CDC Data

Popis výchozí situace

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze je největší lékařské vzdělávací instituce v České republice, s tradicí sahající až k samotným kořenům Univerzity Karlovy. Fakultu navštěvuje kolem 5000 studentů, o jejichž vzdělávání se více než tisíc akademických pracovníků. V souvislosti s neustále se zvyšujícími nároky na IT systémy při samotné výuce, kdy je třeba v prostředí fakulty zajistit vysokou dostupnost IT služeb, je monitoring jedním z klíčových prvků pro minimalizaci výpadků a snížení RTO. Tuto činnost vykonával až doposud osvědčený open source systém Nagios, který však bylo potřeba rozšířit o další funkcionality, které svými vlastnostmi pokrývá modul Centreon Map. Proto se fakulta rozhodla implementovat řešení, které bude splňovat současné a budoucí nároky na monitoring rozsáhlé IT infrastruktury lékařské fakulty. Zároveň od nového řešení očekávala zjednodušení procesů analýzy problémů a závad a lepší informovanost o aktuálním stavu IT infrastruktury jak pracovníků podpory IT, tak zákazníků jejich služeb.

Návrh řešení

Při návrhu řešení bylo požadováno maximálně vytěžit ze stávajícího stavu, tak aby byly maximálně zužitkovány dosavadní zkušenosti se systémem Nagios. Proto bylo vybráno řešení Centreon Enterprise Server Standard společnosti Mérethis, které funguje jako nadstavba Nagiosu a přináší podstatné funkcionality nutné pro provoz ve velké organizaci. Veškeré informace ze systému Nagios bylo třeba zachovat a zmigrovat na nový systém. Primárním prvkem návrhu byl modul Centreon Map, který interaktivně zobrazuje geografické rozložení IT infrastruktury a je schopný plně zastoupit prvek centrálního managementu. Tento nástroj zároveň dokáže zpřístupnit stav systémů i laikovi.

Návrh monitoringu počítal s využitím virtualizované serverové platformy, která je schopna plnit požadavky na dostupnost, zálohování a obnovu po havárii.

Globální pohled na síť v mapách byl použit jako základní prvek na centrální obrazovce dohledu, kde je kontrolován aktuální stav infrastruktury. To přináší kromě možnosti momentálního přehledu stavu i vedlejší efekt kontroly alertingu a jeho ladění.

 

Schéma řešení

Schema

Vyjádření zákazníka

Implementací Centreonu jsme získali skutečný monitorovací systém, který řeší zástupnost, různé úrovně přístupu, což je velmi důležité pro 24/7 provoz. Doba analýzy problémů v infrastruktuře se významně zkrátila. Dodaným systémem jsme schopni pokrýt veškeré scénáře havárií a pružně na ně reagovat. Interaktivní mapy umožňují velmi rychlou orientaci v případě řešení problému, díky jejich škálovatelnosti jsme schopni vidět jednotlivá hlášení v globálních souvislostech.

Se spoluprací s CDC Data jsme spokojeni, protože projekt probíhal již od přípravné fáze dle zadaného harmonogramu, oceňujeme odbornou úroveň, která se projevila jak při návrhu, realizaci, tak i následné správě celého řešení.

Termín realizace: prosinec 2012 – leden 2013

 

Napište nám

Odeslat zprávu

Co je u nás nového?

Společně se společností Fujitsu jsme se zúčastnili Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech.

Fujitsu je technologickým partnerem této akce. více

Zpravodaj města Mikulov

Dnes o nás vyšel článek v Mikulovském zpravodaji.     více

Napsali o nás v Deníku

autor – Text a Foto: Deník více zde více

Všechny novinky