CDC Data

Monitoring sítí a serverů

Dnešní požadavky na výkon ethernetových, wifi nebo jiných sítí, jejich serverů a aktivních prvků jsou velmi striktně nastaveny. Síť musí být koncipována tak, aby byla zaručena vysoká dostupnost služeb serverů, vysoká přenosová rychlost, kompatibilita a spolehlivost. Tyto faktory vyžadují monitorovací nástroj, který bude rychlý, efektivní, spolehlivý a nezávislý na výpadku operačního systému. Bude mít též potřebné rezervy pro připojení dalších sledovaných prvků. Tyto požadavky ve vysoké míře splňuje systém Nagios, a to svou spolehlivostí, dostupností a přehledností. Umožňuje monitorování serverů v HW a SW rovině, monitorování služeb, databází a datových úložišť, a to vše nezávisle na použitém operačním systému. Dokáže kontrolovat stav sítě: aktívní prvky (routery, switche), stav linek, zátěž a průtok dat jednotlivými uzly sítě. Stejně jako síťové prvky, dokáže monitorovat i záložní zdroje, tiskárny, kamery, tepelná čidla, Wifi zařízení a další aktivní zařízení, která je třeba z jakéhokoli důvodu sledovat. Pokud se rozhodnete použít systém Nagios, obdržíte přehledný grafický nástroj pro jednoduché zjištění stavu a dostupnosti monitorovaného serveru nebo služby bez nutnosti složitého postupu přihlašování a hledání potřebných dat.

Monitorovací systém umožňuje:

 • sledovat síťové služby a služby běžící na serveru ve vaší síti případně v síti vzdálené
 • sledovat hardwarové nebo softwarové vytížení serveru, stav a velikost diskových polí, případně sledovat jednotlivé soubory nezávisle na operačním systému
 • spojit více monitorovacích serverů do jednoho celku a zajistit tak vysokou dostupnost kontroly stavu
 • použít jednoduchý design pluginů, který dává uživatelům možnost tvořit vlastní pluginy pro monitorování svých služeb. Pluginy lze tvořit v různých jazycích (Bash, C++, Perl, Ruby, Python, PHP, C#, atd.)
 • vytvářet aktivní mapy, které se mění podle reálného stavu sítě, serveru nebo aktivního prvku
 • automaticky nahlásit problém pomocí pageru, e-mailu, sms.
 • využít event handling zajišťující proaktivní řešení problémů (například automatický restart služby při zjištění její nefunkčnosti)
 • použít webové rozhraní pro vizuální kontrolu stavu sítě
 • eskalovat problém tak, aby byla zajištěna minimální doba výpadku systému
 • využít systému hlášení a potvrzování problémů a zabezpečit tak dokonalou informační dostupnost hlavně v případě oznámeného výpadku systému, serveru anebo jakéhokoli prvku
 • zaručit maximální přehled o historii výpadku systému pomocí hlášení, statistik a grafů
 • přesně definovat třídu práv a přístupů do systému
 • centralizovat stav vašich prostředků a sítí. Umožní vám propojení s různými databázemi pro co nejjednodušší správu vašich zařízení bez potřeby vzdálených loginů nebo přístupů do různých VPN sítí
 • propojit se s externími programy, které používá vaše firma

Co získáte od nás:

 • pomůžeme vám s nastavením, konfigurací a instalací na váš server, případně dodáme náš přednastavený hardwarový nebo virtuální box
 • vzdálený dohled na váš systém, server nebo celou síť a při výpadku systému rychlou odezvu a řešení problému
 • systém pro vás navrhujeme individuálně podle vašich požadavků. Pro zvyšování kvality a efektivity systému pro vás provedeme ladění a natavení systému
 • analýzu problému, následnou pomoc a podporu při jeho odstranění
 • proškolíme vás i vaše zaměstnance na obsluhu monitorovacího systému a pomůžeme vám při jeho rozšíření a individuálním nastavení pro vaši firmu
 • podpoříme vás při implementaci virtuálního monitorovacího systému ve vaší firmě a umožníme jeho rozšíření na vaše pobočky či vzdálená pracoviště
 • pomoc při odstraňování nalezeného problému. Pro zkrácení doby výpadku je zde i možnost zápůjčky potřebného zařízení

Charakteristika monitorovacího systému

Původně se projekt nazýval Netsaint. V roce 2002 byl přejmenován na Nagios. Jedná se o nástroj, který umožňuje monitorovat počítačovou síť a v ní poskytované služby. V případě výskytu problému okamžitě informuje administrátora, který tak může ihned zasáhnout. Monitorovací služba periodicky spouští kontroly specifikovaných koncových uzlů a služeb. Na kontrolu používá způsoby aktivní a pasivní kontroly. Také je podporovaná možnost distribučního systému monitoringu. K tomu používá externí moduly, které oznamují výsledek kontroly hlavnímu modulu Nagiosu. Pokud se vyskytne problém, služba zašle upozornění na předem definované kontakty pomocí různých typů komunikace (e-mail, sms, nebo online zprávy - např. ICQ). Aktuální stav, historie záznamů a další výstupy jsou přístupné přes webové rozhraní.