové haly jsme museli vyřešit zabezpečení perimetru v blízkém okolí nové haly. Okolí haly je ze tří stran mechanicky chráněno drátěným plotem (čtvrtou stranu haly tvoří další prostory areálu). Tento plot je střežen detekčním plotovým systémem. Použita byla jedna dvouzónová řídicí jednotka (ŘJ), kdy délka jedné zóny může být až 300m (resp. délka střeženého plotu může být až 270m). Pro vlastní detekci narušení plotu je použit detekční mikrofonní kabel vedený v přímé linii uprostřed výšky oplocení. Jako poplachový výstup pro signalizaci poplachů má řídicí jednotka dva reléové výstupy.

V případě narušení plotu a detekce poplachu je příslušný poplachový výstup ŘJ přiveden na vstup poplachové ústředny EZS, která je pro tyto účely osazena v prostoru haly.

Jedná se o plně adresovatelnou ústřednou systému EZS, který lze pomocí expanderů (koncentrátorů) rozšířit až na 128 adresných vstupů. Koncentrátory lze do systému napojit pomocí dvou sběrnic RS485.

Napájení systému je zajištěna pomocí zdroje v ústředně a pomocí posilového zdroje, kterým je napájena řídicí jednotka detekčního plotového systému a rovněž LCD klávesnice, která je osazena v prostoru nové vrátnice a datově napojena pomocí sběrnice RS485. Ústředna a posilový zdroj jsou samostatně zálohovány vlastními akumulátory.

Vzhledem k tomu, že v objektu bude 24h. stálá služba, je signalizace poplachu provedena pouze místně opticko-akustickou signalizací na ovládací klávesnicí na vrátnici, v místě trvalé služby.

Kamerový systém – CCTV (hybridní)

V řešeném objektu haly a nové vrátnice byl instalován barevný hybridní kamerový systém pomocí kterého budou monitorovány vybrané vnitřní prostory a venkovní prostory v okolí objektů. Systém obsahuje analogové a IP kamery a je obsahuje dva záznamové kamerové servery.

Ve venkovním prostoru nové haly jsme instalovali nové fixní analogové (PAL) kamery, ve vnitřních prostorech nové haly jsou instalovány nové i stávající fixní IP kamery. Současně jsou do systému napojeny stávající fixní analogové kamery, osazené na areálovém parkovišti. Všechny kamery jsou v provedení den/noc. Nové venkovní analogové kamery jsou v kompaktním provedení v krytu se stojánkem s integrovaným objektivem a IR přísvitem. Nové IP kamery jsou rovněž v kompaktním provedení v krytu s integrovaným objektivem a IR přísvitem vzhledem k jejich možnému osazení do náročnějších technologických prostorů.

Celkový počet kamer v navrženém kamerovém systému je 30. Pro záznam obrazu z analogových i IP kamer jsou vytvořena dvě záznamová centra, tvořená kamerovými PC servery. K tomuto zařízení jsou připojeny kontrolní sledovací LCD monitory a ovládací prvky pro sledování kamer z obou záznamových zařízení s možností ovládání.

Záznam z IP kamer na obě záznamová centra probíhá v rámci přenosu dat pomocí strukturované kabeláže.

Pro správu, monitoring a ovládání kamerového systému byl na každý záznamový server instalován SW pro IP kamery / enkodéry s licencí pro 16 kamer (možnost dalšího rozšíření v případě změn systému).

Vyjádření zákazníka

Po provedené instalaci slaboproudých rozvodů jsme zvýšili bezpečnost nových výrobních prostor i stávajícího areálu. Rozvod datové kabeláže dle projektu CDC nám umožní v budoucnu jednoduše a rychle přesunovat jednotlivá pracoviště. Můžeme jasně definovat pravomoce z hlediska přístupů a mít plnou kontrolu pohybu zaměstnanců v areálu. Se spoluprací s CDC Data jsem spokojen, protože projekt probíhal již od přípravné fáze dle zadaného harmonogramu , oceňuji odbornou úroveň která se projevila jak při návrhu, realizaci i následné správě celého řešení.

Termín realizace: srpen 2012 - březen 2013

O společnosti

Hlavním předmětem činnosti CDC je prodej a servis IT zařízení a služby spojené s projekcí, provozem a realizací IT infrastruktury. Společnost poskytuje zákazníkům řešení, která přesně vyhovují jeho požadavkům a specifikům daného prostředí.

Více o nás

Co je u nás nového?

Společně se společností Fujitsu jsme se zúčastnili Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech.

Fujitsu je technologickým partnerem této akce. více

Zpravodaj města Mikulov

Dnes o nás vyšel článek v Mikulovském zpravodaji.     více

Všechny novinky