CDC Data

Výchozí situace

Společnost Minerva Boskovice patří k lídrům na světovém trhu průmyslových šicích strojů. Vzhledem ke konkurenci ze strany levných asijských výrobců je vytvářen neustálý tlak na snižování provozní nákladů. Náklady na provoz tiskáren a kopírovacích strojů tvoří nemalou část těchto nákladů, proto jsme navrhli managementu společnosti provedení analýzy tiskových nákladů a následné optimalizace pomocí služby i – DOC.

Základním požadavkem na optimalizaci bylo:

 • redukce počtu tiskáren
 • možnost sledování vytížení jednotlivých zařízení
 • možnost účtovat tiskové náklady na jednotlivá střediska
 • zjednodušení objednávek servisu a spotřebního materiálu

Řešení

Na základě naší analýzy bylo zjištěno, že společnost Minerva Boskovice používá celkem 76 tiskových a kopírovacích zařízení a objem tisku dosahuje celkem 1,000,000 stran ročně. Analýza dále prokázala vysoký podíl malých lokálních tiskáren a rovněž velký podíl starších nerentabilních zařízení.

Proto jsme navrhli řešení, které důsledně vychází z komplexního systému tiskových služeb i – PRINT. Řešení je postaveno na několika základních prvcích :

 • Multifunkční zařízení KONICA MINOLTA
 • Inteligentní tiskový server SAFEQ pro účtování tiskových nákladů a monitoring zařízení a uživatelů
 • Tisková služba i – PRO , která sleduje stav spotřebního materiálu ve strojích a automatizuje dodávky spotřebního materiálu bez nutnosti předzásobení na skladu, automaticky hlásí poruchy a chyby zařízení
 • Tisková služba i – CON , která umožňuje sledovat stav servisních požadavků na webovém portálu
 • Implementace probíhala celkem 1 měsíc a bylo nutné zajistit správné fungování s ERP systémem SAP R/3. Přestože závod je umístěn na velkém pozemku s větším množstvím budov, tak díky optimalizaci se podařilo snížit počet zařízení téměř o 50 % na počet 39, a celkové náklady se podařilo snížit o 29,4 %.

Přínosy pro zákazníka

 • Podařilo se snížit celkové náklady o 29,4 %.
 • Zákazník má nyní dokonalý přehled o nákladech a má možnost tyto náklady účtovat na jednotlivá střediska.
 • Díky outsourcingu celého řešení nebylo nutné používat investiční prostředky.
 • Díky vzdálenému dohledu se již nemusí starat o zásobování spotřebním materiálem, vše se děje automaticky.
 • Pokud nastane závada, servisní dispečink automaticky vysílá servisního technika.
 • Zákazník má dlouhodobě garantovány ceny, díky platbě za každou vytištěnou stránku, zaplatí pouze za ty stránky, které vytiskne.

Vyjádření zákazníka

Díky nasazení nového tiskového řešení založeného na pronájmu tiskových center KONICA MINOLTA ve spojení s inteligentním tiskovým serverem SafeQ se nám podařilo dostat náklady pod kontrolu. Nyní máme možnost jednoduše účtovat náklady na jednotlivá střediska. Razantní snížení počtu zařízení a přechod na automatický dohled nám přineslo velkou úsporu času, který můžeme věnovat řešení dalších klíčových úkolů při rozvoji IT prostředí, jako je bezpečnost dat a virtualizace serverů. Navíc musíme ocenit rychlost a profesionalitu společnosti CDC Data při implementaci nového řešení.
Ing. Rostislav CICHRA, ICT manager