CDC Data

ScanFlow je nástrojem, který umožňuje pomocí multifunkcí Konica Minolta převádět papírové dokumenty do editovatelných či prohledávatelných formátů. Navíc ScanFlow nabízí i základní řešení pro archivaci dokumentů ovládané přes zařízení Konica Minolta, které se tak stává skenovacím rozhraním archívu.

Podívejte se, co ScanFlow umí!

Převod dokumentů

Nejzajímavější vlastnosti ScanFlow je schopnost převádět papírové dokumenty do jejich editovatelných formátů. Díky tomu je možné zpracovávat dokumenty, které vám byly zaslány v papírové podobě, je možné např. citovat část z textu dokumentu bez nutnosti časově náročného přepisování nebo je např. možné část textu korigovat a následně dále zpracovat, není problém upravit chybný údaj v tabulce nebo opravit gramatickou chybu, i když se jedná o tištěný dokument bez elektronického originálu. Navíc je tato funkce zprostředkovaná přístrojem, který uživatele využívají dennodenně, mimo jiné i jako skenovací zařízení. Proto je použití ScanFlow velice intuitivní a přirozené.

Skenování do archívu

Velkou výhodou ScanFlow je integrace základního archivačního řešení. Všechny dokumenty v archívu jsou ukládány ve formátu sPDF, který zachovává vzhled původního dokumentu (naskenovaný obrázek je nezměněn) a současně do dokumentu vkládá textovou vrstvu, kterou ScanFlow na papíře rozpoznalo. Tím je umožněno fulltextové prohledávání v celém archivu, které je nesrovnatelně rychlejší oproti vyhledávání v klasickém papírovém archívu.

ScanFlow umožňuje v rámci archívu i správu adresářů. Vhodnou volbou těchto adresářů se vytváří struktura určená k archivaci jednotlivých typů dokumentů a tak například naskenované faktury nebo dodací listy budou uloženy na jednom místě. Tato struktura v kombinaci s tím, že jsou dokumenty převáděny do prohledávatelného formátu sPDF zajišťuje velmi snadné nalezení jakéhokoliv dokumentu.

Skenování do emailu

ScanFlow zachovává mimo jiné i standardní skenovací funkce zařízení. Kromě možnosti výběru ze standardních obrazových formátů jakými jsou TIFF, JPEG, XPS nebo PDF a nastavení kvality výstupního obrazu, získáváte především jednodušší výběr cílového příjemce skenů.

Správa uživatelů

ScanFlow může být propojeno s adresářovými službami, typicky LDAP, v rámci kterých lze vyhledávat mezi uživateli. Vybraný a autentifikovaný uživatel se pak automaticky stává příjemcem skenovaných dokumentů a tyto data uživatele se také využijí jako metadata zpracování dokumentů. Kromě metadat uživatele má uživatel možnost zadávat i další metadata, která se využijí pro následnou práci s dokumenty. Lze tak efektivně řídit, kdo má právo ScanFlow používat a kdo ne.

V případě že LDAP není dostupné, obsahuje ScanFlow svou vlastní interní databázi uživatelů. Ta může obsahovat jak email příjemce, tak i jeho sdílenou složku. Pak záleží už pouze na uživateli, kam si dokumenty odešle, zda do emailu nebo na harddisk svého počítače. Navíc lze takovéto účty zabezpečit heslem, takže nikdo nepovolaný nebude mít příležitost ScanFlow zneužít.

Scanflow - workflow

Scanflow workflow

Napište nám

Odeslat zprávu

Co je u nás nového?

Společně se společností Fujitsu jsme se zúčastnili Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech.

Fujitsu je technologickým partnerem této akce. více

Zpravodaj města Mikulov

Dnes o nás vyšel článek v Mikulovském zpravodaji.     více

Všechny novinky