CDC Data

Firma LOMAX & Co spol. s.r.o. vznikla v roce 1992 a dnes je největším výrobcem garážových vrat, předokenních rolet a plotů a bran v ČR. Sídlo firmy se nachází na jižní Moravě v obci Bořetice a od svého vzniku bylo hlavním cílem dodávat zákazníkům kvalitní výrobky. V roce 2000 společnost LOMAX uvedla do provozu na zakázku nově vyrobenou válcovací linku. Tím se firma stala, a do dnešního dne je jedinou společností v České republice, která veškeré panely pro sekční vrata vyrábí sama. Díky tomu posunula hranici kvality směrem nahoru a značka LOMAX se stala synonymem pro bezpečnost, pevnost a dlouhou životnost.

Začátek spolupráce

Spolupráce CDC Data s.r.o. s firmou Lomax & Co se začíná datovat od roku 2006 převzetím servisního zabezpečení a servisní smlouvy, která v té době pokrývala cca 20 PC a 2 servery. Spolupráce byla navázána i v oblasti dodávek výpočetní techniky, správy domén a webhostingu.

Konsolidace

Po několika letech úspěšné spolupráce a vzájemné úzké komunikaci se zákazníkem začalo být v roce 2010 stále více aktuální téma konsolidace IT ve společnosti. Lomax & Co je moderní firmou, která se snaží neustále vylepšovat své procesy a zkvalitňovat služby klientům, proto jsou i požadavky na dostupnost interních aplikací vysoké. Tím byl ovlivněn i přístup vedení společnosti k rozhodnutí využít pro koncové stanice technologii virtuálních desktopů. Prvním krokem ovšem byla nutná konsolidace serverové infrastruktury, která byla projektována od začátku s přihlédnutím na využití i pro virtuální desktopy.

Pro odpovídající návrh řešení byl nainstalován na dobu jednoho měsíce Data Collector, který sbíral informace o konfiguraci serverů, desktopů (inventory data) a zátěži serverů, desktopů (performance data). Na základě záskaných informací byly vypracovány konsolidační scénáře s popisem vyhodnocení možností.

Součástí návrhu řešení byla i analýza současného stavu prostředí v porovnání s navrhovaným řešením včetně srovnání TCO nákladů na provoz. Byl vypracován i Disaster Recovery plán a návrh zálohování.

Realizace – popis řešení

Realizace dle navrhovaného projektu proběhla postupně v první polovině roku 2011. Bylo nainstalováno diskové pole NetApp FAS2020A odpovídající konfigurace a dvojice serverů Fujitsu RX300S6, včetně další potřebné infrastruktury a licencí.

Pro serverovou virtualizační platformu byly vybrány produkty VMware vSphere, což ovlivnilo i následný výběr platformy pro virtuální desktopy. Pro požadavek ucelenosti řešení a využití produktu jedné technologie se jí stala VMware View Premier, která odpovídá požadavkům na centralizovanou správu, rychlé nasazení a dostupnost odkudkoliv. Jako zálohovací nástroj bylo zvoleno řešení od společnosti Symantec – Backup Exec.

Inovativně byla pojata i výměna koncových stanic. V první fázi bylo nasazeno do provozu 25 Fujitsu Zero klientů. Jedná se o zařízení určené výhradně k přístupu na osobní virtuální desktop s energetickou úsporou až 70% oproti klasickým desktopům. Výhodou je také velmi vysoká spolehlivost a tím zvýšený životní cyklus.

Součásti systému

 • 2 ks server Fujitsu Primergy RX300 S6
 • Diskové pole NetApp FAS2020A
 • Platforma VMware vSphere
 • VMware View Premier
 • 25 ks koncových stanic Fujitsu ZERO Client DZ22-2
 • Symantec Backup Exec

Hlavní přínosy

 • Jednodušší správa počítačů
 • Jednodušší aktualizace programového vybavení
 • Funkčnost na libovolném koncovém zařízení
 • Prověřená bezpečnost a stabilita
 • Snížení provozních nákladů
 • Prodloužení životnosti hardwaru
 • Jednoduchá a rychlá výměna koncových stanic
 • Vytvoření prostoru pro další rozvoj
 • Maximální flexibilita – přidání dodatečných desktopů v řádu minut

Dosažené výhody virtualizace desktopů

Díky virtualizaci desktopů se dosáhlo vysoké flexibility – virtuální desktopy lze zřizovat a rušit podle aktuální potřeby. Díky nákupu tabletů pro obchodní zástupce je nyní možné pracovat odkudkoli a kdykoli, například z domova či využívat firemní data na schůzce u zákazníka.

Úspora na spotřebě energie dosahuje zajímavých částek, jelikož s každým tenkým klientem firma ušetří za elektřinu cca 1000 Kč ročně. Virtualizace desktopů šetří investice do IT a také se díky ní prodlouží cyklus obměny počítačového hardwaru z doporučené stávající doby tří let na pět až šest let. Velmi důležitá je i otázka bezpečnosti – tenký klient je jen monitor a veškerá data zůstávají zabezpečena v datovém centru. Díky centrální správě je zde také jednodušší audit softwaru. V rámci virtualizační infrastruktury je elegantně řešený proces zálohování a snadné obnovy infrastruktury. Jsou naplánovány scénáře pro případ zotavení z výpadku. Jednodušší je i správa operačních systémů a aplikací, snadnější podpora uživatelů.

Monitoring

Dohled nad celým systémem obstarává služba CDC Monitoring, která 24 hodin denně kontroluje všechny součásti systému z pohledu jejich funkčnosti a vytíženosti. V případě nestandardního chování systém dokáže predikovat možnou závadu, která může být odstraněna dříve, než se ve skutečnosti projeví. V případě selhání lze definovat příčinu díky detailnímu logování. Monitoring je napojen na dispečink CDC Data s.r.o, který řeší nastalé situace dle nastaveného SLA.

Vyjádření zákazníka

„Nasazení technologie virtuálních desktopů přispělo ke zvýšení flexibility a bezpečnosti důležité součásti naší firmy, kterou IT bezesporu představuje. Jednoduchá správa šetří čas nejen IT správcům, ale také koncovým uživatelům. Díky snížení provozních nákladů vidíme desktopovou virtualizaci jako krok správným směrem. Také s implementací a následným servisem zajišťovaným firmou CDC Data s.r.o. jsem spokojen."

Miroslav Kubík
ředitel společnosti

Co je u nás nového?

Společně se společností Fujitsu jsme se zúčastnili Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech.

Fujitsu je technologickým partnerem této akce. více

Zpravodaj města Mikulov

Dnes o nás vyšel článek v Mikulovském zpravodaji.     více

Napsali o nás v Deníku

autor – Text a Foto: Deník více zde více

Všechny novinky

Napište nám

Odeslat zprávu